• تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • طنز/ اسكولاري در برنامه ماه عس...

  طنز - بنابر گمانه زني ها، فيليپه اسكولاري مربي برزيل قرار است در برنامه امشب ماه عسل حضور پيدا كرده و بينندگان ر...
 • طنز/ اسكولاري در برنامه ماه عس...

  طنز - بنابر گمانه زني ها، فيليپه اسكولاري مربي برزيل قرار است در برنامه امشب ماه عسل حضور پيدا كرده و بينندگان ر...
 • طنز/ اسكول...

  طنز - بنابر گمانه زني ها، فيليپه اسكولاري مربي برزيل...
 • طنز/ اسكول...

  طنز - بنابر گمانه زني ها، فيليپه اسكولاري مربي برزيل...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تسهیلات بلاعوض به طرح‌های دانش...

  به گزارش  گروه علمي،‌ پزشكي باشگاه خبرنگاران، ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي معاونت علمی و فنا...
 • تسهیلات بلاعوض به طرح‌های دانش...

  به گزارش  گروه علمي،‌ پزشكي باشگاه خبرنگاران، ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي معاونت علمی و فنا...
 • دلایل بروز بحران دارویی در کشو...

  دکتر رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو که در دولت نهم نیز معاون غذا و داروی وزارت بهداشت بوده ...
 • دلایل بروز بحران دارویی در کشو...

  دکتر رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو که در دولت نهم نیز معاون غذا و داروی وزارت بهداشت بوده ...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، ب...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک ر...

  داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیم...
 • اجتماعی
 • استانها
 • اقتصادی
 • امام و رهبری
 • بین الملل
 • تکنولوژی
 • خبر
 • دانشگاه و حوزه
 • دسته‌بندی نشده
 • دین و اندیشه
 • سلامت
 • سیاسی
 • علمی پزشکی
 • فرهنگ حماسی
 • فرهنگ و ادب
 • فرهنگی
 • مجلس
 • معارف و حقوق
 • وبگردی
 • ورزشی
 • وعده ها
 • گرد و خاک دوباره در راه تهران...
 • قیمت انواع "چمدان مسافرتی" +جدول...
 • تهران سه شنبه و چهارشنبه غبارآلود می شود...
 • پاپ با قربانیان کودک آزاری دیدار می‌کند...
 • پاپ با قربانیان کودک آزاری دیدار می‌کند...
 • پاپ با قربانیان کودک آزاری دیدار می‌کند...
 • پاپ با قربانیان کودک آزاری دیدار می‌کند...
 • پاپ با قربانیان کودک آزاری دیدار می‌کند...
 • پاپ با قربانیان کودک آزاری دیدار می‌کند...
 • تهران سه شنبه و چهارشنبه غبارآلود می شود...
 • راهپیمائی روز قدس باعث افزایش وحدت مسلمین ...
 • نمایشگاه کتاب و علوم قرآنی در دامغان ایجاد...
 • احداث پارک ترافیک در زواره/ کمبود شدید نیر...
 • 13 خودروی در محاصره سیلاب در فاریاب نجات ی...
 • چهره های ماندگار گرگان تجلیل می شوند...
 • استان اصفهان در ماه رمضان کمبود ذخیره خون ...
 • استان اصفهان در ماه رمضان کمبود ذخیره خون ...
 • جشنواره بزرگ "روزه‌ اولی‌ها" در قزوین برگز...
 • طرح های شهری اردبیل بنام شهدا مزین شود...
 • طرح های شهری اردبیل بنام شهدا مزین شود...
 • تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک رانندگی ما...
 • مرسدس بنز خودرو یک میلیون دلاری تولید کرد ...
 • مصوبه حق فنی داروخانه ها ابطال شد...
 • برداشت روزانه 450هزارتومان از عابر بانک تخ...
 • رهن و اجاره خانه در نقاط مختلف تهران چقدر ...
 • قیمت آپارتمان‌های ۵۰ متری تهران +جدول...
 • میزان ذخیره آب شرب در تهران/ افت شدید حجم ...
 • بانک مرکزی هنوز مجوزی برای افزایش سقف 200ه...
 • بانک مرکزی هنوز مجوزی برای افزایش سقف 200ه...
 • بانک مرکزی هنوز مجوزی برای افزایش سقف 200ه...
 • انتشار دور جدید احادیث اخلاق با شرح رهبر م...
 • ‌ استاندار مرکزی: خون سید مصطفی خمینی احیا...
 • گزیده بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره...
 • تصاویر دیده نشده از سید حسن نصرالله...
 • ارتش رژیم صهیونیستی عملیات نظامی در نوار غ...
 • ارتش رژیم صهیونیستی عملیات نظامی در نوار غ...
 • فراخوانی 1500 نظامی ذخیره رژیم صهیونیستی ب...
 • ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه/استقرا...
 • عبدالفتاح السیسی: استقلال کردها آغاز فاجعه...
 • روسیه تحویل ادوات جنگی اوکراین در «کریمه» ...
 • راهبرد جدید عراق برای نابودی تروریستها/ دس...
 • تونی بلر بار دیگر از تصمیمش برای حمله به ع...
 • عربستان خواستار تقویت امنیت مرزها شد...
 • گام جدید دانشمندان برای بهبود آلزایمر...
 • گوگل از زبان یکی از کارمندانش...
 • سه دانشگاه‌ ایران درمیان 100 دانشگاه ممتاز...
 • تلفن هوشمند جدید سونی با دوربین بهتر و فلا...
 • تلفن هوشمند جدید سونی با دوربین بهتر و فلا...
 • تلفن هوشمند جدید سونی با دوربین بهتر و فلا...
 • تلفن هوشمند جدید سونی با دوربین بهتر و فلا...
 • نخستین جلسه کارگروه اقتصاد ارتباطات و فناو...
 • نسخه 10.1 اینچی تبلت جی‌پد ال‌جی روانه باز...
 • واکنش مخابرات نسبت به تخلفش در فروش پهناي ...
 • روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است...
 • عراقچی: دستور العمل مذاکرات را از تهران می...
 • عراقچی: دستور العمل مذاکرات را از تهران می...
 • عراقچی: دستور العمل مذاکرات را از تهران می...
 • عراقچی: دستور العمل مذاکرات را از تهران می...
 • فتوای عجیب مفتی داعش...
 • شرط ورود به مهمانی خدا...
 • شرط ورود به مهمانی خدا...
 • مهدی هاشمی: آمده‌ام که بمانم...
 • مصباح یزدی: شخصی که می گوید عده ای دین را ...
 • تشکیل شورای فرهنگی در وزارت بهداشت/ مشکلات...
 • آغاز ثبت نام آزمون ارشد مجازی و پردیس‌های ...
 • موافقت کمیسیون با اجرای بخشنامه عفاف و حج...
 • موافقت کمیسیون با اجرای بخشنامه عفاف و حج...
 • شروط هیات رئیسه مجلس برای اعلام وصول استیض...
 • عرضه 130 اثر قرآنی بانوان طلبه در نمایشگاه...
 • عرضه 130 اثر قرآنی بانوان طلبه در نمایشگاه...
 • عرضه 130 اثر قرآنی بانوان طلبه در نمایشگاه...
 • عرضه 130 اثر قرآنی بانوان طلبه در نمایشگاه...
 • عرضه 130 اثر قرآنی بانوان طلبه در نمایشگاه...
 • دلایل بروز بحران دارویی در کشور/ اشتباه تا...
 • عکس/ صفحه اول روزنامه های امروز یکشنبه...
 • عرضه‌ رسمی بازی‌های گیم‌لافت در کافه‌بازار...
 • بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان طرح تحو...
 • قیمت جدید انواع خودرو شنبه اعلام می‌شود...
 • خاویر آگیره سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن شد...
 • دور گروهی رقابت‌های جام‌جهانی فوتبال 2014 ...
 • یک تلفن HTC One جدید با بدنه بزرگ‌تر، سخت‌...
 • با مساعدت مصطفی دنیزلی؛تمرینات آماده سازی ...
 • زیباترین پله‌های جهان/ عکس...
 • منابع اوقاف باید به سمت اقتصاد پویا هدایت ...
 • رضاي الهي جامعترين نعمتهاي خداوند است/ بهت...
 • اعزام حافظ ایرانی به مسابقات بین المللی قر...
 • شانزدهمين شماره‌ مجله‌ سوره انديشه بررسی ش...
 • ترجمه دائرةالمعارف قرآن لیدن از جمله ترجمه...
 • ترجمه دائرةالمعارف قرآن لیدن از جمله ترجمه...
 • تلاوت رکن اصلی آموزش قرآن به شیوه پیامبر(ص...
 • نشست"مطالعات قرآنی، وضعیت حال، چشم انداز آ...
 • نشست"مطالعات قرآنی، وضعیت حال، چشم انداز آ...
 • خدایا حلاوت ذکرت را به من بچشان/ معنای واق...
 • ۷ عادت ناپسند برای روزه داران...
 • خطر در کمین مصرف کنندگان آب معدنی در تابست...
 • خطر در کمین مصرف کنندگان آب معدنی در تابست...
 • علائم گرمازدگی چیست؟...
 • خواب کم مغز را کوچک می کند...
 • بهترین زمان برای ورزش در ماه رمضان...
 • "افسردگی" عمر را کوتاه می‌کند...
 • "افسردگی" عمر را کوتاه می‌کند...
 • اگر به تازگی خر و پف می کنید، بخوانید!...
 • همه چیز درباره سرطان پستان...
 • آغاز نشست بعدازظهر معاونان ظریف و اشتون...
 • زیبا کلام: تندروها از محبوبیت خاتمی بغض و ...
 • هدف دشمن ایجاد خطای محاسباتی در مسئولان با...
 • فضای مذاکرات جدی و صریح است/مذاکره‌کنندگان...
 • ادوارد شواردنادزه درگذشت+بیوگرافی...
 • زیباکلام: بزرگ‌ترین گناه خاتمی حمایت وی از...
 • اميرعبدالهيان عازم سفر منطقه ای شد/ رایزنی...
 • امیرعبداللهیان عازم سه کشورحوزه خلیج فارس ...
 • تصاویر پیشنهادی برای پخش در مانیتورهای مجل...
 • تصاویر پیشنهادی برای پخش در مانیتورهای مجل...
 • تسهیلات بلاعوض به طرح‌های دانشگاهی در حوزه...
 • برای ویندوز 8تان فلش دیسک بازیابی سازید...
 • نانی که برای "بیماران کلیوی" سم است...
 • وجود بیش از 11 هزار جانباز درقم...
 • یادواره شهدای فرهنگی استان البرز برگزار شد...
 • انتصاب معاون اداری و مالی نهاد كتابخانه‌ها...
 • انتصاب معاون اداری و مالی نهاد كتابخانه‌ها...
 • طنزسرایان «یک فنجان شعر» را با مخاطبان تقس...
 • طنزسرایان «یک فنجان شعر» را با مخاطبان تقس...
 • بنیاد شعر و ادبیات داستانی و برگزاری دو کا...
 • بنیاد شعر و ادبیات داستانی و برگزاری دو کا...
 • بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان طرح تحو...
 • دومین گردهمایی رمضانی هنرمندان در حوزه هنر...
 • کارنامه نشر قرآنی کشور در نمایشگاه قرآن/ 7...
 • کارنامه نشر قرآنی کشور در نمایشگاه قرآن/ 7...
 • طنز/ اسكولاري در برنامه ماه عسل...
 • موزه هنرهای معاصر میزبان برگزاری کارگاه آم...
 • موزه هنرهای معاصر میزبان برگزاری کارگاه آم...
 • موزه هنرهای معاصر میزبان برگزاری کارگاه آم...
 • طولانی‌ترین فیلم‌ تاریخ سینما چندصد دقیقه ...
 • فراکسیون دفاع مقدس مجلس اعلام موجودیت کرد...
 • ماجرای دنباله دار کپی کاری در سریال هفت سن...
 • ماجرای دنباله دار کپی کاری در سریال هفت سن...
 • ماجرای دنباله دار کپی کاری در سریال هفت سن...
 • ماجرای دنباله دار کپی کاری در سریال هفت سن...
 • فرصت کمیسیون اصل نود برای معوقات مالیاتی ا...
 • بسته حمایت مجلس گرفتار بی پولی دولت شد...
 • اسامی راه‌یافتگان به مرحله نیمه‌نهایی مساب...
 • اسامی راه‌یافتگان به مرحله نیمه‌نهایی مساب...
 • توضیحات پورفاضل درباره بازداشت سراج‌الدین ...
 • هر شب با قرآن/ بی‌تردید وعده حق تعالی حق ا...
 • از روز جهانی ارتباطات تا تولد کاشف واکسن ض...
 • اسطوخودوس گیاهی با 33 خاصیت درمانی...
 • عطرها موجب از کار افتادن این عملکرد بدن می...
 • گل‌ مسی‌ به‌ ایران؛ چهارمین‌ گل‌ زیبای‌ جا...
 • سبحاني: با پرداخت‌هاي بي‌بندو بار مخالفم...
 • پيرواني: موافق بيانيه کانون مربيان نيستم...
 • نمی‌توانم در لیگ روسیه بمانم/ کار کردن با ...
 • مسي:جام‌جهاني‌ را مي‌خواهم‌ نه آقاي گلي را...
 • کرار رسما به استقلال پیوست/ دو آبی‌پوش ثبت...
 • عکس زیر خاکی از علی کریمی...
 • انيميشن بازي هلند-کاستاريکا(ويدئو)...
 • قراردادهاي ثبت شده در هيئت فوتبال تهران...
 • استفاده از کمک داور يا تکنولوژي-بخش دوم (و...
 • وزیر نیرو به وعده کاهش قیمت انشعاب برق عمل...

گرد و خاک دوباره در راه تهران...

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی سه روز آینده در استان های تهران، البرز و قزوین وزش باد، گرد و خاک و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست. به گزارش مهر، مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اعلام کرد: طی سه روز آینده در استان های تهران، البرز و قزوین وزش باد، گرد و خاک و کاهش دید افقی دور از انتظار نیست. احد وظیفه با بیان این مطلب افزود: با توجه به نقشه های پیش‌یابی هواشناسی امشب و فردا در برخی مناطق شمال‌غرب سواحل دریای خزر به ویژه در شرق و مرکز سواحل و ارتفاعات البرز ابرناکی، رگبار و رعد و و برق پراکنده و وزش باد رخ خواهد داد. به گفته وی همچنین طی سه روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان برخی مناطق استان‌های کرمان، هرمزگان و شرق فارس در ساعات بعد از ظهر ابرناکی، رگبار، رعد و برق پراکنده و وزش باد پیش‌بینی می شود. مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی اظهار داشت: طی این مدت خلیج فارس مواج خواهد بود. وظیفه تصریح کرد: در سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در برخی مناطق استان های تهران، البرز و قزوین، باد، گرد و خاک و کاهش دید افقی به طور موقتی دور از انتظار نیست. وی ادامه داد: فردا آسمان تهران کمی ابری، در ...
ادامه مطلب

قیمت انواع "چمدان مسافرتی" +جدول...

نام قیمت (تومان) چمدان نرم Gabol MONACO 257.000 کیف مسافرتی چرم مصنوعی P49 چرم كهن 227.000 کیف مسافرتی چرم L12 كهن چرم 1.366.000 چمدان سخت Gabol Paradise 265.000 چمدان مسافرتی Case Logic KLR-15 277.000 چمدان مسافرتی Case Logic ZLRS-117 390.000 چمدان نرم Gabol Ovo 158.000 کیف مسافرتی PTU-221 428.000 کیف مسافرتی PTU-218 392.000 باشگاه خبرنگاران لینک منبع خبروب سایت خبری آفتاب ...
ادامه مطلب

تهران سه شنبه و چهارشنبه غبارآلود می شود...

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی با تشدید ناپایداری همرفتی در بعدازظهر و اوایل شب و گذر امواج ناپایدار از تراز میانی جو طی سه روزه آینده رگبار و رعد و برق و وزش باد به شرح زیر پیش بینی می شود: در روز دوشنبه، استانهای اردبیل، گیلان، زنجان، قزوین، جنوب کرمان، هرمزگان، شمال و شرق فارس. در روز سه شنبه، شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران، شمال قزوین، جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان. در روز چهارشنبه، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مازندران، گلستان و شمال سمنان. بنابراین با توجه به بارش های محلی شدید و کوتاه مدت ، توصیه می شود برای پیشگیری از خسارات احتمالی ، توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها با احتیاط لازم انجام شود و تا حد امکان خودداری شود. همچنین روزهای سه شنبه و چهارشنبه با افزایش سرعت باد در جنوب سمنان، شرق استان قم و جنوب استان تهران شرایط غبارآلود در این نقاط و شهر تهران پیش بینی می شود. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

پاپ با قربانیان کودک آزاری دیدار می‌کند...

رهبر کاتولیک‌های جهان امروز برای نخستین بار با ۶ نفر از قربانیان کودک‌آزاری کلیسا دیدار می‌کند به گزارش فارس، رهبر کاتولیک‌های جهان امروز برای نخستین بار با ۶ نفر از قربانیان کودک‌آزاری کلیسا دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ۶ تن از قربانیان آزار جنسی کشیشان امروز در واتیکان با «پاپ ‌فرانسیس» رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار می‌‌کنند. این افراد قصد دارند ماجرای آزار و اذیت‌هایی که تجربه کرده‌اند را برای وی تعریف کنند. ۲ نفر از آنها ایرلندی، ۲ تن آلمانی و ۲ نفر دیگر هم انگلیسی هستند. بر اساس این گزارش، شماری از قربانیان آرژانتینی که هم‌وطن پاپ هستند در نامه‌ای به وی اعلام کردند که از اینکه از نشست کنار گذاشته شده‌اند، ناراحت هستند. پاپ پیش از این به روشنی درباره آزار جنسی صحبت کرده بود و با مقایسه کردن چنین اقداماتی با اعمال شیطانی گفته بود که درباره کسانی که کودکان را آزار داده‌اند،کمترین اغماضی صورت نخواهد گرفت. با این حال منتقدان می‌گویند که وی در دیدار با قربانیان بسیار تاخیر داشته است. در عین حال سخنان پاپ مبنی بر اینکه بیش از هر سازمان دیگری در این زمینه ...
ادامه مطلب

پاپ با قربانیان کودک آزاری دیدار می‌کند...

رهبر کاتولیک‌های جهان امروز برای نخستین بار با ۶ نفر از قربانیان کودک‌آزاری کلیسا دیدار می‌کند به گزارش فارس، رهبر کاتولیک‌های جهان امروز برای نخستین بار با ۶ نفر از قربانیان کودک‌آزاری کلیسا دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ۶ تن از قربانیان آزار جنسی کشیشان امروز در واتیکان با «پاپ ‌فرانسیس» رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار می‌‌کنند. این افراد قصد دارند ماجرای آزار و اذیت‌هایی که تجربه کرده‌اند را برای وی تعریف کنند. ۲ نفر از آنها ایرلندی، ۲ تن آلمانی و ۲ نفر دیگر هم انگلیسی هستند. بر اساس این گزارش، شماری از قربانیان آرژانتینی که هم‌وطن پاپ هستند در نامه‌ای به وی اعلام کردند که از اینکه از نشست کنار گذاشته شده‌اند، ناراحت هستند. پاپ پیش از این به روشنی درباره آزار جنسی صحبت کرده بود و با مقایسه کردن چنین اقداماتی با اعمال شیطانی گفته بود که درباره کسانی که کودکان را آزار داده‌اند،کمترین اغماضی صورت نخواهد گرفت. با این حال منتقدان می‌گویند که وی در دیدار با قربانیان بسیار تاخیر داشته است. در عین حال سخنان پاپ مبنی بر اینکه بیش از هر سازمان دیگری در این زمینه ...
ادامه مطلب

پاپ با قربانیان کودک آزاری دیدار می‌کند...

رهبر کاتولیک‌های جهان امروز برای نخستین بار با ۶ نفر از قربانیان کودک‌آزاری کلیسا دیدار می‌کند به گزارش فارس، رهبر کاتولیک‌های جهان امروز برای نخستین بار با ۶ نفر از قربانیان کودک‌آزاری کلیسا دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ۶ تن از قربانیان آزار جنسی کشیشان امروز در واتیکان با «پاپ ‌فرانسیس» رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار می‌‌کنند. این افراد قصد دارند ماجرای آزار و اذیت‌هایی که تجربه کرده‌اند را برای وی تعریف کنند. ۲ نفر از آنها ایرلندی، ۲ تن آلمانی و ۲ نفر دیگر هم انگلیسی هستند. بر اساس این گزارش، شماری از قربانیان آرژانتینی که هم‌وطن پاپ هستند در نامه‌ای به وی اعلام کردند که از اینکه از نشست کنار گذاشته شده‌اند، ناراحت هستند. پاپ پیش از این به روشنی درباره آزار جنسی صحبت کرده بود و با مقایسه کردن چنین اقداماتی با اعمال شیطانی گفته بود که درباره کسانی که کودکان را آزار داده‌اند،کمترین اغماضی صورت نخواهد گرفت. با این حال منتقدان می‌گویند که وی در دیدار با قربانیان بسیار تاخیر داشته است. در عین حال سخنان پاپ مبنی بر اینکه بیش از هر سازمان دیگری در این زمینه ...
ادامه مطلب

پاپ با قربانیان کودک آزاری دیدار می‌کند...

رهبر کاتولیک‌های جهان امروز برای نخستین بار با ۶ نفر از قربانیان کودک‌آزاری کلیسا دیدار می‌کند به گزارش فارس، رهبر کاتولیک‌های جهان امروز برای نخستین بار با ۶ نفر از قربانیان کودک‌آزاری کلیسا دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ۶ تن از قربانیان آزار جنسی کشیشان امروز در واتیکان با «پاپ ‌فرانسیس» رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار می‌‌کنند. این افراد قصد دارند ماجرای آزار و اذیت‌هایی که تجربه کرده‌اند را برای وی تعریف کنند. ۲ نفر از آنها ایرلندی، ۲ تن آلمانی و ۲ نفر دیگر هم انگلیسی هستند. بر اساس این گزارش، شماری از قربانیان آرژانتینی که هم‌وطن پاپ هستند در نامه‌ای به وی اعلام کردند که از اینکه از نشست کنار گذاشته شده‌اند، ناراحت هستند. پاپ پیش از این به روشنی درباره آزار جنسی صحبت کرده بود و با مقایسه کردن چنین اقداماتی با اعمال شیطانی گفته بود که درباره کسانی که کودکان را آزار داده‌اند،کمترین اغماضی صورت نخواهد گرفت. با این حال منتقدان می‌گویند که وی در دیدار با قربانیان بسیار تاخیر داشته است. در عین حال سخنان پاپ مبنی بر اینکه بیش از هر سازمان دیگری در این زمینه ...
ادامه مطلب

پاپ با قربانیان کودک آزاری دیدار می‌کند...

رهبر کاتولیک‌های جهان امروز برای نخستین بار با ۶ نفر از قربانیان کودک‌آزاری کلیسا دیدار می‌کند به گزارش فارس، رهبر کاتولیک‌های جهان امروز برای نخستین بار با ۶ نفر از قربانیان کودک‌آزاری کلیسا دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ۶ تن از قربانیان آزار جنسی کشیشان امروز در واتیکان با «پاپ ‌فرانسیس» رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار می‌‌کنند. این افراد قصد دارند ماجرای آزار و اذیت‌هایی که تجربه کرده‌اند را برای وی تعریف کنند. ۲ نفر از آنها ایرلندی، ۲ تن آلمانی و ۲ نفر دیگر هم انگلیسی هستند. بر اساس این گزارش، شماری از قربانیان آرژانتینی که هم‌وطن پاپ هستند در نامه‌ای به وی اعلام کردند که از اینکه از نشست کنار گذاشته شده‌اند، ناراحت هستند. پاپ پیش از این به روشنی درباره آزار جنسی صحبت کرده بود و با مقایسه کردن چنین اقداماتی با اعمال شیطانی گفته بود که درباره کسانی که کودکان را آزار داده‌اند،کمترین اغماضی صورت نخواهد گرفت. با این حال منتقدان می‌گویند که وی در دیدار با قربانیان بسیار تاخیر داشته است. در عین حال سخنان پاپ مبنی بر اینکه بیش از هر سازمان دیگری در این زمینه ...
ادامه مطلب

پاپ با قربانیان کودک آزاری دیدار می‌کند...

رهبر کاتولیک‌های جهان امروز برای نخستین بار با ۶ نفر از قربانیان کودک‌آزاری کلیسا دیدار می‌کند به گزارش فارس، رهبر کاتولیک‌های جهان امروز برای نخستین بار با ۶ نفر از قربانیان کودک‌آزاری کلیسا دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ۶ تن از قربانیان آزار جنسی کشیشان امروز در واتیکان با «پاپ ‌فرانسیس» رهبر کاتولیک‌های جهان دیدار می‌‌کنند. این افراد قصد دارند ماجرای آزار و اذیت‌هایی که تجربه کرده‌اند را برای وی تعریف کنند. ۲ نفر از آنها ایرلندی، ۲ تن آلمانی و ۲ نفر دیگر هم انگلیسی هستند. بر اساس این گزارش، شماری از قربانیان آرژانتینی که هم‌وطن پاپ هستند در نامه‌ای به وی اعلام کردند که از اینکه از نشست کنار گذاشته شده‌اند، ناراحت هستند. پاپ پیش از این به روشنی درباره آزار جنسی صحبت کرده بود و با مقایسه کردن چنین اقداماتی با اعمال شیطانی گفته بود که درباره کسانی که کودکان را آزار داده‌اند،کمترین اغماضی صورت نخواهد گرفت. با این حال منتقدان می‌گویند که وی در دیدار با قربانیان بسیار تاخیر داشته است. در عین حال سخنان پاپ مبنی بر اینکه بیش از هر سازمان دیگری در این زمینه ...
ادامه مطلب

تهران سه شنبه و چهارشنبه غبارآلود می شود...

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی با تشدید ناپایداری همرفتی در بعدازظهر و اوایل شب و گذر امواج ناپایدار از تراز میانی جو طی سه روزه آینده رگبار و رعد و برق و وزش باد به شرح زیر پیش بینی می شود: در روز دوشنبه، استانهای اردبیل، گیلان، زنجان، قزوین، جنوب کرمان، هرمزگان، شمال و شرق فارس. در روز سه شنبه، شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، گیلان، مازندران، شمال قزوین، جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان. در روز چهارشنبه، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، مازندران، گلستان و شمال سمنان. بنابراین با توجه به بارش های محلی شدید و کوتاه مدت ، توصیه می شود برای پیشگیری از خسارات احتمالی ، توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها با احتیاط لازم انجام شود و تا حد امکان خودداری شود. همچنین روزهای سه شنبه و چهارشنبه با افزایش سرعت باد در جنوب سمنان، شرق استان قم و جنوب استان تهران شرایط غبارآلود در این نقاط و شهر تهران پیش بینی می شود. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

راهپیمائی روز قدس باعث افزایش وحدت مسلمین شده است...

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن پرآور عصر دوشنبه در نشست هماهنگی برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس استان بوشهر با تاکید بر لزوم توجه و تاکید همگانی بر مسئله وحدت، اظهار داشت: راهپیمائی روز جهانی قدس یکی از مصادیق وحدت مسلمانان در سرتاسر جهان است. وی بر لزوم برگزاری با کیفیت راهپیمائی روز جهانی قدس تاکید کرد و ادامه داد: مردم ایران اسلامی و سایر مسلمانان جهان همواره در عرصه‌های مختلف حضوری باشکوه داشته‌اند و هرگاه که نیاز باشد صحنه را خالی نخواهند کرد و این موضوع را در برهه‌های مختلف دیده‌ایم. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به تشکیل چهار کمیته برای برگزاری باشکوه این راهپیمایی، تصریح کرد: کمیته اطلاع رسانی، کمیته فرهنگی، کمیته امنیتی و کمیته پشتیبانی با مشخص شدن اعضای هر کمیته تشکیل شده است. وی خاطرنشان ساخت: در این راهپیمایی باید به خوبی شرایط جهان اسلام تشریح و تبیین شود. تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف بین مسلمانان پرآور خواستار تلاش همه مسئولان برای ایجاد زمینه حضور گسترده مردم در راهپیمایی شد و افزود: اطلاع‌رسانی و تبلیغات لازم به صورت مناسبی باید در این زمینه صورت بگیرد. وی با بیان اینکه راهپیمائی روز قدس هر ساله...
ادامه مطلب

نمایشگاه کتاب و علوم قرآنی در دامغان ایجاد می شود...

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبادی عصر دوشنبه در دومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی و نخستین جلسه کمیته مطالعه مفید شهرستان دامغان طی سالجاری در محل فرمانداری این شهرستان اظهار داشت: نمایشگاه کتاب و علوم قرآنی با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون های فرهنگی هنری مساجد و با همکاری شهرداری دامغان از روز 12 ماه مبارک رمضان آغاز و تا پایان این ماه ادامه خواهد یافت. وی تصریح کرد: مکان این نمایشگاه در شهربازی و یا در پارک دانشجو با توافق شهرداری دامغان خواهد بود. فرهنگ قرآنی در جامعه ترویج و گسترش پیدا کند رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان دامغان یادآور شد: در برپایی این نمایشگاه غرفه هایی چون نرم افزار، حجاب و عفاف، امر به معروف و نهی از منکر و ایستگاه نقاشی در کنار عرضه کتاب های متنوع و قرآنی دایر می شود. علی آبادی اضافه کرد: امیدواریم شهروندان و به ویژه نسل نوجوان و جوان از این نمایشگاه استقبال خوبی داشته باشند. وی با اشاره به ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن اظهار داشت: یکی از کارهایی که باید در جامعه دینی و اسلامی ترویج و گسترش یابد فرهنگ قرآنی است که این کار از ضروریات جامعه محسوب می شود. وی خاطر نشان ساخت: باید انگیزه مطالعه کتاب در جامعه را ایجاد ...
ادامه مطلب

احداث پارک ترافیک در زواره/ کمبود شدید نیروی کارگری در شهرداری...

علیرضا شریف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به فعالیتهای شهرداری زواره در سال 92 اشاره کرد و اظهار داشت: آسفالت معابر، خرید زمین برای مهمانسرا و ساختمان شورای اسلامی، تقویت و تجهیز چاه های آب فضای سبز، ساخت استخر شنا، تقویت سیل بند، افتتاح ساختمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همراه با احداث گلخانه و احداث سه کیلومتر کانال دفع آبهای سطحی و تقویت چاه های جذبی از جمله فعایت های این شهرداری بوده است. وی به هزینه طرح های سال گذشته اشاره کرد و افزود: برای اجرای این طرح ها بالغ بر یک میلیارد تومان هزینه شده است. شهردار زواره همچنین با بیان طرح های در دست اجرا در سال 93 اذعان داشت: لوله گذاری در فضای سبز، افتتاح باند دوم بلوار 11 خرداد، آسفالت فاز دوم خیابان شهید رجایی، لکه گیری معابر از سمت شمال و جنوب شهر، جلوگیری از هدررفت آب میدان امام حسین(ع)، تهیه اساسنامه انجمن مرشدی زواره و آموزشگاه زبان سپهری زواره ای، طرح یادمان شهدا در بلوار ورودی های شهر، جابجایی آرامستان بزرگ شهر و بهسازی آرامستان کوچک با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان از جمله فعالیت ها درسال جدید است. شریف زاده درادامه به احداث پارک ترافیک با همکاری بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: این پارک با هزینه ای بالغ بر...
ادامه مطلب

13 خودروی در محاصره سیلاب در فاریاب نجات یافتند...

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام امیری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اثر بارندگی های امروز در فاریاب و طغیان رودخانه زهمکان این شهرستان، 13 خودروی عبوری در محاصره سیل قرار گرفتند. وی از نجات و امداد رسانی به سرنشینان این خودروها خبر داد و افزود: بر اثر وقوع سیل یک خودروی بدون سرنشین غرق شد. امیری با اشاره به اینکه میزان خسارت های ناشی از سیلاب در منطقه در دست بررسی است، افزود: جاری شدن سیل در مهرویه باعث قطع راه ارتباطی فاریاب- کهنوج شده است. این مسئول یادآور شد: همچنین این سیلاب باعث آبگرفتگی منازل مسکونی و واژگونی یک کامیون شده است. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

چهره های ماندگار گرگان تجلیل می شوند...

به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلي پایين محلي عصر یکشنبه در نشستی با حضور خبرنگاران، گفت: معرفي چهره هاي مانگار يك نياز است زيرا جوانان و نوجوانان مي توانند با چهره هاي فاخر شهر آشنا شده و از آنها الگوبرداري كنند. وي با بيان اينكه لازمه اجراي اين برنامه تصويب لايحه در صحن علني شورا و اعلام بودجه آن است، افزود: قرار بوده درباره اين لايحه در هيات رئيسه صحبت شود اما موردي تاكنون به ما اعلام نشده است . پائين محلي ضمن اشاره به اين نكته كه بسياري از فعالان و نخبگان فرهنگي در شهر گرگان هستند كه كسي آنها را نمي شناسد، تصريح كرد: نبايد به گونه اي عمل كنيم كه مانند مرحوم لطفي پس از درگذشت ايشان مردم تازه متوجه چنين چهره فرهيخته اي در گرگان شدند؛ با معرفي چهره هاي ماندگار مي توان مانع فراموش شدن اين افراد قبل از درگذشت آنها شد. وي با تاكيد بر اينكه تنها افراد مسن با عنوان چهره هاي ماندگار شهر معرفي نخواهند شد، افزود: برنامه اي هم براي معرفي نخبگان جوان در بخش هاي اجتماعي، فرهنگي و ورزشي داريم. در ادامه رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان در توضيح معرفي چهره هاي ماندگار شهر گفت: بخش عمده كارهاي معرفي چهره هاي ماندگار در دوره سوم شورا انجام شد. ناصر گرزين ادامه داد: اين مورد در پايان دور...
ادامه مطلب

استان اصفهان در ماه رمضان کمبود ذخیره خون ندارد...

محمد مهدی  حریری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با بیان اینکه به دلیل ضعف بدنی و کاهش فشار خون امکان خون‌گیری از اهداکنندگان قبل از افطار در ماه مبارک رمضان وجود ندارد و به همین دلیل با کاهش ذخیره خون روبه‌رو می شویم، اظهار کرد: پایگاه‌های انتقال خون استان اصفهان در این ماه مبارک از ساعت 19 تا 24 آماده خونگیری از اهداکنندگان است. وی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان برنامه های اداره کل انتقال خون استان اصفهان و دیگر مراکز کشور برای جلوگیری از کاهش ذخیره خونی تغییر می کند، افزود: خونگیری از اهداکنندگان در اصفهان بعد از افطار تا ساعت 24 در سازمان انتقال خون استان واقع در میدان خواجو انجام می شود و فعالیت کارشناسان این اداره‌کل برای تبدیل خون های اهدائی به فرآورده‌های خونی تا ساعاتی از بامداد هم ادامه می یابد. مدیرکل انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: استقرار گروه سیار دریافت خون از اهداکنندگان، پنجشنبه شب‌ها در گلستان شهدای اصفهان از دیگر برنامه های این اداره‌کل در ماه مبارک رمضان است. وی با بیان اینکه شب های قدر ماه مبارک رمضان با بیشترین تعداد مراجعه اهداکنندگان خون در استان روبه رو می شویم، گفت: پایگاه های ثابت و سیار خون...
ادامه مطلب

استان اصفهان در ماه رمضان کمبود ذخیره خون ندارد...

محمد مهدی  حریری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان با بیان اینکه به دلیل ضعف بدنی و کاهش فشار خون امکان خون‌گیری از اهداکنندگان قبل از افطار در ماه مبارک رمضان وجود ندارد و به همین دلیل با کاهش ذخیره خون روبه‌رو می شویم، اظهار کرد: پایگاه‌های انتقال خون استان اصفهان در این ماه مبارک از ساعت 19 تا 24 آماده خونگیری از اهداکنندگان است. وی با اشاره به اینکه در ماه مبارک رمضان برنامه های اداره کل انتقال خون استان اصفهان و دیگر مراکز کشور برای جلوگیری از کاهش ذخیره خونی تغییر می کند، افزود: خونگیری از اهداکنندگان در اصفهان بعد از افطار تا ساعت 24 در سازمان انتقال خون استان واقع در میدان خواجو انجام می شود و فعالیت کارشناسان این اداره‌کل برای تبدیل خون های اهدائی به فرآورده‌های خونی تا ساعاتی از بامداد هم ادامه می یابد. مدیرکل انتقال خون استان اصفهان تصریح کرد: استقرار گروه سیار دریافت خون از اهداکنندگان، پنجشنبه شب‌ها در گلستان شهدای اصفهان از دیگر برنامه های این اداره‌کل در ماه مبارک رمضان است. وی با بیان اینکه شب های قدر ماه مبارک رمضان با بیشترین تعداد مراجعه اهداکنندگان خون در استان روبه رو می شویم، گفت: پایگاه های ثابت و سیار خون...
ادامه مطلب

جشنواره بزرگ "روزه‌ اولی‌ها" در قزوین برگزار می‌شود...

سعید وزیری نژاد در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در قزوین، اظهار کرد: ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی است که همه ما باید برای بهره مندی هرچه بیشتر در این ماه تلاش کنیم و در همین راستا سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین برای تقویت فضای معنوی در شهر تلاش می‌کند. وی افزود: ما در ماه رمضان امسال برای آشنایی کودکان قزوینی با قرآن کریم و مفاهیم بلند این کتاب آسمانی برنامه‌ای را با عنوان روی ماه خدا را ببوس را در نظر گرفته ‌ایم تا کودکان 7 تا 12 ساله بتوانند جزء 30 قرآن کریم را ختم کرده و با داستان های قرآنی به شیوه‌های نوین آشنا شوند. مدیرعامل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین گفت: کودکان علاقه مند به شرکت در این طرح قرآنی می توانند با مراجعه به کانون‌های مساجد برای ثبت نام و شرکت در این طرح اقدام کنند که در این طرح علاوه بر بهره معنوی که کودکان از آشنایی با قرآن می برند جوایزی نیز بعد از ماه مبارک به آنها اهدا می شود. وی تصریح کرد: طرح دیگری که در ماه مبارک رمضان امسال توسط سازمان در نظر گرفته شده است برگزاری جشنواره بزرگ" روزه اولی‌ها" در قزوین است که این جشنواره بزرگ با حضور 2 هزار کودک و نوجوان روزه‌ اولی در شهر قزوی...
ادامه مطلب

طرح های شهری اردبیل بنام شهدا مزین شود...

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا سرداری عصر شنبه در آئین کلنگ زنی پروژه پل روگذر تقاطع خیابان داروپخش تصریح کرد: در این راستا شورا پل روگذر تقاطع داروپخش و اتوبان بسیج اردبیل را به نام شهید عمران همرنگ نامگذاری کرده است. به گفته وی اردبیل این پل به پاس تجلیل از شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی به نام سردار هشت سال دفاع مقدس شهید عمران همرنگ مزین می شود. رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل این مهم را تکریم شهدای هشت سال دفاع مقدس از سوی مسئولان و شهروندان اردبیل دانست و یادآور شد: جاری ساختن یاد و خاطره شهدا و بویژه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه امری ضروری بوده و نامگذاری پروژه های مهم شهری در این راستا است. وی پروژه بزرگ تقاطع غیرهمسطح داروپخش را یکی از مهمترین پروژه های کلان عمرانی و خدماتی شهرداری اردبیل برشمرد و عنوان کرد: اجرای این طرح با 110 میلیارد ریال اعتبار در برنامه و بودجه امسال در نظر گرفته شده البته بخشی از اعتبار آن در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد. سرداری حداکثر زمان پیش بینی شده برای اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح خیابان داروپخش را 15 ماه اعلام کرد و متذکر شد: انتظار داریم پیمانکار طرح مذکور با سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی همراه با رعایت دقیق اصول فنی پل شهید ...
ادامه مطلب

طرح های شهری اردبیل بنام شهدا مزین شود...

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا سرداری عصر شنبه در آئین کلنگ زنی پروژه پل روگذر تقاطع خیابان داروپخش تصریح کرد: در این راستا شورا پل روگذر تقاطع داروپخش و اتوبان بسیج اردبیل را به نام شهید عمران همرنگ نامگذاری کرده است. به گفته وی اردبیل این پل به پاس تجلیل از شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی به نام سردار هشت سال دفاع مقدس شهید عمران همرنگ مزین می شود. رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل این مهم را تکریم شهدای هشت سال دفاع مقدس از سوی مسئولان و شهروندان اردبیل دانست و یادآور شد: جاری ساختن یاد و خاطره شهدا و بویژه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه امری ضروری بوده و نامگذاری پروژه های مهم شهری در این راستا است. وی پروژه بزرگ تقاطع غیرهمسطح داروپخش را یکی از مهمترین پروژه های کلان عمرانی و خدماتی شهرداری اردبیل برشمرد و عنوان کرد: اجرای این طرح با 110 میلیارد ریال اعتبار در برنامه و بودجه امسال در نظر گرفته شده البته بخشی از اعتبار آن در بودجه سال آینده لحاظ خواهد شد. سرداری حداکثر زمان پیش بینی شده برای اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح خیابان داروپخش را 15 ماه اعلام کرد و متذکر شد: انتظار داریم پیمانکار طرح مذکور با سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی همراه با رعایت دقیق اصول فنی پل شهید ...
ادامه مطلب

تصادفات، بیمه شخص ثالث و سبک رانندگی ما...

داستان از آن جایی شروع شد که برای اولین بار خودرویی را در خارج از کشور خریدم. البته خودرو دانشجویی بود و ارزان قیمت، اما بیمه اش بسیار گران تر از آن چیزی بود که فکر می کردم. با حق بیمه ی یک سال می شد یک خودروی مشابه خرید. وقتی پشت فرمان نشستم دیدم خیلی چیزها با آنچه در کشور خودمان داریم متفاوت است. مساله این بود که بیمه نامه برای راننده صادر شده بود و نه خودرو. نتیجه اینکه نمی توانی مثلا ماشین را به همسرت یا دوستت قرض بدهی مگر آنکه آنان خودشان بیمه خاص خودشان را داشته باشند. دوم اینکه با هر تخلف و ایجاد حادثه و گرفتن خسارت از بیمه، این سابقه برای همیشه در پرونده راننده ثبت میشود. نمی توان آن را پاک کرد. سالهای بعد که برای تمدید بیمه نامه اقدام کنی نرخ بیمه شما دیگرمثل سابق نخواهد بود. بنابراین نرخ بیمه شما تابعی است از کیفیت رانندگی شما. در ایران راننده، حتی اگر چندین نفر در تصادفی که او ایجاد کرده جان خودشان را از دست داده باشند، می تواند با فروختن خودرو به راحتی تمام سوابق منفی خود را صفر کند و مجددا یک بیمه نامه جدید بخرد،. انگار که با تازگی متولد شده و گواهی نامه گرفته است. همین تفاوت کوچک شاید بتواند کمی سبک رانندگی ما را اصلاح کند. البته می دانم که عوامل مختلف...
ادامه مطلب

مرسدس بنز خودرو یک میلیون دلاری تولید کرد +عکس...

آفتاب: نشریه Automobile News Europe گزارش داده براباس (Brabus)، برندی لوکس برای تزئین خودرو پس از تولید، قصد دارد از ماه دسامبر سال آینده میلادی ساخت خودرو فوق لوکس پولمن (Pullman) مرسدس بنز را آغاز کند. براباس سال‌ها است که با برند مرسدس بنز و دیگر خودروسازان لوکس و شاخص دنیا همکاری دارد.   خودرو تازه مرسدس بنز که یک میلیون دلار قیمت دارد با طول و عرض بزرگ‌تر از خودرو لوکس فانتوم ساخت رولزرویس و بزرگ‌ترین خودرو از نوع خود خواهد بود. با این حال براباس و دایملر از هر توضیحی در این مورد خودداری کرده‌اند. این خودرو دو بخش مجزا برای راننده و سرنشینان و چهار صندلی روبه‌روی هم در قسمت عقب دارد. خودرو راکت 800 دیگر محصول مشترک براباس و مرسدس بنز است که 473 هزار دلار قیمت دارد. لینک منبع خبروب سایت خبری آفتاب ...
ادامه مطلب

مصوبه حق فنی داروخانه ها ابطال شد...

اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه حق فنی داروخانه ها یا حق حرفه ای را ابطال کردند. به گزارش ایرنا، در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روز دوشنبه، اعضای هیات عمومی با رای بالایی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، مصوبه حق فنی داروخانه ها یا حق حرفه ای را ابطال کردند. رییس دیوان عدالت اداری در تشکیل ابطال این مصوبه گفت: بحث حق فنی داروخانه ها در سال ۸۷ مطرح شد که این موضوع مغایر قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده شد و دیوان آن را ابطال کرد. حجت الاسلام والمسلمین «محمدجعفر منتظری» افزود: اما اخیرا هیات وزیران مجدد مصوبه ای ارائه کردند که بند «الف» و «ب» این مصوبه مغایر با رای قبلی دیوان در سال ۸۷ بوده است. به گفته رییس دیوان عدالت اداری، مصوبه حق فنی داروخانه ها ابطال شده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است آن را به داروخانه ها اعلام کند تا از مردم حق فنی نگیرند. منتظری افزود: این مصوبه از فردا(سه شنبه) اجرایی می شود و درصورت دریافت حق فنی داروخانه ها، مردم می توانند به دیوان اداری شکایت کنند. رییس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: دولت نباید حق فنی داروخانه ها را به روش های دیگر و با گنجاندن در مصوبه های دیگر تامین کند. ...
ادامه مطلب

برداشت روزانه 450هزارتومان از عابر بانک تخلف است...

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی در اینباره گفت: برخی بانک ها اخیرا سقف برداشت روزانه از عابر بانک را تا 450 هزارتومان افزایش داده اند که این اقدام خلاف مقررات و ضوابط بانک مرکزی بوده و  تذکر هم به این بانک ها داده شده است. مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی اظهارداشت: البته درخواست افزایش سقف برداشت روزانه از عابربانک ها در بانک مرکزی در حال بررسی است که نتیجه آن اواخر تیرماه اعلام می شود. حکیمی بیان داشت: بانک مرکزی ضمن هشدار درباره رعایت ضوابط از سوی بانک ها، معتقد است هیچ توجیهی برای تخلف در این مورد پذیرفتنی نیست و همه بانک ها باید طبق ضوابط بانک مرکزی فعالیت کنند. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

رهن و اجاره خانه در نقاط مختلف تهران چقدر است؟...

سال‌های سال است که برای عده بسیاری از متقاضیان چه در بازار اجاره و چه در بازار خرید، کمرشکن شده است. این دسته از فعالان بازار مسکن براي شرح حال کنونی بازار اجاره به نحوی اعلام وضعیت می‌کنند که متقاضیان از بازار اجاره خسته شده‌اند و هر سال چاره‌ای جز عقب‌نشینی یا پسرفت ندارند. به گزارش دنیای اقتصاد، در منطقه تهرانپارس یکی از بنگاهداران املاک در رابطه با وضعیت فعلی بازار مسکن گفت: بازار رهن و اجاره راکد است و این رکود دسترنج افزایش نرخ‌های اجاره از سوی موجران است که به‌طور دلخواه صورت گرفته است. نرخ‌های اجاره از ابتدای سال تا به امروز نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است. وی در ادامه مبلغ رهن مورد نظر اکثر متقاضیان را بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان اعلام کرد اما مالکان مبلغی بیش از ۴۵ میلیون تومان را به عنوان حداقل رهن در نظر دارند که مبلغ مذکور برای رهن یک واحد ۵۰ متری در نظر گرفته می‌شود. از طرف دیگر ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان اجاره ماهانه از نظر مستاجران در وضعیت فعلی قابل قبول است اما مالکان نرخ‌های اجاره را از ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان به بالا برای واحدهای خود در نظر دارند. این بنگاهدار در ادامه تصریح کرد: با وجود چنین نرخ‌هایی...
ادامه مطلب

قیمت آپارتمان‌های ۵۰ متری تهران +جدول...

 باشگاه خبرنگاران لینک منبع خبروب سایت خبری آفتاب ...
ادامه مطلب

میزان ذخیره آب شرب در تهران/ افت شدید حجم آب در مخزن سد لار...

به گزارش خبرنگار مهر، حجم آب موجود در مخازن سدهاي تامين كننده آب تهران با كاهش 172 ميليون مترمكعبي در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته به حدود 603 ميليون مترمكعب رسيده است. همچنین حجم آب ورودی به سدهاي استان تهران در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته، 19 درصد كاهش يافته است. حجم فعلی آب موجود در سدهاي استان تهران در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته، 22 درصد كاهش يافته است. در حال حاضر، حجم آب موجود در مخزن سدهای لار، طالقان، كرج، ماملو و لتيان به ترتيب 79، 209، 141، 105 و 70 میلیون مترمکعب گزارش شده است. همچنین حجم آب ورودی به مخازن سدهاي تامين كننده آب تهران با كاهش 213 ميليون مترمكعبي در مقايسه با زمان مشابه سال گذشته به حدود 891 ميليون مترمكعب رسيده است. حجم آب ورودی به سدهاي استان تهران در مقايسه با زمان مشابه سال آبي گذشته، 19 درصد كاهش يافته است. با توجه به شرايط ذخيره آب و كاهش منابع آبي در پشت سدهاي 5 گانه تهران، شهروندان تهراني بايد نسبت به رعايت الگوي مصرف آب دقت لازم را داشته باشند. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

بانک مرکزی هنوز مجوزی برای افزایش سقف 200هزار تومانی برداشت از خودپردازها نداده است...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "سقف برداشت از خودپردازهای برخی بانک‌ها به 400 تا 500 هزار تومان افزایش یافت" این خبری است که این روزها شاهد آن هستیم البته خبر فقط به برداشت نقدی از خودپردازها ختم نمی شود بلکه قبل از آن در رسانه ملی شاهد پخش تیزر تبلیغاتی یک بانک مبنی بر افزایش سقف انتقال وجه در خودپردازها بودیم. این بانک ها درحالی طی روزهای اخیر اقدام به افزایش سقف برداشت و انتقال وجه از خودپردازها کرده اند که بانک مرکزی هیچ اطلاعیه ای دال بر اینکه بانکداران می توانند سقف این خدمات را افزایش دهند، صادر نکرده است. اما با وجود اینکه ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در این خصوص به خبرنگار تسنیم گفت که بانک مرکزی مجوزی به بانک‌ها برای افزایش سقف برداشت نقدی از خودپردازها و یا انتقال وجه نداده است، بانک سینا با صدور اطلاعیه ای رسمی اعلام کرده که در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و جلب رضایتمندی هموطنان و استفاده کنندگان از خدمات بانک، سقف برداشت وجه از خودپردازهای این بانک از 200 هزار تومان در روز به 500 هزار تومان افزایش یافت. البته این روال در سایر بانک‌ها هم انجام شده به گونه ای که بانک توسعه صادرات در دی م...
ادامه مطلب

بانک مرکزی هنوز مجوزی برای افزایش سقف 200هزار تومانی برداشت از خودپردازها نداده است...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "سقف برداشت از خودپردازهای برخی بانک‌ها به 400 تا 500 هزار تومان افزایش یافت" این خبری است که این روزها شاهد آن هستیم البته خبر فقط به برداشت نقدی از خودپردازها ختم نمی شود بلکه قبل از آن در رسانه ملی شاهد پخش تیزر تبلیغاتی یک بانک مبنی بر افزایش سقف انتقال وجه در خودپردازها بودیم. این بانک ها درحالی طی روزهای اخیر اقدام به افزایش سقف برداشت و انتقال وجه از خودپردازها کرده اند که بانک مرکزی هیچ اطلاعیه ای دال بر اینکه بانکداران می توانند سقف این خدمات را افزایش دهند، صادر نکرده است. اما با وجود اینکه ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در این خصوص به خبرنگار تسنیم گفت که بانک مرکزی مجوزی به بانک‌ها برای افزایش سقف برداشت نقدی از خودپردازها و یا انتقال وجه نداده است، بانک سینا با صدور اطلاعیه ای رسمی اعلام کرده که در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و جلب رضایتمندی هموطنان و استفاده کنندگان از خدمات بانک، سقف برداشت وجه از خودپردازهای این بانک از 200 هزار تومان در روز به 500 هزار تومان افزایش یافت. البته این روال در سایر بانک‌ها هم انجام شده به گونه ای که بانک توسعه صادرات در دی م...
ادامه مطلب

بانک مرکزی هنوز مجوزی برای افزایش سقف 200هزار تومانی برداشت از خودپردازها نداده است...

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، "سقف برداشت از خودپردازهای برخی بانک‌ها به 400 تا 500 هزار تومان افزایش یافت" این خبری است که این روزها شاهد آن هستیم البته خبر فقط به برداشت نقدی از خودپردازها ختم نمی شود بلکه قبل از آن در رسانه ملی شاهد پخش تیزر تبلیغاتی یک بانک مبنی بر افزایش سقف انتقال وجه در خودپردازها بودیم. این بانک ها درحالی طی روزهای اخیر اقدام به افزایش سقف برداشت و انتقال وجه از خودپردازها کرده اند که بانک مرکزی هیچ اطلاعیه ای دال بر اینکه بانکداران می توانند سقف این خدمات را افزایش دهند، صادر نکرده است. اما با وجود اینکه ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در این خصوص به خبرنگار تسنیم گفت که بانک مرکزی مجوزی به بانک‌ها برای افزایش سقف برداشت نقدی از خودپردازها و یا انتقال وجه نداده است، بانک سینا با صدور اطلاعیه ای رسمی اعلام کرده که در راستای توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و جلب رضایتمندی هموطنان و استفاده کنندگان از خدمات بانک، سقف برداشت وجه از خودپردازهای این بانک از 200 هزار تومان در روز به 500 هزار تومان افزایش یافت. البته این روال در سایر بانک‌ها هم انجام شده به گونه ای که بانک توسعه صادرات در دی م...
ادامه مطلب

انتشار دور جدید احادیث اخلاق با شرح رهبر معظم انقلاب...

صوت و فیلم سری جدید بیان و شرح احادیث اخلاقی توسط رهبر معظم انقلاب از روز گذشته (شنبه) بر روی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری به آدرس leader.ir قرار گرفت. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پخش این احادیث با شرح حضرت آیت الله خامنه‌ای برای اولین بار سال گذشته در آستانه ماه مبارک رمضان به روی آنتن صداوسیما رفت و همزمان پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب نیز صوت و فیلم این بیانات را جهت استفاده کاربران با قابلیت دریافت، بر روی خروجی قرار داد. در دور جدید انتشار احادیث اخلاق با شرح رهبر انقلاب، هر هفته روزهای شنبه یک حدیث با قابلیت دریافت بر روی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری به آدرس leader.ir قرار خواهد گرفت. احادیث گنجانده شده در این مجموعه با مضامین اخلاقی و اجتماعی و قابل استفاده برای عموم جامعه است و شرح حضرت آیت الله خامنه‌ای بر احادیث نیز حاوی نکات بدیع، کاربردی و حکیمانه است. قالب هنری برنامه و موسیقی زیبای انتخاب شده برای آن نیز بر گیرایی و جذابیت اثر افزوده است. انتهای پیام لینک منبع خبروب سایت خبری ایسنا ...
ادامه مطلب

‌ استاندار مرکزی: خون سید مصطفی خمینی احیاگر تفکر اسلامی است...

ا‌ستاندار مرکزی با اشاره این‌که سید مصطفی در زمره موج اول اسلام‌گرایان بوده است، گفت: خون این شهید تفکر اسلامی را احیا کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) _ منطقه مرکزی، محمدحسین مقیمی در همایش بین‌المللی چشمه آفتاب که در خمین در حال برگزاری است، اظهار داشت: استان مرکزی به عنوان پایتخت صنعتی کشور مشاهیر و مفاخر بسیاری را در حوزه دینی، سیاسی و هنری در خود جای داده است. وی با اشاره به این‌که باید در سراسر استان همایش‌هایی این چنین برای شناساندن و نکوداشت مفاخر و مشاهیر خود داشته باشیم، گفت: مردم باید با برکات و اقدامات این مفاخر آشنا شوند و در پیشبرد امور از تجربیات و دستاوردهای آنها استفاده کنند. مقیمی تصریح کرد: استانداری مرکزی همواره از برگزاری چنین همایش‌هایی حمایت خواهد کرد و تلاش دارد که در شناساندن این مفاخر گام بردارد و همایش امروز نیز در همین راستا برگزار شده است. وی با تأکید بر این‌که انقلاب اسلامی ثمره پایبندی به علما و تلاش دانشمندان و مفاخر بوده است، گفت: خیزش‌های اسلامی اخیر در ادامه حرکت و روند رو به رشد انقلاب اسلامی بوده است. وی افزود: با نگاه ژرف به کشورهای اسلامی می‌توان مشاهده کرد که این بیداری‌ها و خیزش‌ها الهام گرفته از...
ادامه مطلب

گزیده بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره واقعه طبس...

در آستانه سالروز شکست آمریکا در تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران و حمله به طبس، پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR بخش‌هایی از بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را درباره این واقعه منتشر کرد. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گزیده این بیانات به شرح ذیل است : اولین باری که دخالت نظامی در این مناطق انجام گرفت، سال 1359 بود که نیروهای امریکا به فرمان رئیس‌جمهور دمکرات، به قصد این‌که خود را به تهران برسانند، به طبس حمله‌ی نظامی کردند. البته از همان نیمه‌ی راه، جسدهای سیاه‌شده و جزغاله شده‌شان برگشت!عجیب است! کشور عزیز و ملت بزرگ و منطقه‌ی تاریخی ما، آزمایشگاه چه تجربه‌های بزرگی است. ۶۹/۰۸/۲۸ رئیس جمهور آمریکا برای نجات این گروگانها لانه جاسوسی دست به حمله‌ی نظامیِ پنهانی و شبانه به ایران زد. جاسوسانشان را در اینجا بسیج کردند، مقدمات فراوانی فراهم کردند، آدم دیدند، جا دیدند، با هلیکوپتر و هواپیما حمله کردند، آمدند که طبس پیاده شوند و از آنجا بیایند و به خیال خودشان گروگانها را خلاص کنند و ببرند؛ که آن ماجرای معروف طبس اتفاق افتاد، خدای متعال آبروی اینها را برد، هواپیماها و هلیکوپترهاشان آتش گرفت و مجبور شدند از همانطبس برگردند و بروند. ۸۹/۰۸/۱۲ آنه...
ادامه مطلب

تصاویر دیده نشده از سید حسن نصرالله...

آفتاب: مشرق: «سيد حسن نصرالله» به تاریخ چهارشنبه، 9 شهریور 1339 شمسی در روستای «بازوریه» (جنوبِ لبنان) متولد شد. «حجت الاسلام سيد حسن نصرالله» پس از شهادت «سيد عباس موسوي» به دست رژيم صهيونيستي در در بهمن ماه 1371 شمسی، در شورای رهبری حزب الله، به مقام دبيرکلي حزب‌ رسيد. وي در دوران تصدي اين مسئوليت خطير، سه جنگ تمام عيار با ارتش صهيونيستي را رهبری کرده است که در تمامي آن ها، نيروهاي مقاومت اسلامي (شاخه نظامي «حزب الله») در جنگی نامتقارن، شکست را بر حريف تحميل نمودند. تصویری که پیش رو دارید، در اوایل دهه‌ی 1360 شمسی و احتمالا در «بعلبک» برداشته شده است. در هر دو عکس، رزمندگان ایرانی دیده می شوند. در تصویر اول،«سيد حسين علي الموسوي» معروف به «أبو هشام» از اعضای وقتِ «شورای حزب الله»  نیز دیده می شود(فردی که عبا پوشیده): لینک منبع خبروب سایت خبری آفتاب ...
ادامه مطلب

ارتش رژیم صهیونیستی عملیات نظامی در نوار غزه را تشدید کرد...

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از «اسکای نیوز»، ارتش رژیم صهیونیستی در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت «ارتش دفاع اسرائیل عملیات (صخره استوار) را در نوار غزه علیه حماس به منظور مقابله با تروریسمی که شهروندان اسرائیلی را روزانه هدف قرار می‌دهد، آغاز کرده است.» براساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی 1500 نیروی ذخیره را برای تشدید حملات علیه نوار غزه فراخوانده است. همزمان، «گردان‌های القسام» شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد «ده‌ها موشک بر شهرک‌های جنوبی اسرائیل شلیک کرده است.» اسرائیل با اعلام اینکه بیش از 40 موشک در جریان مراسم تشییع جنازه دو تن از فعالان در نوار غزه، شلیک شده است، تصریح کرد 30 عدد از این موشک‌ها به داخل «اسرائیل» اصابت کرده و بقیه توسط سیستم گنبد آهنین منهدم شده است. حماس تأکید کرده است انتقام این حملات خونین اسرائیل علیه نوار غزه را که همچنین منجر به کشته شدن 7 فعال فلسطینی شده است، خواهد گرفت. انتهای پیام/ لینک منبع خبروب سایت خبری تسنیم ...
ادامه مطلب

ارتش رژیم صهیونیستی عملیات نظامی در نوار غزه را تشدید کرد...

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از «اسکای نیوز»، ارتش رژیم صهیونیستی در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت «ارتش دفاع اسرائیل عملیات (صخره استوار) را در نوار غزه علیه حماس به منظور مقابله با تروریسمی که شهروندان اسرائیلی را روزانه هدف قرار می‌دهد، آغاز کرده است.» براساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی 1500 نیروی ذخیره را برای تشدید حملات علیه نوار غزه فراخوانده است. همزمان، «گردان‌های القسام» شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد «ده‌ها موشک بر شهرک‌های جنوبی اسرائیل شلیک کرده است.» اسرائیل با اعلام اینکه بیش از 40 موشک در جریان مراسم تشییع جنازه دو تن از فعالان در نوار غزه، شلیک شده است، تصریح کرد 30 عدد از این موشک‌ها به داخل «اسرائیل» اصابت کرده و بقیه توسط سیستم گنبد آهنین منهدم شده است. حماس تأکید کرده است انتقام این حملات خونین اسرائیل علیه نوار غزه را که همچنین منجر به کشته شدن 7 فعال فلسطینی شده است، خواهد گرفت. انتهای پیام/ لینک منبع خبروب سایت خبری تسنیم ...
ادامه مطلب

فراخوانی 1500 نظامی ذخیره رژیم صهیونیستی برای تشدید حملات علیه غزه...

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه خبری فلسطین الیوم، کانال دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که کابینه این رژیم در نشست امروز خود با تشدید عملیات علیه نوار غزه موافقت کرد. بر اساس این گزارش، اعضای کابینه همچنین با فراخوانی 1500 نظامی ذخیره به منظور تشدید حملات علیه غزه موافقت کرده و در عین حال تاکید کردند که قصد اجرای عملیات گسترده در غزه را ندارند. اعضای کابینه همچنین گفتند که حماس بهای هر گونه حمله را پرداخت خواهد کرد اما اسرائیل تصمیم به جنگ ندارد. نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی پس از آن برگزار شد که تلاش های مصر برای برقراری آتش بس در غزه بین گروه های مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی راه به جایی نبرد. رادیو رژیم صهیونیستی گزارش داد که رئیس دستگاه اطلاعات مصر روز گذشته به تل آویو سفر کرده و به همتایان اسرائیلی خود در تل آویو اعلام کرد که تلاش های مصر برای میانجی گری با حماس جهت برقراری آتش بس در غزه، با دشواری هایی همراه است. انتهای پیام/پ لینک منبع خبروب سایت خبری تسنیم ...
ادامه مطلب

ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه/استقرار گسترده نظامیان و تجهیزات...

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه العهد به نقل از منابع فلسطینی اعلام کرد: جنگنده های رژیم صهیونیستی برای شانزدهمین بار فرودگاه بین المللی غزه در شرق رفح را هدف قرار دادند و توپخانه این رژیم منطقه عبسان در خان یونس را گلوله باران کرد. رسانه ها اعلام کردند: رژیم صهیونیستی نظامیان زیادی به همراه تجهیزات از جمله نفربرها و تانک های میرکاوا در نزدیکی مرز غزه مستقر کرده است. کانال ده تلویزیون رژیم صهیونیستی از فراخوان 1500 نظامی ذخیره این رژیم خبر داد. منابع دیگر به حمله جنگنده های صهیونیستی به شرق غزه و زخمی شدن یک کودک اشاره کردند. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

عبدالفتاح السیسی: استقلال کردها آغاز فاجعه تجزیه عراق است...

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری مصری الشرق الاوسط، "عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهور مصر روز گذشته در اظهاراتی تجزیه عراق را فاجعه بار دانست. وی برگزاری رفرنداوم استقلال منطقه کردستان از عراق را آغاز فاجعه تجزیه این کشور توصیف کرد. عبدالفتاح السیسی در دیدار با سردبیران مطبوعات و نشریه های مصری با هشدار درباره افزایش نفوذ گروههای مسلح افراطی در عراق، افزود: رفراندومی که کردهای عراق خواهان آن هستند، آغاز فاجعه تجزیه عراق به چندین کشور در جدال با هم است که با کشور کردستان آغاز می شود و  دامنه های  این مسئله سپس به اراضی سوریه و اردن که کردها ساکن آن هستند، کشیده می شود. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

روسیه تحویل ادوات جنگی اوکراین در «کریمه» به دولت آن کشور را معلق کرد...

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، مسکو اعلام کرده تا زمانی که دولت اوکراین عملیات نظامی علیه مخالفان را به طور کامل متوقف نکند از تحویل تسلیحات و ادوات نظامی باقی مانده در شبه جزیره کریمه به دولت آن کشور خودداری می‌کند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای تأکید کرده این تصمیم را با توجه به استفاده نیروهای امنیتی اوکراین از تسلیحات سنگین و هواپیماهای جنگی که به مرگ معترضان و تخریب زیرساخت‌های شهری در شهرهای دونتسک و لوگانسک در شرق کشور اوکراین منجر شده اتخاذ کرده است. در بیانیه مسکو آمده است: «با توجه به ادامه عملیات نیروهای امنیتی اوکراین در شرق این کشور با استفاده از تسلیحات سنگین و هواپیماهای جنگی که به مرگ شهروندان و از جمله کودکان و تخزیب زیرساخت‌های شهری در دونتسک و لوگانسک منجر شده روسیه تصمیم گرفته تحویل تسلیحات، اداوات نظامی و مواد جنگی متعلق به نیروهای مسلح اوکراین در اقلیم جمهوری کریمه به دولت کی‌یف را معلق کند. انتهای پیام/م. لینک منبع خبروب سایت خبری تسنیم ...
ادامه مطلب

راهبرد جدید عراق برای نابودی تروریستها/ دستگیری دو سرکرده مطرح داعش در فرودگاه نجف...

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، یک منبع امنیتی در فرودگاه نجف گفت نیروهای امنیتی مستقر در فرودگاه نجف اشرف، دو نفر از سرکردگان مهم گروه تروریستی داعش را دستگیر کردند. این دو سرکرده تروریستها از زندان بادوش گریخته بودند و  از طریق فرودگاه اربیل مرکز حکومت مسعود بارزانی در شمال عراق به نجف اشرف آمده بودند که به دام نیروهای امنیتی افتادند. این منبع افزود نیروهای امنیتی دو تروریست خطرناک دستگیر شده را به یک مرکز امنیتی در نزدیکی فرودگاه منتقل کردند. راهبرد جدید عراق برای نابودی داعش خبر دیگر اینکه نیروهای امنیتی عراق راهبرد نظامی جدیدی را تهیه کرده اند که پایه و اساس این راهبرد، سرکوب سردمداران تروریسم و درهم کوبیدن مخفیگاه های سرکردگان آنهاست که این راهبرد عملا طی روزهای اخیر اجرا شده است، به طوری که جنگنده های ارتش عراق، در حملات دقیق به مواضع سرکردگان داعش، دهها نفر از آنها را به هلاکت رساندند. عبدالله البیدر معاون فرمانده عملیات الانبار از نزدیک بودن یکسره شدن نبرد با باندهای تروریستی داعش خبر داده است. فاضل برواری فرمانده لشگر طلایی یگان مبارزه با تروریسم هم از ورود به مراحل نهایی آزادی کامل شهر تکریت و اعزام گروههای آموزش دیده داوطلبان برای جنگ ب...
ادامه مطلب

تونی بلر بار دیگر از تصمیمش برای حمله به عراق دفاع کرد...

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس در اظهاراتی مداخله‌جویانه ضمن متهم کردن دولت نوری المالکی، نخست وزیر عراق به فرقه‌گرایی خواستار تغییر دولت عراق برای حل بحران امنیتی این کشور شد. آقای بلر در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ان‌بی‌سی‌ نیوز بار دیگر از تصمیمش برای همراهی آمریکا در حمله به عراق در سال 2003 دفاع کرد و گفت که این جنگ با توجه به اینکه عراق در حال لغزیدن به سمت بحران بود، ضروری بوده است. وی این اظهارات را در حالی بیان می‌کرد که در کشور آمریکا تدابیر امنیتی شدیدی در فرودگاه‌ها به کار گرفته شده است. بیم آن می‌رود که موج جدید افراط‌گرایی‌ها در عراق و سوریه باعث شود حملات جدیدی علیه کشورهای غربی آغاز شود. تونی بلر در بخش دیگری از اظهاراتش نوری المالکی، نخست وزیر عراق را مسئول حوادث جدید این کشور دانست و گفت: «فکر می‌کنم در صورت وجود یک دولت فراگیر در عراق کار برای آمریکا و دیگران  بسیار ساده‌تر بود.» انتهای پیام/م. لینک منبع خبروب سایت خبری تسنیم ...
ادامه مطلب

عربستان خواستار تقویت امنیت مرزها شد...

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری دولتی عربستان "واس"، منصور الترکی، سخنگوی امنیتی وزارت کشور عربستان روز یکشنبه طی سخنانی با اشاره به کشته شدن چهار نیروی امنیتی این کشور در مرز با یمن اعلام کرد که هنوز دلیل اقدام تروریست ها در کشتن چهار نیروی امنیتی عربستان در مرز با یمن مشخص نشده است. الترکی افزود: البته آنان قصد داشتند نیروهای امنیتی را به ساختمانی که در آن سنگر گرفته بودند بکشانند اما موفق شدند و در پی آن درگیری مسلحانه صورت گرفت. وی اذعان به وجود نقطه ضعف های امنیتی در مرزها تاکید کرد کمیته ای تشکیل شده است تا تدابیر امنیتی در مرزها تقویت شود. وزارت کشور عربستان روز گذشته اعلام کزد که چهار تن از جمله یک مقام امنیتی سعودی در جمعه شب مهاجمان مسلح به قرارگاهی در مرز یمن کشته شده اند. یک منبع امنیتی در یمن پیشتر گفته بود که مردان مسلح مظنون به عضویت در القاعده ضمن حمله به یک قرارگاه نظامی در مرز سعودی محرک یک درگیری شدند که در جریان آن یک سرباز کشته و یک سرباز دیگر زخمی شد. این منبع گفت: مهاجمان از مسلسل و نارنجک انداز برای حمله به طرف یمنی قرار گاه مرزی وادیه استفاده کرده و موفق به فرار شده اند. این گذرگاه در استان حضرمو...
ادامه مطلب

گام جدید دانشمندان برای بهبود آلزایمر...

آفتاب: دانشمندان موفق شدند تا ساختار پیچیده پروتئاز که به عنوان یکی از علل بیماری آلزایمر شناخته شده است را بشکنند. تیم محققان دانشگاه «تسینگوا» چین در حال مطالعه بدکاری آنزیم‌های گاما سکرتاز (مجموعه آنزیمی که قطعات پروتئین تولید شده هیدرات سلولز ژلاتینی را در بافت مغز می‌شکند) هستند. اختلال در عملکرد آنزیم‌های گاما سکرتاز می‌تواند بیش از پروتئین اسید آمینه که با آبتا 42 شناخته شده است را تولید کند؛ پپتیدها در اطراف سلول‌های عصبی که مسئول تفکر انسان و حافظه است ذخیره شده و در نهایت به نابودی آنها منجر می‌شود. در بیماری آلزایمر ساختارهای پروتئینی کروی شکلی در خارج نورون‌های برخی مناطق مغز و ساختارهای پروتئینی رشته‌ای در جسم سلولی نورون‌ها تشکیل می‌شود. این ساختارهای پروتئینی که به آنها اجسام آمیلوئیدی گفته می‌شود، بر اثر برخی تغییرات در پروتئوم سلول‌های عصبی و به هم خوردن تعادل و تغییر در میزان و یا ساختار پروتئین‌های پر سینیلین، آپو لیپو پروتئینE، سینو کلئین و پپتید آمیلویئد بتا ایجاد می‌شود؛ یکی از مهمترین پروتئین‌های پیش ساز آمیلوئید نام دارد. این پروتئین در سلول‌های دستگاه عصبی بیان می‌شود و در اتصال سلول‌ها به هم، تماس سلول‌ها و اتصال به ماتریکس خارج سلولی نقش د...
ادامه مطلب

گوگل از زبان یکی از کارمندانش...

وی ابتدا با تعاریفی نظر خود را در مورد کارمندان و همچنین خود گوگل مطرح کرده است: هوش بالای کارکنان گوگل در تمامی بخش‌ها واقعا قابل تحسین است. همه‌ی افراد شاغل در گوگل و به‌نوعی در تمامی تیم‌های فعال به‌نوعی با کارها و هوش و ذکاوت خود، من را تحت تاثیر قرار می‌دهند. وی در ادامه به بیان کم و کاستی‌ها و مشکلات افراد باهوش نیز اشاره می‌کند: افراد باهوش مشکلاتی را نیز دارند که این مشکل در زمان قرارگرفتن در کنار یکدیگر برای انجام کار گروهی نمود بیشتری می‌یابد. این مشکل ارائه‌ی توجیه منطقی برای تمامی کارها است. بسیاری از افراد باهوش، مخصوصاً افرادی که در زمینه‌ی فناوری‌های رایانه‌ای مشغول به کارند، دارای شخصیتی منطقی هستند؛ یعنی این افراد همیشه دلیلی منطقی را برای پشتیبانی از ایده و نظر خود می‌یابند. همچنین این افراد همیشه از واقعیت‌های درهم پیچیده که جایی در سیستم منطق‌گرایانه‌ی خود ندارند، دوری می‌کنند. از نظر Pennarun صاحب چنین ویژگی‌هایی بودن منجر به ایجاد باورهای غیرصحیح در افراد می‌شود که کل زندگی آن‌ها را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. برای مثال می‌توان به گوگل اشاره کرد که در آن برخی از پروژه‌ها به‌راحتی صاحب دلایل منطقی می‌شوند: کار کردن در یک کمپانی بزرگ در زمینه...
ادامه مطلب

سه دانشگاه‌ ایران درمیان 100 دانشگاه ممتاز آسیا...

آفتاب: دکتر جعفر مهراد با اشاره به تازه‌ترین رتبه‌بندی‌های دانشگاه‌های آسیا گفت: موسسه «تایمز» به عنوان یکی از معتبرترین موسسات رتبه‌بندی در سطح جهان، نتایج رتبه‌بندی 100 دانشگاه برتر آسیا در سال 2014 را منتشر کرد که نشان دادن برندگان و بازندگان در سراسر آسیا شگفتی آفرید. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اشاره به جزئیات این رتبه بندی اظهار کرد: بر این اساس دانشگاه توکیوی کشور ژاپن به عنوان برترین دانشگاه در آسیا شناخته شد و پس از آن دانشگاه ملی سنگاپور از کشور سنگاپور رتبه دوم و دانشگاه شهر هنگ‌کنگ از کشور هنگ‌کنگ نیز رتبه سوم را کسب کردند. وی با بیان اینکه کشور ژاپن دارای بیشترین دانشگاه (20 دانشگاه) در مجموع 100 دانشگاه برتر آسیاست، ادامه داد: برای اولین بار 20 دانشگاه از کشور چین توانسته‌اند خود را در مجموع 100 دانشگاه برتر آسیا قرار دهند. کشور کره جنوبی با 14 دانشگاه رتبه سوم و کشور تایوان با 12 دانشگاه برتر در این فهرست بعد از کشور کره جنوبی قرار گرفته است. مهراد تعداد دانشگاه‌های برتر کشور هنگ‌کنگ را شش دانشگاه ذکر کرد و یادآور شد: سنگاپور با دو دانشگاه برتر در این فهرست قرار گرفته، ضمن آنکه کشور هند تنها کشور آسیای جنوبی است که دارای 9 دانشگاه برتر در...
ادامه مطلب

تلفن هوشمند جدید سونی با دوربین بهتر و فلاش LED در جلو، فاش شد...

 توییتر سونی، امروز به صورت کوتاه، اشاره‌ای به تولید محصولاتی نمود که تمرکز آن‌ها بر روی دوربین جلو است و تصاویری که امروز به بیرون درز پیدا کرده‌اند، نه تنها این موضوع را تایید می‌کنند، بلکه نشان می‌دهند این محصول سونی قرار است یک فلاش LED در قسمت جلو نیز داشته باشد. آنطور که از تصاویر بر می‌آید حدس می‌زنیم که تلفن هوشمند C3 سونی یک محصول میان رده و معمولی باشد که از دوربین بهتری در قسمت جلوی آن استفاده شده است.  سونی از چندی پیش وعده رونمایی از چند محصول جدید را در سه شنبه (فردا ) داده بود. باید منتظر باشیم ببینیم که آیا این همان محصولی است که انتظار آن را می‌کشیدیم یا خبرهای بزرگ‌تری نیز در راه هستند؟ نظر شما چیست؟   منبع technobuffaloلینک مطلب لینک منبع خبروب سایت خبری زومیت ...
ادامه مطلب

تلفن هوشمند جدید سونی با دوربین بهتر و فلاش LED در جلو، فاش شد...

 توییتر سونی، امروز به صورت کوتاه، اشاره‌ای به تولید محصولاتی نمود که تمرکز آن‌ها بر روی دوربین جلو است و تصاویری که امروز به بیرون درز پیدا کرده‌اند، نه تنها این موضوع را تایید می‌کنند، بلکه نشان می‌دهند این محصول سونی قرار است یک فلاش LED در قسمت جلو نیز داشته باشد. آنطور که از تصاویر بر می‌آید حدس می‌زنیم که تلفن هوشمند C3 سونی یک محصول میان رده و معمولی باشد که از دوربین بهتری در قسمت جلوی آن استفاده شده است.  سونی از چندی پیش وعده رونمایی از چند محصول جدید را در سه شنبه (فردا ) داده بود. باید منتظر باشیم ببینیم که آیا این همان محصولی است که انتظار آن را می‌کشیدیم یا خبرهای بزرگ‌تری نیز در راه هستند؟ نظر شما چیست؟   منبع technobuffaloلینک مطلب لینک منبع خبروب سایت خبری زومیت ...
ادامه مطلب

تلفن هوشمند جدید سونی با دوربین بهتر و فلاش LED در جلو، فاش شد...

 توییتر سونی، امروز به صورت کوتاه، اشاره‌ای به تولید محصولاتی نمود که تمرکز آن‌ها بر روی دوربین جلو است و تصاویری که امروز به بیرون درز پیدا کرده‌اند، نه تنها این موضوع را تایید می‌کنند، بلکه نشان می‌دهند این محصول سونی قرار است یک فلاش LED در قسمت جلو نیز داشته باشد. آنطور که از تصاویر بر می‌آید حدس می‌زنیم که تلفن هوشمند C3 سونی یک محصول میان رده و معمولی باشد که از دوربین بهتری در قسمت جلوی آن استفاده شده است.  سونی از چندی پیش وعده رونمایی از چند محصول جدید را در سه شنبه (فردا ) داده بود. باید منتظر باشیم ببینیم که آیا این همان محصولی است که انتظار آن را می‌کشیدیم یا خبرهای بزرگ‌تری نیز در راه هستند؟ نظر شما چیست؟   منبع technobuffaloلینک مطلب لینک منبع خبروب سایت خبری زومیت ...
ادامه مطلب

تلفن هوشمند جدید سونی با دوربین بهتر و فلاش LED در جلو، فاش شد...

 توییتر سونی، امروز به صورت کوتاه، اشاره‌ای به تولید محصولاتی نمود که تمرکز آن‌ها بر روی دوربین جلو است و تصاویری که امروز به بیرون درز پیدا کرده‌اند، نه تنها این موضوع را تایید می‌کنند، بلکه نشان می‌دهند این محصول سونی قرار است یک فلاش LED در قسمت جلو نیز داشته باشد. آنطور که از تصاویر بر می‌آید حدس می‌زنیم که تلفن هوشمند C3 سونی یک محصول میان رده و معمولی باشد که از دوربین بهتری در قسمت جلوی آن استفاده شده است.  سونی از چندی پیش وعده رونمایی از چند محصول جدید را در سه شنبه (فردا ) داده بود. باید منتظر باشیم ببینیم که آیا این همان محصولی است که انتظار آن را می‌کشیدیم یا خبرهای بزرگ‌تری نیز در راه هستند؟ نظر شما چیست؟   منبع technobuffaloلینک مطلب لینک منبع خبروب سایت خبری زومیت ...
ادامه مطلب

نخستین جلسه کارگروه اقتصاد ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد...

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق عابدین مشاور وزیر ارتباطات علت وجودی این کارگروه را تحقق اهداف تبیین شده در چشم انداز 1404 و برنامه پنج ساله پنجم توسعه برشمرد و گفت: به منظور افزایش سهم ICT در اقتصاد ملی و بررسی ظرفیت های خالی و افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه، جلسه ای با حضور نمایندگان نهادهای مالی و اقتصادی کشور برگزار و موانع و مشکلات حضور سرمایه گذاری در این عرصه شناسایی و زمینه بهره گیری از ظرفیت های دانشگاهی و رونق کسب و کار در این حوزه بحث و تبادل نظر شد. وی با ارزیابی مثبت از این جلسه خاطر نشان کرد: بحث های خوبی در زمینه فرصت های سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در این عرصه شد و امیدوارم پیشنهادهای خوبی از سوی شرکت کنندگان ارائه شود. مشاور وزیر ارتباطات، با اشاره به برنامه ریزی جهت ایجاد کارگروه های مختلف در این خصوص نیز گفت: با برگزاری مرتب اینگونه جلسات و همکاری تمامی سازمانها و شرکت های زیرمجموعه وزارت ارتباطات می توان فرصت های سرمایه گذاری در عرصه ICT را به خوبی معرفی و جایگاه آن را در سبد مالی نهادهای اقتصادی کشور ایجاد و به خوبی تبیین کرد. عابدین تاکید کرد: با توجه به اینکه، صاحبان سرمایه و بنگاه های مالی و اقتصادی کشور، دارای اطلاعات کافی نسبت به IT ...
ادامه مطلب

نسخه 10.1 اینچی تبلت جی‌پد ال‌جی روانه بازارهای جهانی شد...

ال‌جی فروش جهانی نسخه ۱۰.۱ اینچی تبلت جی‌پد خود را آغاز کرده است. ایالات متحده اولین کشوری است که جی‌پد 10.1 اینچی وارد بازارهای آن می‌شود. ال‌جی اعلام نموده که پس از ایالات متحده، در اواخر ماه جاری میلادی محصول خود را روانه بازارهای اروپا، آسیا و آمریکای لاتین خواهد نمود. هنوز قیمت دقیق این تبلت مشخص نشده است. مقاله مرتبط: عرضه‌ی سری جدید G PAD در رنگ‌های متنوع‌تر و با قابلیت‌های G3 G Pad 10.1 بزرگ‌ترین مدل در بین سه مدل تبلت جدیدی است که ال‌جی اخیرا معرفی نمود. هر یک از این مدل‌ها مجهز به یک نمایشگر ۱۲۸۰ در ۸۰۰ پیکسل و یک پردازنده ۱.۲ گیگاهرتز چهارهسته‌ای مجهز هستند. نسخه ۱۰.۱ اینچی از یک دوربین ۵ مگاپیکسل در پشت و یک دوربین ۱.۳ مگاپیکسل در جلو برای مکالمات ویدئویی بهره می برد. این در حالی است که نسخه‌های ۷ و ۸ اینچی جی‌پد علاوه بر دوربین‌های ضعیف‌تر، ظرفیت باتری پایین‌تر و حافظه داخلی کمتری دارند. از لحاظ نرم‌افزاری این سه تبلت هیچ تفاوتی با هم نداشته و همگی از رابط کاربری جدید ساده LG، کیبورد هوشمند و قابلیت امنیتی Knock Code بهره‌مند هستند. منبع TheNextWebلینک مطلب لینک منبع خبروب سایت خبری زومیت ...
ادامه مطلب

واکنش مخابرات نسبت به تخلفش در فروش پهناي باند/ واگذاری اینترنت متوقف نمی شود...

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از تخلف در فروش پهناي باند بيش از حد مجاز از سوي شركت مخابرات ايران در 10 استان آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل، بوشهر، چهارمحال و بختياري، خراسان جنوبي، فارس، كردستان، گيلان و مازندران خبر داده و اعلام کرد: بررسي و ارزيابي هاي انجام شده از وضعيت و تناسب پهناي باند تامين و عرضه شده از سوي شركتهاي مخابرات استاني نشان مي دهد در اين ده استان فروش پهناي باند اينترنت شركت مخابرات ايران بيش از حد مجاز بوده و اين موضوع كاهش كيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان را در اين استانها در پي داشته است. براین اساس رگولاتوری تذكر و اخطارهاي لازم براي افزايش پهناي باند و توقف فروش سرويس به مشتريان جديد را تا زمان ارتقاء پهناي باند شركت هاي مخابرات استاني صادر کرده است. در این راستا داوود زارعیان سخنگوی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با مهر با اعلام اینکه مخابرات تا این لحظه نامه و اخطاری از رگولاتوری دریافت نکرده است اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران پهنای باند اینترنت از شرکت ارتباطات زیرساخت خریداری می کند و براساس قوانین مدنظر رگولاتوری، در اختیار مشترکان قرار می دهد؛ از این رو عوامل مختلفی ممکن است باعث کاهش سرعت پهنای باند شود ک...
ادامه مطلب

روزهای بهاری اقتصاد ایران در راه است...

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از نشریه وزارت امور اقتصادی و دارایی، علی طیب نیا در پاسخ به این پرسش که بی تردید یکی از مهم ترین انتظارات مردم از دولت تدبیر و امید، بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی بوده است، مردم و به ویژه اقشار متوسط و ضعیف جامعه بیشترین فشار را از شرایط نامساعد اقتصادی بر دوش می کشند. اقتصاد کشور از یکسو تحت الشعاع تحریم های خارجی قرار گرفته و از سوی دیگر، دولت کنونی با واقعیتی بزرگ روبروست و آن ارثیه ای است که دولت دهم در قالب کوهی از مشکلات و گره های اقتصادی برایش به ارمغان آورده است. ارزیابی کلی شما از دلایل بروز چنین اقتصادی که نقاط آسیب پذیری بسیاری دارد، چیست؟ من به طور کلی، شکل گیری این اقتصاد ناپایدار و آسیب پذیر را ماحصل سه عامل اصلی می دانم. عامل نخست، «ساختار های اقتصادی نامتعادل و نامتجانسی» است که از دوران قبل از انقلاب به ما به ارث رسیده است. از زمانی که درآمد نفت افزایش پیدا کرد و این درآمد بی مهابا در قالب بودجه های سنواتی دولت مورد استفاده قرار گرفت متأسفانه موجبات رشد اقتصادی پایین و وابستگی کامل اقتصادی کشور به نفت و آثار منفی آن را فراهم آورد و در سال های بعد از انقلاب، جنگ تحمیلی به ما تحمیل شد و فرصت هرگونه اصلاح و سازندگی را ا...
ادامه مطلب

عراقچی: دستور العمل مذاکرات را از تهران می گیریم...

به گزارش خبرگزاری تسنیم سید عباس عراقچی پنج شنبه شب درنشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اخبار منتشر شده مبنی بر پذیرش کاهش تعداد سانتریفیوژها از سوی هیات مذاکره کننده هسته ای ایران تاکید کرد: در رابطه با تعداد سانتریفیوژها نباید به گمانه زنی های رسانه ای توجه کرد. عراقچی با تاکید بر اینکه محتوای مذاکرات فقط پشت میز مذاکرات مطرح می شود، افزود: تمام اعداد و ارقامی که در رابطه با سانتریفیوژها اعلام می شود ساخته و پرداخته ذهن برخی از رسانه های خارجی و افرادی است که با نیات خاص این کار را انجام می دهند و هدف آنها آلوده کردن فضای مذاکرات هسته ای و ایجاد اضطراب و تنش است که نباید به آن توجه شود. معاون وزیر امور خارجه ایران درخصوص مذاکرات وین 6 تاکید کرد: این مرحله از مذاکرات از روز گذشته ( چهارشنبه) با برگزاری جلسات متعدد دوجانبه، چندجانبه و جمعی در سطوح مختلف آغاز شده است و می توان گفت با گذشت دو روز ، مذاکرات در حد ارزیابی از مواضع طرفین بوده و مروری بر آنچه تا امروز داشته ایم و در جریان آن، دو طرف برای درک دقیق تر مفاهیم و مواضع یکدیگر تلاش کرده اند. وی افزود: فکر می کنم از فردا صبح دوباره روند نگارش متن در سطح معاونان وزیر امور خارجه ایران و خانم اشت...
ادامه مطلب

عراقچی: دستور العمل مذاکرات را از تهران می گیریم...

به گزارش خبرگزاری تسنیم سید عباس عراقچی پنج شنبه شب درنشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اخبار منتشر شده مبنی بر پذیرش کاهش تعداد سانتریفیوژها از سوی هیات مذاکره کننده هسته ای ایران تاکید کرد: در رابطه با تعداد سانتریفیوژها نباید به گمانه زنی های رسانه ای توجه کرد. عراقچی با تاکید بر اینکه محتوای مذاکرات فقط پشت میز مذاکرات مطرح می شود، افزود: تمام اعداد و ارقامی که در رابطه با سانتریفیوژها اعلام می شود ساخته و پرداخته ذهن برخی از رسانه های خارجی و افرادی است که با نیات خاص این کار را انجام می دهند و هدف آنها آلوده کردن فضای مذاکرات هسته ای و ایجاد اضطراب و تنش است که نباید به آن توجه شود. معاون وزیر امور خارجه ایران درخصوص مذاکرات وین 6 تاکید کرد: این مرحله از مذاکرات از روز گذشته ( چهارشنبه) با برگزاری جلسات متعدد دوجانبه، چندجانبه و جمعی در سطوح مختلف آغاز شده است و می توان گفت با گذشت دو روز ، مذاکرات در حد ارزیابی از مواضع طرفین بوده و مروری بر آنچه تا امروز داشته ایم و در جریان آن، دو طرف برای درک دقیق تر مفاهیم و مواضع یکدیگر تلاش کرده اند. وی افزود: فکر می کنم از فردا صبح دوباره روند نگارش متن در سطح معاونان وزیر امور خارجه ایران و خانم اشت...
ادامه مطلب

عراقچی: دستور العمل مذاکرات را از تهران می گیریم...

به گزارش خبرگزاری تسنیم سید عباس عراقچی پنج شنبه شب درنشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اخبار منتشر شده مبنی بر پذیرش کاهش تعداد سانتریفیوژها از سوی هیات مذاکره کننده هسته ای ایران تاکید کرد: در رابطه با تعداد سانتریفیوژها نباید به گمانه زنی های رسانه ای توجه کرد. عراقچی با تاکید بر اینکه محتوای مذاکرات فقط پشت میز مذاکرات مطرح می شود، افزود: تمام اعداد و ارقامی که در رابطه با سانتریفیوژها اعلام می شود ساخته و پرداخته ذهن برخی از رسانه های خارجی و افرادی است که با نیات خاص این کار را انجام می دهند و هدف آنها آلوده کردن فضای مذاکرات هسته ای و ایجاد اضطراب و تنش است که نباید به آن توجه شود. معاون وزیر امور خارجه ایران درخصوص مذاکرات وین 6 تاکید کرد: این مرحله از مذاکرات از روز گذشته ( چهارشنبه) با برگزاری جلسات متعدد دوجانبه، چندجانبه و جمعی در سطوح مختلف آغاز شده است و می توان گفت با گذشت دو روز ، مذاکرات در حد ارزیابی از مواضع طرفین بوده و مروری بر آنچه تا امروز داشته ایم و در جریان آن، دو طرف برای درک دقیق تر مفاهیم و مواضع یکدیگر تلاش کرده اند. وی افزود: فکر می کنم از فردا صبح دوباره روند نگارش متن در سطح معاونان وزیر امور خارجه ایران و خانم اشت...
ادامه مطلب

عراقچی: دستور العمل مذاکرات را از تهران می گیریم...

به گزارش خبرگزاری تسنیم سید عباس عراقچی پنج شنبه شب درنشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اخبار منتشر شده مبنی بر پذیرش کاهش تعداد سانتریفیوژها از سوی هیات مذاکره کننده هسته ای ایران تاکید کرد: در رابطه با تعداد سانتریفیوژها نباید به گمانه زنی های رسانه ای توجه کرد. عراقچی با تاکید بر اینکه محتوای مذاکرات فقط پشت میز مذاکرات مطرح می شود، افزود: تمام اعداد و ارقامی که در رابطه با سانتریفیوژها اعلام می شود ساخته و پرداخته ذهن برخی از رسانه های خارجی و افرادی است که با نیات خاص این کار را انجام می دهند و هدف آنها آلوده کردن فضای مذاکرات هسته ای و ایجاد اضطراب و تنش است که نباید به آن توجه شود. معاون وزیر امور خارجه ایران درخصوص مذاکرات وین 6 تاکید کرد: این مرحله از مذاکرات از روز گذشته ( چهارشنبه) با برگزاری جلسات متعدد دوجانبه، چندجانبه و جمعی در سطوح مختلف آغاز شده است و می توان گفت با گذشت دو روز ، مذاکرات در حد ارزیابی از مواضع طرفین بوده و مروری بر آنچه تا امروز داشته ایم و در جریان آن، دو طرف برای درک دقیق تر مفاهیم و مواضع یکدیگر تلاش کرده اند. وی افزود: فکر می کنم از فردا صبح دوباره روند نگارش متن در سطح معاونان وزیر امور خارجه ایران و خانم اشت...
ادامه مطلب

فتوای عجیب مفتی داعش...

به گزارش خبرگزاری تسنیم در ستون جهت اطلاع روزنامه جمهوری اسلامی می‌خوانیم: * تروریستهای داعش خانه‌ها و هتل‌های بغداد را برای اقدامات تروریستی اجاره می‌کنند. به گزارش "انتخاب"، منابع آگاه خبری اعلام کردند: "نیروهای داعش به اجاره کردن خانه‌ها و هتل‌های بغداد برای انجام عملیات تروریستی رو آورده‌اند." این منابع افزودند: "پیش از این دولت عراق درباره نقشه تروریستها مبنی بر تخلیه استانهای مرکزی و جنوبی از نیروهای امنیتی برای اخلال در امنیت این استانها، هشدار داده بود." * دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد یکی از مفتی‌های داعش در شهر الباب در 38 کیلومتری شهر حلب فتوا صادر کرده که "هرکس داعش را دوست نداشته باشد روزه‌اش باطل است"! به گزارش سایت اینترنتی النشره، دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد این مفتی در یکی از مساجد شهر الباب، قدیمی‌ترین، بزرگترین و مهم‌ترین شهر استان حلب سوریه گفته هر کس نماز نخواند روزه‌اش قبول نیست و هر کس بدون دوست داشتن داعش روزه بگیرد خود را به سختی انداخته زیرا جز گرسنگی و تشنگی چیزی عایدش نمی‌شود. * به گفته دانشجویان دانشگاه صنعتی امیر کب...
ادامه مطلب

شرط ورود به مهمانی خدا...

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، با فرا رسیدن ایام مبارک ماه رمضان، بسیاری از  مومنین  با روزه های مستحبی به پیشواز این ماه عزیز رفته اند. ماه پر از خیر و برکت میهمانی خدا که برای ورود به آن و استفاده کافی و وافی از آن نیاز است، خود را آماده  و آراسته نماییم. مواردی که حجت الاسلام پناهیان در سخنرانی خود به گوشه ای از آنها پرداخته است.   شرط اول ورود به میهمانی، تقوا حجت الاسلام پناهیان: نسبت بحث جهاد اکبر را با ماه مبارک رمضان خدمت شما عرض کنم، با یک کلمه از کلمات حضرت امام، به شما عرض می‌کنم که بله ماه رمضان، ماه جهاد با نفس است می‌فرماید همه دعوت شدید به ضیافت‌الله، همه مهمان خدا هستید و مهمانی به ترک است. یعنی ترک حالا یک چیزهایی، می‌شود مهمانی. مثل ترک خوردن و آشامیدن که می‌شود روزه مثلاً. بعد می‌فرماید اگر ذرّه‌ای هوای نفس در انسان باشد، این به مهمانی وارد نشده است. یا اگر وارد شده است، استفاده نکرده است. امام می‌فرماید در واقع شرط ورود به مهمانی، این است که ذرّه‌ای هوای نفس در وجود آدم نباشد. ذرّه‌ای هوای نفس نباشد.    &nbs...
ادامه مطلب

شرط ورود به مهمانی خدا...

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، با فرا رسیدن ایام مبارک ماه رمضان، بسیاری از  مومنین  با روزه های مستحبی به پیشواز این ماه عزیز رفته اند. ماه پر از خیر و برکت میهمانی خدا که برای ورود به آن و استفاده کافی و وافی از آن نیاز است، خود را آماده  و آراسته نماییم. مواردی که حجت الاسلام پناهیان در سخنرانی خود به گوشه ای از آنها پرداخته است.   شرط اول ورود به میهمانی، تقوا حجت الاسلام پناهیان: نسبت بحث جهاد اکبر را با ماه مبارک رمضان خدمت شما عرض کنم، با یک کلمه از کلمات حضرت امام، به شما عرض می‌کنم که بله ماه رمضان، ماه جهاد با نفس است می‌فرماید همه دعوت شدید به ضیافت‌الله، همه مهمان خدا هستید و مهمانی به ترک است. یعنی ترک حالا یک چیزهایی، می‌شود مهمانی. مثل ترک خوردن و آشامیدن که می‌شود روزه مثلاً. بعد می‌فرماید اگر ذرّه‌ای هوای نفس در انسان باشد، این به مهمانی وارد نشده است. یا اگر وارد شده است، استفاده نکرده است. امام می‌فرماید در واقع شرط ورود به مهمانی، این است که ذرّه‌ای هوای نفس در وجود آدم نباشد. ذرّه‌ای هوای نفس نباشد.    &nbs...
ادامه مطلب

مهدی هاشمی: آمده‌ام که بمانم...

به گزارش گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، فرزند آقای هاشمی رفسنجانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: وقتی برخی اخبار درباره خود یا اعضای خانواده‌ام را می‌خوانم، از خود می‌پرسم جایگاه اخلاق و اسلام در منطق این رسانه‌ها چگونه است؟ اما به جواب مشخصی نمی‌رسم. وی در واکنش به ادعای برخی سایت و روزنامه‌ها درباره مسئولیت دوباره دانشگاه آزاد اسلامی به وی برای خروج از کشور، گفت: این خبرسازی‌ها را ادامه همان جریانی می‌دانم که نمی‌خواست من به کشور برگردم و حالا هم از خدا می‌خواهند که دوباره برگردم. مسأله دیگر این است که اینجانب هیچ مسئولیتی در دانشگاه آزاد اسلامی ندارم که بخواهم مأموریتی از سوی آن سازمان دریافت کنم. مهدی هاشمی بهرمانی افزود: هیچ‌گاه تمایلی به ماندن در خارج از کشور نداشتم و آن چند سال هم به اصرار برخی بزرگان ماندم. وقتی هم که می‌خواستم برگردم، عده‌ای دلواپس شده بودند و مدام پیغام می‌دادند که بگویید نیاید. حالا هم می‌گویم آمده‌ام که بمانم. وی البته اشاره ای به کسانی که "برخی بزرگان" نامید، نکرد اما منتقدان این آقازاده جنجالی معتقدند اتهام...
ادامه مطلب

مصباح یزدی: شخصی که می گوید عده ای دین را نمی شناسند و متوهم هستند، بداند ما دینی که ...

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : آیت الله مصباح یزدی رئیس یک موسسه آموزشی گفت: این‌که شخصی بگوید عده‌ای دین را نمی‌شناسند و متوهم هستند، در همین مسأله ریشه دارد. چون این عده، دین خود را با الهام از فرهنگ غربی تفسیر می‌کنند و شناخت آنها نسبت به دین، به گونه‌ای نیست که امام(ره) آن را معرفی کرد. بله، ما، دینی را که آن‌ها می‌گویند، نمی‌شناسیم، ما دینی را می‌شناسیم که امام(ره) به ما یاد داده است و برای آن انقلاب شده و خون‌های زیادی به خاطر آن فدا شده است. به گزارش «انتخاب» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مصباح یزدی، مصباح یزدی در دیدار با اعضای شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی که به مناسبت سالگرد شهدای مؤتلفه اسلامی صورت گرفت، با اشاره به این‌که دغدغه افراد برای رفع آسیب‌ها و خطراتی که نظام اسلامی را تهدید می‌کند، مقدس است، اظهار داشت: اما این‌که انسان در برابر این خطرها، تهدیدات، کج اندیشی‌ها و کج رفتاری ها، باید چه کند و وظیفه فردی، گروهی و اجتماعی او چیست، بحث دیگری است که فهمیدن آن ساده نیست و آیه یا روایت متواتری در این زمینه برای شناخت جزئیات رفتار در چنین شرایطی هم نداریم. محمد تقی مصباح یزدی با اشاره به این‌که در این زمینه دو گونه نگاه جزئی و فراگیر به این مسائل و خطرا...
ادامه مطلب

تشکیل شورای فرهنگی در وزارت بهداشت/ مشکلات خوابگاه‌ها کاهش یابد...

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدحسن هاشمی در مراسم معارفه دكتر محمدرضا داودآبادی فراهانی به عنوان معاون جدید فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت افزود: اگر نگاه ما به دانشجو ابزاري نباشد مي‌توانيم با مشاوره درست و مسئوليت دادن به دانشجويان در امور مختلف و مربوط به خودشان، آنها را در فراگيري مديريت و حضور در جامعه آماده كنيم. هاشمي با تأكيد بر اينكه در حوزه دانشجويي مسئوليت سنگيني را به عهده مدیران است، تاکید کرد: باید بيشتر به مأموريت‌ها و منابعي كه براي آنها ديده شده است، فکر کنید.  وزير بهداشت با اشاره به تجارب فرهنگی و قرآنی معاون جدید گفت: این معاونت دچار تغيير و تحول بخصوص در كيفيت خواهد شد و اميدواريم با وجود این تجارب، در حوزه خوابگاه‌ها اقدامات خوبي انجام شود و مشكلات به حداقل برسد. وی توجه به برنامه‌ريزي صحيح، مسائل رفاهي دانشجويان، تربيت بدني و توجه به برنامه‌هاي هنري را زمينه های جذب دانشجويان ذكر كرد و افزود: رابطه ما مثل رابطه روحانيت با مردم است و چه بسا اين رابطه به لحاظ ارتباط با جان مردم نزديك‌تر و حساس‌تر است. هاشمی خواستار همفکری و تعامل همه مدیران و کارشناسان این معاونت برای ايجاد فضاي با نشاط و ارتباط مثبت بين ...
ادامه مطلب

آغاز ثبت نام آزمون ارشد مجازی و پردیس‌های خودگردان از فردا/ برگزاری آزمون در شهریور...

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام برای شرکت در این آزمون منحصرا از طریق شبکه اینترنتی سازمان سنجش از فراد 17 تیرماه آغاز شده و در یکشنبه 22 تیرماه پایان می پذیری و آزمون در 6 گروه آموزشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، هنر و دامپزشکی برگزار می شود. وی افزود: دفترچه راهنمای آزمون فردا سه شنبه بر روی سایت سنجش قرار خواهد گرفت و هر داوطلب بر اساس علاقه می تواند منحصرا در یک کد رشته امتحانی در آزمون مربوطه شرکت کنند.  توکلی خاطرنشان کرد: کلیه فارغ التحصیلات دوره های کارشناسی مورد تایید بدون توحه به نوع مدرک تحصیلی (به جز کدرشته های امتحانی که عنوان شرط مدرک در جدول مربوطه قید شده است) می توانند در آزمون متمرکز دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته مجازی ( ویژه شاغلین) و پردیس های خودگردان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سال 93 شرکت کنند. وی اظهار داشت: تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد منوط به قبولی در آزمون است و در صورتی که نیاز به گذراندن دروس پیش نیاز باشد دانشجو باید هزینه این دروس را بپردازد. مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: هر داوطلب از  17 تا 22 تیرماه می تواند ابتدا به سایت سنجش مراجعه کند و سپس با دریافت دفتر...
ادامه مطلب

موافقت کمیسیون با اجرای بخشنامه عفاف و حجاب دانشگاه آزاد/ میرزاده: این بخشنامه قصد م...

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی جزئیات جلسه عصر امروز میرزاده با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در ارتباط با بخشنامه تازه ابلاغ شده حجاب در دانشگاه آزاد، گفت: عصر امروز رئیس دانشگاه آزاد به همراه معاون فرهنگی و مدیر کل حراست در کمیسیون آموزش حاضر شد و درباره بخشنامه عفاف و حجاب توضیحاتی داد. وی ادامه داد: به گفته رئیس دانشگاه آزاد، این بخشنامه قصد ممنوعیت امر به معروف و نهی از منکر را ندارد اما قصد دارد با فرهنگ سازی عفاف و حجاب را در دانشگاه گسترش دهد. نیروهای حراست به لحاظ سطح تحصیلات و برخی دلائل دیگر برای تذکرات به دانشجویان دکتری، استادان و سایر دانشجویان توجیه نیستند و گاهاً مسائلی پیش می آید که در شأن دانشگاه نیست. فیاضی خاطرنشان کرد: بر اساس این بخشنامه، قرار نیست نیروهای حراست وارد مرحله تذکر به افراد شوند و لازم است اقدامات دیگری در این زمینه صورت گیرد. به گفته این عضو کمیسیون آموزش، جمع بندی از جلسه امروز مثبت بود نمایندگان از توضیحات میرزاه قانع شدند، همچنین تصمیمات درباره فرهنگ سازی عفاف و حجاب بر اساس همین بخشنامه عملیاتی می شود. به گزارش مهر، متن بخشنامه مذکور به این شرح است: " نظر به اینکه مقوله حجاب و عفاف، موضوع فر...
ادامه مطلب

موافقت کمیسیون با اجرای بخشنامه عفاف و حجاب دانشگاه آزاد/ میرزاده: این بخشنامه قصد م...

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی جزئیات جلسه عصر امروز میرزاده با اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات در ارتباط با بخشنامه تازه ابلاغ شده حجاب در دانشگاه آزاد، گفت: عصر امروز رئیس دانشگاه آزاد به همراه معاون فرهنگی و مدیر کل حراست در کمیسیون آموزش حاضر شد و درباره بخشنامه عفاف و حجاب توضیحاتی داد. وی ادامه داد: به گفته رئیس دانشگاه آزاد، این بخشنامه قصد ممنوعیت امر به معروف و نهی از منکر را ندارد اما قصد دارد با فرهنگ سازی عفاف و حجاب را در دانشگاه گسترش دهد. نیروهای حراست به لحاظ سطح تحصیلات و برخی دلائل دیگر برای تذکرات به دانشجویان دکتری، استادان و سایر دانشجویان توجیه نیستند و گاهاً مسائلی پیش می آید که در شأن دانشگاه نیست. فیاضی خاطرنشان کرد: بر اساس این بخشنامه، قرار نیست نیروهای حراست وارد مرحله تذکر به افراد شوند و لازم است اقدامات دیگری در این زمینه صورت گیرد. به گفته این عضو کمیسیون آموزش، جمع بندی از جلسه امروز مثبت بود نمایندگان از توضیحات میرزاه قانع شدند، همچنین تصمیمات درباره فرهنگ سازی عفاف و حجاب بر اساس همین بخشنامه عملیاتی می شود. به گزارش مهر، متن بخشنامه مذکور به این شرح است: " نظر به اینکه مقوله حجاب و عفاف، موضوع فر...
ادامه مطلب

شروط هیات رئیسه مجلس برای اعلام وصول استیضاح وزیرعلوم/ استیضاح تا سه‌شنبه اعلام وصول ...

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه هیات رئیسه مجلس هنوز در مورد اعلام وصول استیضاح وزیر علوم تصمیم نگرفته است، گفت: در صورتی که تلاش ها برای متقاعد کردن استیضاح کنندگان به نتیجه نرسد و هیات رئیسه کلیات استیضاح را جامع و کامل و در چارچوب وظایف وزیر و بدون هرگونه کلی گویی تشخیص دهد طرح استیضاح در روز سه شنبه اعلام وصول می شود. نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر استیضاح کنندگان بر استیضاح خود پافشاری کنند و در نشست هایی که با وزیر دارند به نتیجه نرسند و امضاهای استیضاح نیز نصاب مورد نظر را داشته باشد، استیضاح در جلسه روز دوشنبه هیات رئیسه بررسی شده و بر اساس آیین نامه مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه اعلام وصول خواهد شد. به گزارش مهر، بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس مى‏ توانند با در نظر گرفتن اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسى، وزیر یا هیأت وزیران را استیضاح کنند. استیضاح وقتى قابل طرح در مجلس است که به امضاى حداقل ده نفر از نمایندگان برسد. در استیضاح باید موضوع به صورت صریح و با ذکر مورد یا موارد، معین و به صورت کتبی تنظیم و به هیأت رئیسه تسلیم شود. هیأت رئیسه موظف است در اولین جلسه عل...
ادامه مطلب

عرضه 130 اثر قرآنی بانوان طلبه در نمایشگاه قرآن تهران...

به گزارش خبرنگار مهر، موضوعات این آثار قرآنی شامل مسائلی از قبیل مشارکت سیاسی زنان، خانواده و تربیت، خانواده از منظر قرآن و فمینیسم، مباحث فرهنگی، اخلاق شهروندی و علوم قرآنی می‌شود که توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران عرضه شده است. حجت‌الاسلام علی مولایی مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تعداد صفحات هر یک از این آثار قرآنی را به صورت متوسط در قطع رحلی جیبی 120 صفحه ذکر کرد و گفت: تلاش طلاب خواهر بر این بوده است که موضوع­ات کاربردی و نوپدید را در عرصه قرآنی واکاوی و بازخوانی کنند و حاصل پژوهش خود را به منظور عطف توجه به قرآن، تقدیم ره­پویان قرآن کنند. حجت‌الاسلام مولایی از برپایی کرسی‌های مشاوره با حضور اساتید حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد و افزود: از میان 15 کرسی مشاوره برپاشده مذهبی در نمایشگاه قرآن کریم، پنج کرسی به حوزه‌های علمیه خواهران اختصاص دارد. وی از ارائه آثار مرتبط با قرآن و عترت منتشرشده از سوی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در نمایشگاه قرآن کریم خبر داد و یادآور شد: علاوه بر این،‌ شاهد ارائه آثار مرکز تحقیقات زن و خانواده وابسته به مرکز مدیریت حوز...
ادامه مطلب

عرضه 130 اثر قرآنی بانوان طلبه در نمایشگاه قرآن تهران...

به گزارش خبرنگار مهر، موضوعات این آثار قرآنی شامل مسائلی از قبیل مشارکت سیاسی زنان، خانواده و تربیت، خانواده از منظر قرآن و فمینیسم، مباحث فرهنگی، اخلاق شهروندی و علوم قرآنی می‌شود که توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران عرضه شده است. حجت‌الاسلام علی مولایی مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تعداد صفحات هر یک از این آثار قرآنی را به صورت متوسط در قطع رحلی جیبی 120 صفحه ذکر کرد و گفت: تلاش طلاب خواهر بر این بوده است که موضوع­ات کاربردی و نوپدید را در عرصه قرآنی واکاوی و بازخوانی کنند و حاصل پژوهش خود را به منظور عطف توجه به قرآن، تقدیم ره­پویان قرآن کنند. حجت‌الاسلام مولایی از برپایی کرسی‌های مشاوره با حضور اساتید حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد و افزود: از میان 15 کرسی مشاوره برپاشده مذهبی در نمایشگاه قرآن کریم، پنج کرسی به حوزه‌های علمیه خواهران اختصاص دارد. وی از ارائه آثار مرتبط با قرآن و عترت منتشرشده از سوی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در نمایشگاه قرآن کریم خبر داد و یادآور شد: علاوه بر این،‌ شاهد ارائه آثار مرکز تحقیقات زن و خانواده وابسته به مرکز مدیریت حوز...
ادامه مطلب

عرضه 130 اثر قرآنی بانوان طلبه در نمایشگاه قرآن تهران...

به گزارش خبرنگار مهر، موضوعات این آثار قرآنی شامل مسائلی از قبیل مشارکت سیاسی زنان، خانواده و تربیت، خانواده از منظر قرآن و فمینیسم، مباحث فرهنگی، اخلاق شهروندی و علوم قرآنی می‌شود که توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران عرضه شده است. حجت‌الاسلام علی مولایی مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تعداد صفحات هر یک از این آثار قرآنی را به صورت متوسط در قطع رحلی جیبی 120 صفحه ذکر کرد و گفت: تلاش طلاب خواهر بر این بوده است که موضوع­ات کاربردی و نوپدید را در عرصه قرآنی واکاوی و بازخوانی کنند و حاصل پژوهش خود را به منظور عطف توجه به قرآن، تقدیم ره­پویان قرآن کنند. حجت‌الاسلام مولایی از برپایی کرسی‌های مشاوره با حضور اساتید حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد و افزود: از میان 15 کرسی مشاوره برپاشده مذهبی در نمایشگاه قرآن کریم، پنج کرسی به حوزه‌های علمیه خواهران اختصاص دارد. وی از ارائه آثار مرتبط با قرآن و عترت منتشرشده از سوی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در نمایشگاه قرآن کریم خبر داد و یادآور شد: علاوه بر این،‌ شاهد ارائه آثار مرکز تحقیقات زن و خانواده وابسته به مرکز مدیریت حوز...
ادامه مطلب

عرضه 130 اثر قرآنی بانوان طلبه در نمایشگاه قرآن تهران...

به گزارش خبرنگار مهر، موضوعات این آثار قرآنی شامل مسائلی از قبیل مشارکت سیاسی زنان، خانواده و تربیت، خانواده از منظر قرآن و فمینیسم، مباحث فرهنگی، اخلاق شهروندی و علوم قرآنی می‌شود که توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران عرضه شده است. حجت‌الاسلام علی مولایی مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تعداد صفحات هر یک از این آثار قرآنی را به صورت متوسط در قطع رحلی جیبی 120 صفحه ذکر کرد و گفت: تلاش طلاب خواهر بر این بوده است که موضوع­ات کاربردی و نوپدید را در عرصه قرآنی واکاوی و بازخوانی کنند و حاصل پژوهش خود را به منظور عطف توجه به قرآن، تقدیم ره­پویان قرآن کنند. حجت‌الاسلام مولایی از برپایی کرسی‌های مشاوره با حضور اساتید حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد و افزود: از میان 15 کرسی مشاوره برپاشده مذهبی در نمایشگاه قرآن کریم، پنج کرسی به حوزه‌های علمیه خواهران اختصاص دارد. وی از ارائه آثار مرتبط با قرآن و عترت منتشرشده از سوی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در نمایشگاه قرآن کریم خبر داد و یادآور شد: علاوه بر این،‌ شاهد ارائه آثار مرکز تحقیقات زن و خانواده وابسته به مرکز مدیریت حوز...
ادامه مطلب

عرضه 130 اثر قرآنی بانوان طلبه در نمایشگاه قرآن تهران...

به گزارش خبرنگار مهر، موضوعات این آثار قرآنی شامل مسائلی از قبیل مشارکت سیاسی زنان، خانواده و تربیت، خانواده از منظر قرآن و فمینیسم، مباحث فرهنگی، اخلاق شهروندی و علوم قرآنی می‌شود که توسط مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران عرضه شده است. حجت‌الاسلام علی مولایی مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تعداد صفحات هر یک از این آثار قرآنی را به صورت متوسط در قطع رحلی جیبی 120 صفحه ذکر کرد و گفت: تلاش طلاب خواهر بر این بوده است که موضوع­ات کاربردی و نوپدید را در عرصه قرآنی واکاوی و بازخوانی کنند و حاصل پژوهش خود را به منظور عطف توجه به قرآن، تقدیم ره­پویان قرآن کنند. حجت‌الاسلام مولایی از برپایی کرسی‌های مشاوره با حضور اساتید حوزه‌های علمیه خواهران خبر داد و افزود: از میان 15 کرسی مشاوره برپاشده مذهبی در نمایشگاه قرآن کریم، پنج کرسی به حوزه‌های علمیه خواهران اختصاص دارد. وی از ارائه آثار مرتبط با قرآن و عترت منتشرشده از سوی مرکز نشر هاجر وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران در نمایشگاه قرآن کریم خبر داد و یادآور شد: علاوه بر این،‌ شاهد ارائه آثار مرکز تحقیقات زن و خانواده وابسته به مرکز مدیریت حوز...
ادامه مطلب

دلایل بروز بحران دارویی در کشور/ اشتباه تاریخی وزارت بهداشت دولت قبلی...

دکتر رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو که در دولت نهم نیز معاون غذا و داروی وزارت بهداشت بوده است، به خوبی از شرایط بازار دارویی کشور و مشکلات بیماران آگاه است. او در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح و کالبد شکافی بروز بحران دارویی کشور در سال 91 و نیمه اول سال 92 پرداخت. وی معتقد است که یک اشتباه در مدیریت دارویی، باعث بروز بحران دارویی در کشور شد. در حالی که می شد با تصمیمات درست و منطقی، از بروز چنین بحرانی جلوگیری کرد. رئیس سازمان غذا و دارو اظهارداشت: من اعتقاد دارم در هر دوره ای کسانی که مسئولیت دارند، با حداکثر تلاش و انرژی زحمت کشیده اند و تلاشهای آنها را هیچ کس نباید نادیده بگیرد و اگر هم گاهی اوقات صحبتی می شود، برای این نیست که خدمات کسانی که مسئولیت دارند، زیر سئوال برود و من نه چنین قصدی دارم و نه علاقه ای دارم. اما به نظر من یک اشتباهی در مدیریت تامین و تدارک دارو در کشور رخ داد که این اشتباه باعث بروز آن بحران شد. دیناروند در توضیح این اشتباه مدیریتی گفت: بحرانی که برای کشور ایجاد شد، صدها قلم کمبود دارویی داشتیم که برخی از آنها غیرقابل جایگزین بودند و بعد از این کمبودهای شدید، در اوائل سال 92 داستان تغییر نرخ ارز پیش اومد که این هم د...
ادامه مطلب

عکس/ صفحه اول روزنامه های امروز یکشنبه...

لینک منبع خبروب سایت خبری الف...
ادامه مطلب

عرضه‌ رسمی بازی‌های گیم‌لافت در کافه‌بازار...

براساس اطلاعاتی که مارکت کافه بازار در اختیار زومیت قرار داده است، در اقدامی که اخیراً توسط شرکت بزرگ بازی‌سازی گیم‌لافت با همکاری کافه‌بازار صورت گرفته است کاربران ایرانی می‌توانند چهار بازی پرطرفدار این شرکت با نام‌های Despicable Me: Minion Rush٬  Real Football، World at Arms و Ice Age Village را از کافه‌بازار به صورت رسمی و قانونی دریافت کنند و علاوه بر دریافت دیتای این بازی‌ها به صورت مستقیم بر روی دستگاه اندرویدی خود، امکان خرید محصولات درون بازی‌ها را نیز با استفاده از کارت‌های عضو شتاب یا از طریق اعتبار کافه‌بازاری داشته باشند. این چهار بازی نقطه شروع همکاری با این غول بازی‌سازی دنیا است و به زودی شاهد بازی‌های پرطرفدار دیگری از این شرکت در کافه‌بازار خواهیم بود. قطعاً قدم گذاشتن چنین شرکت‌های بزرگ بازی‌سازی در ایران از یک‌سو خبری خوش برای جامعه پرتعداد گیمرهای ایرانی است و از سوی دیگر زمینه‌های همکاری‌های جدی بین توسعه‌دهندگان خوب ایرانی و این شرکت‌ها را فراهم می‌کند؛ قدمی که کافه‌بازار سردمدار آن در صنعت نرم‌افزار موبایل ایران است. منبع کافه بازارلینک مطلب لینک منبع خبروب سایت خبری زومیت ...
ادامه مطلب

بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان طرح تحول دروس علوم سیاسی در شماره جدید "پنجره"...

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مروری خواهیم داشت بر بخشهای این مجله: مجله خبری بازي با چاقوي دولبه(چرا روحاني دست از سر احمدي نژاد بر نمي دارد؟)، مسعود بارزاني: حالا من و مردم هستيم که درباره استقلال تصميم مي گيريم، آيت الله سيد محمد تقي مدرسي: کردها نبايد از پشت به عراق خنجر بزنند، عبدالله گل(جابجايي گل و اردوغان)، ابوبکر البغدادي؛ خليفه مسلمانان!، سياست موازنه رهبري ايران، تيم 33 و آقاي شواليه، 10 سال اقتصاد، شيب منفي بورس!(سقوط شاخص بازار سرمايه به خيلي‎ها ضرر زد)، مومني رئيس ماند(حکم رياست حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي براي چهار سال تمديد شد)، مسافر عراق(ترجمه عربي کتاب «پايي که جا ماند» در عراق  منتشر شد، روايت خواندني شجاعي از مميزي، افطار از شما؛ مهمان ويژه با ما(سوءاستفاده از نام هنرمندان سروشکلي مناسبتي پيدا کرده است)، نابرده  رنج!(اقتباس ايراني از سريال آمريکايي موفق خواهد بود؟)، افشاگري سينمايي عليه داعش(اين ‎بار هنرمندان باسابقه ميدان‎دار شده‎اند)، جهان از دریچه کاریکاتور، جهان از دریچه عکس، مثبت و منفی و ... از بخشهای مهم مجله خبری هستند. اندیشه امکان و مکان علوم سياسي(موافقان و مخالفان تحول در دروس سياسي) ع...
ادامه مطلب

قیمت جدید انواع خودرو شنبه اعلام می‌شود...

به گزارش خبرنگار مهر، شورای رقابت در نامه ای به رسانه ها اعلام کرد: این شورا شنبه هفته آینده در نشستی خبری با نشست خبری، قیمت نهایی خودروها را در سال 93 اعلام خواهد کرد. در همین حال، رئیس شورای رقابت نیز گفت: جلسات شورای رقابت با شرکت های خودروساز برای بررسی بیشتر قیمت انواع خودروها به پایان رسیده است. رضا شیوا اظهارداشت: بر همین اساس، خودروسازان متعهد به اجرای 5 شرط شورای رقابت و اجرای قیمت های جدید خودرو شدند. وی ادامه داد: در روند جلسات مختلف با خودروسازان قیمت خودرو با قیمت های اعلامی شورای رقابت که مطابق فرمول جدید بود، تغییری پیدا نکرده است. شیوا با بیان اینکه پیش از این نیز فرمول جدید قیمت گذاری خودرو اعلام شده بود، افزود: شنبه هفته آینده با برگزاری یک نشست خبری تمام اطلاعات و مباحث مربوطه به قیمت خودرو را اعلام می کنم. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر...
ادامه مطلب

خاویر آگیره سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن شد...

به گزارش خبرگزاری مهر، همانطور که پیش بینی می‌شد مسئولان فدراسیون فوتبال ژاپن بعد از ناکامی در رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل تغییراتی را در کادر فنی تیم ملی این کشور ایجاد کردند. بر این اساس زاکرونی ایتالیایی از کار برکنار و خاویر آگیره به عنوان سرمربی جدید ژاپنی‌ها معرفی شده است. بر اساس اعلام منابع اسپانیایی آگیره مکزیکی که هدایت تیم اسپانیول را بر عهده داشت به مدت چهار سال سرمربی تیم ملی ژاپن خواهد بود. آگیره در جام جهانی 2010 سرمربی تیم ملی مکزیک بود. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر...
ادامه مطلب

دور گروهی رقابت‌های جام‌جهانی فوتبال 2014 از نگاه توییتر...

تنها 16 بازی به‌همراه بازی فینال تا پایان جام‌جهانی برزیل باقی مانده است که طی دو هفته‌ی پیش‌رو انجام خواهد شد؛ از این‌رو هنوز می‌توان امیدوار به ثبت رکوردهای جدیدی در این زمینه باشیم. شاید برخی از اعداد و ارقام مربوط به بازخوردهای جام‌جهانی در توییتر بسیار جالب‌توجه باشد. تاکنون 300 میلیون توییت در تویيتر ثبت شده است که با مقایسه‌ی آن با 150 میلیون توییت ثبت شده در المپیک 2012 لندن، به اهمیت این عدد ثبت‌شده پی می‌بریم. همانطور که اشاره کردیم این عدد، فقط مربوط به مرحله‌ی گروهی است و باید شاهد ثبت عدد بزرگ‌تری در انتهای مسابقات باشیم. پس از آنکه انگلستان در مرحله‌ی گروهی نیازمند برد ایتالیا در مقابل کاستاریکا بود تا با نتیجه‌گیری انگلستان برابر اروگوئه، شانسی برای صعود داشته باشد، ماریو بالوتلی با انتشار یک توییت در اینترنت بسیار خبرساز شد. توییت بالوتلی برای 17,185,016 بار باز-توییت شد که در نوع خود یک رکورد محسوب می‌شود. اما بیشترین تعداد توییت در دقیقه در کدام بازی و در زمان به ثمر رسیدن کدام گل منتشر شده است؟ این رکورد با انتشار 378,085 توییت در دقیقه به بازی اول و گل به خودی مارسلو به تیم خود، برزیل ثبت شده است. گل ایالات‌متحده به پرتغال نیز که توسط Clint Dempsey به‌ثمر...
ادامه مطلب

یک تلفن HTC One جدید با بدنه بزرگ‌تر، سخت‌افزار قوی‌تر و ظاهری نه چندان دلچسب فاش شد...

اکانت نام‌آشنای evleaks در توییتر، یک تصویر ۳۶۰ درجه از تلفنی با نام HTC One M8 Prime را فاش کرده است که تغییرات قابل ملاحظه‌ را نسبت به مدل فعلی M8 دارد. مشخص‌ترین تغییر ایجاد شده در این تلفن مربوط به دوربین آن است که کمی بزرگ‌تر از تلفن‌های قبلی One شده است. البته هنوز دوربین ثانویه که موجب شکل گیری Camera Duo می‌شود در این تلفن نیز حفظ شده است. موضوع دوم ابعاد نسبتا بزرگ‌تر تلفن M8 Prime در مقایسه با M8 فعلی است. بدنه این تلفن مسطح‌تر از M8 به نظر می‌رسد و از این بابت بیشتر شبیه به One Max است. براساس گزارش evleaks تغییر اساسی که در جایگزین M8 ایجاد شده مربوط به بدنه ترکیبی آلومینیوم با سیلیکون مایع است که باعث افزایش مقاومت بدنه تلفن و همچنین جذب گرما می‌شود. تلفن M8 فعلی، خود از نظر کیفیت ساخت در بالاترین رده قرار داد و حالا اچ‌تی‌سی در M8 Prime باز هم قصد دارد بدنه تلفن خود را با کیفیت بالاتری تولید کند. هرچند در پست evleaks اطلاعاتی در باره مشخصات فنی تلفن M8 Prime ذکر نشده است، اما پیش‌ از این شاهد شایعاتی در این باره بوده‌ایم که به پردازنده Snapdragon 805، حافظه رم ۳ گیگابایت، صفحه نمایش QHD یا ۲۵۶۰ در ۱۴۴۰ پیکسل اشاره داشتند. صفحه نمایش این تلفن نیز ۵.۵ اینچ گزار...
ادامه مطلب

با مساعدت مصطفی دنیزلی؛تمرینات آماده سازی فرشید طالبی در استانبول+تصاویر...

فرشید طالبی هدف از سفر به استانبول را آماده سازی بدنی خود عنوان کرد. در حالی که طی روزهای گذشته صحبت پیوستن فرشید طالبی مدافع این فصل تراکتور به تیم هایی چون پرسپولیس و پدیده شاندیز مطرح شده اما روز گذشته خبری به دستمان رسید که در نوع خود جالب است. ماجرا از این قرار بود که چند روز گذشته یکی از کاربران سایت تماشاگر دات نت طی کامنتی مدعی شد که فرشید طالبی را به همراه مدیر برنامه هایش و یک مترجم زبان ترک در پرواز دوشنبه شب شرکت هواپیمایی ماهان که از تهران به مقصد استانبول در حرکت بوده دیده است. این فرد که ظاهرا از علاقمندان تراکتورسازی بوده پس از رسیدن به استانبول این خبر را برای ما ارسال کرد اما ما از او خواستیم از حضور مدافع تراکتورسازی اگر تصاویری دارد برایمان ارسال کند. حسین رضامند دوست عزیز علاقمند به تراکتور امروز عکسهایی برایمان ارسال کرد و نوشت که چون هتل محل اقامت او با هتل محل اقامت فرشید طالبی یکی بوده است در یک روز با این بازیکن هماهنگ کرده تا عکسهایی از او بگیرد و برایمان ارسال کند. پس از این اتفاق تلاش ما برای تماس تلفنی با این بازیکن نتیجه داد و توانستیم گفت و گوی کوتاهی با طالبی داشته باشیم. فرشید طالبی هدف از سفر خود به استانبول را آماده س...
ادامه مطلب

زیباترین پله‌های جهان/ عکس...

به گزارش  سرويس بين‌ الملل باشگاه خبرنگاران، انتهای پیام/ لینک منبع خبروب سایت خبری yjc...
ادامه مطلب

منابع اوقاف باید به سمت اقتصاد پویا هدایت شود...

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان اظهارداشت: آنچه در فرهنگ وقف بر اقتصاد کشور در سالهای گذشته شاهد آن بوده ایم، نبود استفاده بهینه از داراییهای وقفی در اقتصاد کشور بوده است. وی ضمن تاکید بر استفاده از ظرفیتهای سرمایه گذاری در موقوفات کرمان بیان کرد: با توجه به ظرفیتهای استان، لزوم توجه بخش خصوصی به سرمایه گذاری موقوفات باید نقش پررنگ تری به خود بگیرد. حجت الاسلام محمد قاسمی زاده، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان هم در این دیدار گفت: اوقاف استان در هشت سال گذشته، قدمهای بزرگی را در احیا، حفظ، توسعه و عمران اراضی موقوفات برداشته است. وی افزود: عمده فعالیتهای سرمایه گذاری موقوفات در بخش اراضی کشاورزی وقفی است و در حال حاضر بیش از یکهزار و 300 هکتار از باغهای پسته در استان توسط بنیاد عمران و توسعه موقوفات اداره می شود که با توجه به خشکسالی های اخیر در منطقه تعداد هفت حلقه چاه برای آبیاری در این اراضی حفر شده است. وی ساخت پروژه تالار بزرگ احسان در شهر کرمان را یکی از مهمترین پروژه های سرمایه گذاری اوقاف در این استان بیان کرد و گفت: این پروژه به مساحت 9 هزار و 600...
ادامه مطلب

رضاي الهي جامعترين نعمتهاي خداوند است/ بهترين حالات بنده سجده در مقابل ذات اقدس الهي ...

خدایا قرار بده برایم در آن بهره‌اى از رحمت فراوانـت و راهنمائیم كن در آن به برهان و راه‌هاى درخشانت و بگیر عنانم به سوى رضایت همه جانبه‌ات بدوستى خود اى آرزوى مشتاقان. شرح دعا رحمت خداوند بسيار وسيع و گسترده است، وسعتي که ما نمي توانيم با قلم و زبان خود آن را وصف نمائيم. رحمتي که شامل کساني مي شود که از فرمان خداوند و رسولش سرپيچي ننمايند به طوري که خداوند در قرآن مي فرمايد: فان کذبوک فقل ربکم ذو رحمه واسعه و لا يرد باسه عن القوم المجرمين يعني پس اگر تو را (اي پيغمبر) تکذيب کنند بگو خداي شما با آنکه داراي رحمت بي منتهاست، (اما) عذابش را از فرقه بدکاران باز نخواهد داشت” پس از خداوند مي خواهيم که ما را در اين روز شامل رحمت واسعه اش قرار داده و بين ما و قوم مجرم جدايي اندازد. در دعاي امروز مي خوانيم واهدني فيه: در اين روز مرا هدايت نما حال مي خواهيم بدانيم اين هدايت چيست؟ در جواب مي توانيم بگوييم: والله يهدي من يشاء الي صراط مستقيم يعني خداوند هر که را بخواهد به راه مستقيم هدايت مي کند. پس اين هدايت، هدايت به صراط مستقيم است، حال مي خواهيم بدانيم صراط مستقيم چيست؟ که در جواب بايد بگوييم: ان الله ربي و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، يعني به درستي که خدا...
ادامه مطلب

اعزام حافظ ایرانی به مسابقات بین المللی قرآن کریم اردن...

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و دومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم کشور اردن در رشته حفظ از 27 تیرماه در شهر امان آغاز می شود. در این دوره از مسابقات که از 20 تا بیست و ششم رمضان (27تیر تا 2 مرداد) برگزار خواهد شد، "مجتبی فردخانی" از استان خراسان رضوی به عنوان نماینده کشورمان در رشته حفظ 20 جزء شرکت خواهد کرد. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

شانزدهمين شماره‌ مجله‌ سوره انديشه بررسی شد/ مطالعات پسااستعماري...

به گزارش خبرگزاری مهر، اين شماره از مجله سوره، نگاهي نيز به مسائل روز داشته و در بخش «سياست روز»، پرونده‌اي با موضوع «بحران کريمه» جهت بررسي تقابل شرق و غرب در بستر نزاع اوکراين ديده مي‌شود. همچنين قبل از بخش اصلي مجله، پرونده‌اي با عنوان بازتاب وجود دارد که شامل نقدها و نظرات مطرح شده پيرامون مقاله‌ اخير دکتر داوري‌اردکاني با عنوان «سياست‌هاي افراطي و طرفداران آن» به همراه پاسخ وي به اين نظرات، است. در ضميمه‌ اسفار نيز، گفتگويي با مدير انتشارات تيسا صورت گرفته، همچنين تازه‌هاي کتاب‌، معرفي شده و کتاب جديد دکتر مصلح با عنوان «ادراکات اعتباري علامه طباطبايي و فلسفه فرهنگ» به بوته‌ نقد و نظر اساتيد کشيده شده است. از اساتيدي چون رضا داوري‌اردکاني، سيدمحمدرضا بهشتي، عماد افروغ، اصغر طاهرزاده، منوچهر آشتياني، يوسفعلي ميرشکاک، مجيد اخگر، سيد موسي ديباج، علي مرادخاني، محمدعلي مرادي، جلال پيکاني، مهدي معين‌زاده، مهدي بنايي، وحيد عسکرپور، احمد نادري و... در اين شماره از مجله‌ سوره، يادداشت و يا گفتگو وجود دارد و مقالاتي از ژان بودريار، جورجو اگامبن، نوام چامسکي،...
ادامه مطلب

ترجمه دائرةالمعارف قرآن لیدن از جمله ترجمه‌های طراز اول در میان دائرة‌المعارفهاست...

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست معرفی و نقد و بررسی دائرةالمعارف قرآن لیدن و ترجمه آن با حضور محمود کریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، دکتر محمدکاظم شاکر، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و امیر مازیار، یکی از مترجمان این دائرة‌المعارف، در سالن کنفرانس بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قران کریم برگزار شد.   در ابتدای این نشست، محمود کریمی با اشاره به سبک جدیدی که در ترجمه این کتاب به کار رفته است، گفت: این ترجمه از دایرة‌المعارفی است که به شکل تخصصی در مورد قرآن و موضوعات قرآنی به رشته تحریر درآمده است و تاکنون دو جلد آن ترجمه شده است. دقت و امانتداری و تلاش و کوشش مترجمان این دایرة‌المعارف جای تقدیر و تشکر دارد اما چند نکته است که بنا به ملاحظاتی در مورد ترجمه این کتاب باید به آنها اشاره کنم که البته به ترجمه جملات، واژگان و درج منابع آن مربوط می‌شود.   کریمی تصریح کرد: در مدخلی از جلد دوم این دایرة‌المعارف تحت عنوان Hides and Fleece ترجمه صفحه 30 جلد دوم گفته شده که «تنها یک عبارت قرآن وجود دارد» و عبارت معادل فارسی واژه passage ترجمه شده است که معنی آن به فارسی عبارت نیست بلکه مقوله است که در اینجا می‌توان آن را آی...
ادامه مطلب

ترجمه دائرةالمعارف قرآن لیدن از جمله ترجمه‌های طراز اول در میان دائرة‌المعارفهاست...

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست معرفی و نقد و بررسی دائرةالمعارف قرآن لیدن و ترجمه آن با حضور محمود کریمی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، دکتر محمدکاظم شاکر، عضو هیئت علمی دانشگاه قم و امیر مازیار، یکی از مترجمان این دائرة‌المعارف، در سالن کنفرانس بیست و دومین نمایشگاه بین المللی قران کریم برگزار شد.   در ابتدای این نشست، محمود کریمی با اشاره به سبک جدیدی که در ترجمه این کتاب به کار رفته است، گفت: این ترجمه از دایرة‌المعارفی است که به شکل تخصصی در مورد قرآن و موضوعات قرآنی به رشته تحریر درآمده است و تاکنون دو جلد آن ترجمه شده است. دقت و امانتداری و تلاش و کوشش مترجمان این دایرة‌المعارف جای تقدیر و تشکر دارد اما چند نکته است که بنا به ملاحظاتی در مورد ترجمه این کتاب باید به آنها اشاره کنم که البته به ترجمه جملات، واژگان و درج منابع آن مربوط می‌شود.   کریمی تصریح کرد: در مدخلی از جلد دوم این دایرة‌المعارف تحت عنوان Hides and Fleece ترجمه صفحه 30 جلد دوم گفته شده که «تنها یک عبارت قرآن وجود دارد» و عبارت معادل فارسی واژه passage ترجمه شده است که معنی آن به فارسی عبارت نیست بلکه مقوله است که در اینجا می‌توان آن را آی...
ادامه مطلب

تلاوت رکن اصلی آموزش قرآن به شیوه پیامبر(ص) است...

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست از سلسله جلسات نظام احسن و اسوه حسنه در آموزش قرآن چهارشنبه 11 تیرماه با حضور جمعی از مربیان قرآن و سخنرانی محمدرضا معینی، دبیر کمیته علمی نمایشگاه بین المللی قرآن در سالن کنفرانس موزه دفاع مقدس برگزار شد. معینی با اشاره به شیوه های آموزش قرآن در آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان طی 12 سال در مدارس به شیوه ها و کتب مختلفی آموزش می بینند و خروجی این نوع آموزش به گونه ای است که همین دانش آموزان در دوره آموزش عالی نمی توانند یک صفحه قرآن را بخوانند. وی با بیان اینکه باید برای آموزش انگیزه و رغبت ایجاد کرد، گفت: بسیاری از ما آموزه های قرآن را فرامی گیریم اما بعد از مدتی آنها را از یاد می بریم و این مسئله را نمی توان عمل کردن به قرآن دانست. معینی با اشاره به شیوه آموزش قرآن پیامبر اکرم(ص) به مسلمانان، شنیدن را مهم ترین امر در یادگیری عنوان کرد و افزود: رکن اصلی شیوه آموزش قرآن پیامبر (ص) تلاوت است چر که گفته شده تا می توانید تلاوت کنید. وی خاطرنشان کرد: پیامبر(ص) برای آموزش قرآن یک آیه و سوره را بارها و بارها برای مخاطبان تکرار می کردند؛ این آیات و سوره ها را بخش بخش می کردند تا مخاطبان برای آموزش قرآن رغبت داشته باشند....
ادامه مطلب

نشست"مطالعات قرآنی، وضعیت حال، چشم انداز آینده" برگزار می شود...

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ششمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی خود را با عنوان "مطالعات قرآنی، وضعیت حال، چشم انداز آینده"را با حضور دکتر محمدعلی لسانی فشارکی برگزار می کند. این نشست که سه شنبه 17 تیرماه از ساعت 14 تا 16 در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی واقع است.   لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

نشست"مطالعات قرآنی، وضعیت حال، چشم انداز آینده" برگزار می شود...

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مطالعات قرآنی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ششمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی خود را با عنوان "مطالعات قرآنی، وضعیت حال، چشم انداز آینده"را با حضور دکتر محمدعلی لسانی فشارکی برگزار می کند. این نشست که سه شنبه 17 تیرماه از ساعت 14 تا 16 در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در بزرگراه کردستان، نبش خیابان 64 غربی واقع است.   لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

خدایا حلاوت ذکرت را به من بچشان/ معنای واقعی شکر نعمات الهی چیست...

به گزارش خبرگزاری مهر، در دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان آمده است: "خدایا نیرومندم نما در آن روز به پا داشتن دستور فرمانت و بچشان در آن شیرینى یادت را و مهیا كن مرا در آنروز راى انجام سپاس‌گذاریت به كـرم خودت نگهدار مرا در این روز به نگاه‌داریت و پرده‌پوشى خودت اى بیناترین بینایان". شرح دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان  - اللهم قوني فيه اقامه امرک: خدايا مرا در اين روز براي اقامه و انجام فرمانت قوت بخش.   امام زين العابدين عليه السلام در دعاي چهل و چهارم صحيفه سجاديه چنين با خداوند مناجات مي فرمايند؛ “واعنا علي صيامه” يعني “خدايا مرا براي روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان ياري فرما” که اگر به مفهوم آن توجه نماييم مي بينيم اولا به پا داشتن روزه در ماه مبارک رمضان همان اقامه امر خداوند در اين ماه مي باشد، آن هم روزه واقعي که در دعاي روز اول مختصرا در مورد آن شرحي داده شد، که مجددا براي فهم بيشتر، اشاره مي نماييم به ادامه دعا که آن حضرت مي فرمايند: “بکف الجوارح عن معاصيک” يعني “ما را ياري کن تا بتوانيم اعضاي بدن خود را از آلوده شدن به گناه و آنچه مورد پسند تو نيست بازداريم” که اين قسمت ...
ادامه مطلب

۷ عادت ناپسند برای روزه داران...

آفتاب: ناصر ابراهیمی دریانی گفت: برای اینکه همزمان با بهداشت معنوی از بهداشت جسمانی روزه داری در ماه رمضان نیز برخوردار شویم توجه به چند نکته لازم به نظر می‌رسد. ابراهیمی دریانی درباره امکان ابتلا به یبوست در طول ماه مبارک رمضان گفت: با توجه به طولانی بودن زمان روزه داری یعنی بین 17 تا 18 ساعت در شبانه روز یکی از پدیده های شایع بین روزه داران یبوست است که روزه‌داران برای پیشگیری از این عارضه باید در هنگام افطار و سحر از خوردن سبزیجات و سالاد همراه با روغن زیتون اغماض نکنند. عضو هیئت علمیدانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: بین افطار و سحر میوه‌ها با پوست مصرف شود زیرا پوست میوه‌ها به سبب دارابودن مقادیر زیاد فیبر می‌تواند از بروز یبوست جلوگیری کند ضمن اینکه نوشیدن آب‌میوه به خصوص در هنگام سحر نیز برای جلوگیری از یبوست بسیار مفید است. وی نخوردن سحری توسط برخی روزه داران را عامل دیگر ایجاد یبوست دانست و تصریح کرد: برخی پس از خوردن افطار و شام برای خوردن سحری از خواب بیدار نمی‌شوند حال آنکه هر چه زمان روزه داری طولانی تر باشد امکان ایجادعارضه یبوست بیشتر می‌شود. ابراهیمی دریانی سنگینی و سوزش سر‌دل را یکی دیگر از ناراحتی‌های ابراز شده توسط روزه‌داران دانست و عنوان کرد: برای پیش...
ادامه مطلب

خطر در کمین مصرف کنندگان آب معدنی در تابستان!...

آفتاب: ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺣﺎﻭﯼ ﺁﺏ ﺷﺪﻩ و خطرات زیادی را برای کودکان و مادران به وجود می آورد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ اصلا نباید آب گرم در بطری ها را بنوشند. مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد مولکول هایی که در بطری آب معدنی می مانند به صورت سم مهلکی تبدیل می شوند و می توانند ایجاد بافت سرطانی کنند. بررسی ها نشان می دهند گرما باعث ایجاد واکنش های شیمیایی با بطری آب می شود و سبب آزاد شدن گازهایی به درون آب می شود که نوشیدن آن آب می تواند باعث ایجاد بافت سرطانی در بدن شود. در فصل تابستان استفاده از آب های معدنی چندین برابر می شود و گاهی افراد به علت تشنگی زیاد آب درون بطری که برای ساعت ها مانده است را می نوشند اما افراد به ویزه خانوم ها باید از نوشیدن  آن به شدت پرهیز کنند. گفتنی است، خریداری آب معدنی گرم باعث ایجاد آسیب به سلامتی بدن می شود و سیسستم گوارشی را نیز با مشکلاتی روبرو می کند.   پرشکان همچنین توصیه می کنند ﺑﻬﺘﺮ است ﺍﺯ ﻗﻤﻘﻤﻪ ﺍﺳﺘﯿﻞ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻄﺮﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﯼ برای نگهداری آب در فصل تابستان ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کرد. لینک منبع خبروب سایت خبری آفتاب ...
ادامه مطلب

خطر در کمین مصرف کنندگان آب معدنی در تابستان!...

آفتاب: ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻭﺍﮐﻨﺶ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺣﺎﻭﯼ ﺁﺏ ﺷﺪﻩ و خطرات زیادی را برای کودکان و مادران به وجود می آورد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ اصلا نباید آب گرم در بطری ها را بنوشند. مطالعات جدید دانشمندان نشان می دهد مولکول هایی که در بطری آب معدنی می مانند به صورت سم مهلکی تبدیل می شوند و می توانند ایجاد بافت سرطانی کنند. بررسی ها نشان می دهند گرما باعث ایجاد واکنش های شیمیایی با بطری آب می شود و سبب آزاد شدن گازهایی به درون آب می شود که نوشیدن آن آب می تواند باعث ایجاد بافت سرطانی در بدن شود. در فصل تابستان استفاده از آب های معدنی چندین برابر می شود و گاهی افراد به علت تشنگی زیاد آب درون بطری که برای ساعت ها مانده است را می نوشند اما افراد به ویزه خانوم ها باید از نوشیدن  آن به شدت پرهیز کنند. گفتنی است، خریداری آب معدنی گرم باعث ایجاد آسیب به سلامتی بدن می شود و سیسستم گوارشی را نیز با مشکلاتی روبرو می کند.   پرشکان همچنین توصیه می کنند ﺑﻬﺘﺮ است ﺍﺯ ﻗﻤﻘﻤﻪ ﺍﺳﺘﯿﻞ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻄﺮﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﯼ برای نگهداری آب در فصل تابستان ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ کرد. لینک منبع خبروب سایت خبری آفتاب ...
ادامه مطلب

علائم گرمازدگی چیست؟...

آفتاب: بولتن: اولین کاری که شما باید برای یک فرد گرمازده انجام دهید این است که : لباس های فرد گرمازده را درآورده و بدن او را در آب سرد فرو برید. اگر چنین امکانی وجود نداشت، با استفاده از یک پارچه یا حوله یا اسفنج ، بدن فرد را با آب سرد خیس کنید یا اینکه قطعات یخ را به آرامی به بدن فرد بمالید.اگر مقدار آبی که در اختیار دارید کم است، ابتدا سر و گردن او را خنک کنید. تکه های یخ را روی گردن ، زیر بغل و کشاله ران او قرار دهید. بعد از حمام گرفتن ، فرد را در مکان خنکی قرار دهید.   پاهای فرد را در محل بالاتری نسبت به بدن او قرار دهید تا جریان خون بیشتر به طرف سر او برود. دست ها و پاهای فرد را ماساژ دهید تا خونی که خنک شده ، به سمت مغز و مرکز بدن او برود. اگر شخص به هوش است، او را تشویق کنید تا کم کم آب یا یک نوشیدنی خنک بنوشد. ولی اگر شخص بی هوش باشد، نمی توانید این کار را انجام دهید، بنابراین همانطور که گفتم بدن او را خنک کنید تا وقتی به هوش آمد، آب بنوشد. هنگامی هم که بدن فرد را در آب سرد فرو می کنید، باید مراقب باشید تا دمای بدنش کمتر از39.5 درجه نشود. اگر هم دماسنج در اختیار نداشتید، تا وقتی که با لمس کردن بدن او احساس می کنید خنک نشده، عمل خنک کردن را ادامه د...
ادامه مطلب

خواب کم مغز را کوچک می کند...

آفتاب: محققان هشدار دادند:افراد مسنی که خواب کمی دارند مغزشان سریعتر کوچک می شود و زودتر به زوال عقل مبتلا می شوند.   به گزارش ایرنا از هلث، نتایج مطالعات قبلی محققان نشان داده بود که طول مدت خوابیدن بر کارکرد قوای شناختی مغز افراد مسن تاثیر می گذارد.   از آنجا که حجم بخش هایی از مغز به نام بطن مغزی، نشانگر افت توان شناختی مغز است و بیماری هایی مانند آلزایمر از این دسته از بیماری ها هستند، تاثیر خواب بر این بخش از مغز به طور کامل شناخته نشده بود.   اکنون محققان سنگاپوری با استفاده از روش تصویر برداری ام.آر. آی، حجم بطن های مغزی 66 فرد 50 تا 64 ساله چینی را اندازه گرفتند.   محققان همچنین با روش نوروفیزیولوژیک، کارکرد قوای شناختی مغز این افراد را در مدت دو سال بررسی کردند.   این محققان در این مطالعه متوجه شدند هر قدر میزان خواب افراد ، کمتر باشد و میزان خواب شبانه آنها از هفت ساعت کمتر شود، توان مغزی آنها کمتر می شود، مغز زودتر کوچک می شود و احتمال بروز بیماری های مربوط به قوای شناختی مغز ، همچون آلزایمر ، افزایش می یابد.   با بالا رفتن سن و پیر شدن سلول ها، ترشح ماده شیمیایی سروتونین کاهش می یابد و بدین ترتیب ارتباط بین سلولی و انتقال اطلاع...
ادامه مطلب

بهترین زمان برای ورزش در ماه رمضان...

آفتاب: به گفته یک متخصص تغذیه، بهترین زمان برای ورزش کردن در ماه رمضان یک و نیم ساعت پس از افطار و خوردن غذاست زیرا اگر زودتر شروع به ورزش کنند همزمان خون رسانی به عضلات و دستگاه گوارش می تواند به قلب فشار وارد کرده و فرد را دچار مشکلاتی کند. به گزارش ایسنا، دکتر سعید حسینی متخصص تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: برای اینکه پس از چند ساعت گرسنگی و تشنگی معده آمادگی پذیرش غذا را داشته باشد، به روزه داران توصیه می‌کنم برای افطار نخست از یک نوشیدنی ولرم استفاده کنند چرا که نوشیدنی‌های سرد معده را منقبض کرده و فرد را دچار مشکلات فراوانی می‌نماید. وی افزود: روزه داران در وعده افطار همانند صبحانه، از چای، شیر یا آب ولرم و همچنین پنیر و سبزی و یا کمی سوپ گرم استفاده کنند و یک و نیم تا ۲ ساعت پس از آن شام سبک میل نمایند. همچنین حتماً چند گروه از مواد غذایی شامل غلات، لبنیات، سبزیجات و میوه های تازه و گوشت‌ها را در وعده‌های غذایی خود بگنجانند. دکتر حسینی ماه رمضان را فرصت مناسبی برای کاهش وزن در افرادی با وزن بالا دانست و گفت: فرد روزه دار اگر دارای وزن بالایی است باید توجه داشته باشد که سهم بیشتری از پروتئین و چربی را در وعده افطار استفاده کند چرا که سیری طولانی‌تری خواهد داشت ...
ادامه مطلب

"افسردگی" عمر را کوتاه می‌کند...

آفتاب: سید مهدی صمیمی روانپزشک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون 25 درصد افراد در ایران دچار افسردگی هستند، افزود: این آمار در بین زنان و مردان و در تمام سنین بطور مشترک وجود دارد ضمن اینکه 7 درصد جمعیت کشور نیز به اختلالات دوقطبی مبتلا هستند. وی در ادامه با اشاره به اینکه تنها 1.3 مبتلایان به افسردگی جهت درمان به پزشک مراجعه می‌کنند، یادآور شد: بیماری افسردگی احتمال ابتلا به سایر بیماری‌های جسمی را نیز افزایش داده و موجب کاهش عمر افراد خواهد شد. صمیمی در پاسخ به این پرسش که جنسیت افراد تا چه اندازه در ابتلا به بیمار‌ی‌ها افسردگی تأثیر می‌گذارد، تصریح کرد: کاهش امید به زندگی و آسیب اجتماعی ناشی از کاهش کارآیی در سایر موقعیت‌های اجتماعی، زنان را بیشتر از مردان در معرض ابتلا به بیماری افسردگی قرار داده است. لینک منبع خبروب سایت خبری آفتاب ...
ادامه مطلب

"افسردگی" عمر را کوتاه می‌کند...

آفتاب: سید مهدی صمیمی روانپزشک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون 25 درصد افراد در ایران دچار افسردگی هستند، افزود: این آمار در بین زنان و مردان و در تمام سنین بطور مشترک وجود دارد ضمن اینکه 7 درصد جمعیت کشور نیز به اختلالات دوقطبی مبتلا هستند. وی در ادامه با اشاره به اینکه تنها 1.3 مبتلایان به افسردگی جهت درمان به پزشک مراجعه می‌کنند، یادآور شد: بیماری افسردگی احتمال ابتلا به سایر بیماری‌های جسمی را نیز افزایش داده و موجب کاهش عمر افراد خواهد شد. صمیمی در پاسخ به این پرسش که جنسیت افراد تا چه اندازه در ابتلا به بیمار‌ی‌ها افسردگی تأثیر می‌گذارد، تصریح کرد: کاهش امید به زندگی و آسیب اجتماعی ناشی از کاهش کارآیی در سایر موقعیت‌های اجتماعی، زنان را بیشتر از مردان در معرض ابتلا به بیماری افسردگی قرار داده است. لینک منبع خبروب سایت خبری آفتاب ...
ادامه مطلب

اگر به تازگی خر و پف می کنید، بخوانید!...

آفتاب: «شهین یاراحمدی» در گفت وگو با ایرنا افزود: کاهش شنوایی، بزرگ شدن جلوی گردن، احساس سرما، گرفتگی عضلانی و درد مفاصل، درد شدید در مچ دست ها(سندرم کارپال تونل)، افسردگی، اختلال در حافظه، افزایش کلسترول خون و ضعف و بی حالی از دیگر علائم کم کاری تیرویید به شمار می رود. وی گفت: اگر به هر علتی هورمون تیرویید در بدن تولید نشود یا تولید آن کاهش یابد، بیماری کم کاری تیرویید ظاهر می شود و عوارض مختلفی ایجاد می کند که این عوارض در سنین مختلف، متفاوت هستند. مدیر برنامه ملی تیرویید وزارت بهداشت، گفت: خواب آلودگی، خشکی و شکنندگی موها، ریزش موهای سر، کمی اشتها و یبوست از دیگر علائم کم کاری تیرویید هستند. یاراحمدی، سابقه فامیلی بیماری های تیروییدی در فامیل درجه یک، کمبود ید، ابتلا به بیماری های غدد مانند دیابت، دوران بارداری و پس از زایمان، بیماری ضعف مزمن (سندرم فیبرومیالژیا) و مصرف بیش از حد مواد گواتر زا مانند خانواده کلم را از عوامل خطر بروز بیماری کم کاری تیرویید نام برد. وی به بیماری پرکاری تیرویید نیز اشاره کرد و گفت: اگر به هر علت ترشح هورمون تیرویید در بدن بیش از حد طبیعی شود، بیماری پرکاری تیرویید بروز پیدا می کند و علائم آن به تدریج آشکار می شود. مدیر برنامه ملی تیر...
ادامه مطلب

همه چیز درباره سرطان پستان...

آفتاب: دکتر فرنوش فتوحی ادامه داد: باید بگویم از آنجا كه سرطان پستان به عنوان يك بيماری جنس مؤنث شناخته شده، لذا جنس اغلب به عنوان يك عامل خطر در نظر گرفته نمي‌شود؛ چراکه بطور كلي تنها یک درصد سرطان‌ های پستان در جنس مذكر اتفاق می ‌افتد. البته افزايش سن از عوامل خطر بسيار مهم در سرطان پستان است، سرطان پستان در زنان زير 30 سال شايع نيست، اما متأسفانه ميانگين سن بروز سرطان پستان در زنان ايراني بين 15-10 سال كمتر از كشورهاي غربي است و بيشتر ين موارد سرطان پستان در بين سنين 49-40 سال گزارش مي شود. این متخصص زنان و زایمان خاطرنشان کرد: بهتر است در خصوص این سرطان بگویم که علائم این سرطان شامل توده یا تومور پستان، ترشح از نوک پستان، تغییرات پوست و نوک پستان است که البته در مراحل اولیه کاملاً بدون علامت است و به همین دلیل ماموگرافی توصیه می شود. توده بدون درد؛ شایع ترین علامت وی اضافه کرد: در واقع توده بدون درد شایع ترین علامت سرطان پستان است که در حدود 75 درصد موارد توسط خود بیمار و یا معاینه ماهیانه کشف می شود و با توجه به اینکه توده هم در بیماری خوش خیم و هم بدخیم می تواند دیده شود، بهتر است در صورت لمس هر توده ای در پستان به پزشک مراجعه شود. فتوحی ضمن اشاره به اینکه ترشخ از ...
ادامه مطلب

آغاز نشست بعدازظهر معاونان ظریف و اشتون...

نشست بعدازظهر سید عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و هلگا اشمیت برای نگارش پیش نویس توافقنامه جامع هسته‌ای لحظاتی پیش در وین آغاز شد. به گزارش فارس، رایزنی سید عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) ساعت ۱۱ به وقت محلی (۱۳:۳۰ به وقت تهران) در هتل پله کوبورگ محل اقامت هیأت‌های ایران و ۱+۵ به منظور نگارش پیش نویس توافقنامه جامع هسته‌ای برگزار و حدود سه ساعت و نیم به طول انجامید و قرار شد این رایزنی‌ها بعد از یک ساعت وقفه مجددا از سر گرفته شود. در حال حاضر نشست بعدازظهر معاونان ظریف و اشتون در جریان است. معاونان ظریف و اشتون و همچنین وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از روز جمعه (۱۳ تیر ماه) تاکنون چندین دور رایزنی برای نگارش پیش نویس این توافقنامه داشته‌اند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه امروز (چهارشنبه) در نشست هفتگی با خبرنگاران اعلام کرد که پیشرفت در این دور از مذاکرات حاصل شده ولی کند است. محمدجواد ظریف نیز سه‌شنبه ۱۷ تیر ماه در گفت‌وگویی در ارزیابی‌اش از مذاکرات انجام شده در وین با بیان اینکه هم...
ادامه مطلب

زیبا کلام: تندروها از محبوبیت خاتمی بغض و کینه دارند...

آفتاب: صادق زیبا کلام گفت: تندروها بغض و کینه نسبت به محبوبیت آقای خاتمی در بین مردم دارند و می خواهند به اشکال مختلف چهره و جایگاه ایشان را کدر کنند اما متوجه نیستند که هرچه به آقای خاتمی ناسزا بگویند و ایشان را تحت فشار قرار دهند، محبوبیتش بیشتر و بیشتر می شود. صادق زیبا کلام در گفت و گو با ایرنا در واکنش به تذکر کتبی 10 نماینده مجلس به وزیر دادگستری برای ممنوع البیان و ممنوع التصویرشدن سیدمحمد خاتمی این مطلب را بیان کرد و افزود: مردم ایران از سال 76 که آقای خاتمی مطرح شدند تا به امروز که نزدیک به 17 سال می گذرد در طول این سالها به یاد نمی آورند که وی به کسی توهین و بی حرمتی کرده باشد و کلمات سبک و زشت نسبت به مخالفین شان استفاده کرده باشند. وی گفت: اصولگرایان تندرو متوجه نیستند که این نوع رفتارهای آقای خاتمی چقدر ارزشمند است. این فعال سیاسی افزود: گفتمان آقای خاتمی را با زبان و گفتمان برخی اصولگرایان، جبهه پایداری ها و تندروها مقایسه کنید و ببینید چه فاصله ای بین زبان و رفتار آقای خاتمی و تندروهایی که مثل آب خوردن به همه انگ بی دینی، مزدوری و وابستگی می زنند ، وجود دارد. وی ادامه داد: آقای خاتمی اصلا به هیچ کس توهین نمی کند، در رفتارها و سخنرانی هایش کلمات و لغات سب...
ادامه مطلب

هدف دشمن ایجاد خطای محاسباتی در مسئولان با تهدید و تطمیع است/ برنامه‌ریزی‌های اقتصادی...

  به گزارش خبرگزارى مهر به نقل از  دفتر مقام معظم رهبرى، ايشان تاکيد کردند: جمهورى  اسلامی بر مبنای عناصر اصلی محاسبات عقلانی خود یعنی «اعتماد به پروردگار و سنن آفرینش» و «شناخت دشمن و بی اعتمادی به او»، راه پرافتخار خود را با تکیه بر مردم، بهره گیری از تجربه ها و تلاش و مجاهدت پیگیر برای تحقق آرمانهای ملت ادامه می دهد. حضرت آیت الله خامنه ای ماه مبارک رمضان را عرصه تقابل «شیطان و رفتارهای شیطانی» با «تقوا و عبودیت و رفتارهای رحمانی» دانستند و گفتند: در این صحنه ی تقابل، شیطان دارای یک هدف مهم و تقوا نیز دارای یک کارکرد بسیار مهم است. شیطان به دنبال ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی انسانها و کشاندن آنها به خطای محاسباتی و اقدام بر اساس این خطا است در حالیکه تقوا، زمینه ساز آگاهی و دانایی انسان و تمایز بخش حق و باطل است. ایشان تهدید و تطمیع را دو وسیله اصلی شیطان برای ایجاد خطای محاسباتی در انسانها برشمردند و افزودند: شیطان از یک طرف با تهدید، انسانها را می ترساند و از طرف دیگر با وعده های فریبنده، آینده ای دروغین و خیالی همچون سراب در مقابل چشمان آنها قرار می دهد. رهبر انقلاب اسلامی در این بخ...
ادامه مطلب

فضای مذاکرات جدی و صریح است/مذاکره‌کنندگان با تمام توان به دنبال راه‌حل منطقی هستند...

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدعلی حسینی مشاور وزیر امور خارجه با جدی و صریح خواندن فضای مذاکرات گفت: کلیه اعضاء تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان با تمام توان و تخصص خود به دنبال یافتن راه حلی اصولی و منطقی که تامین کننده منافع ملی و حقوق هسته ای کشورمان باشد ، هستند. حسینی افزود: حمایت ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری، بزرگترین پشتوانه و تعیین کننده مسیر تلاش های تیم مذاکره کننده می باشد. وی با تاکید بر اهمیت ادامه مذاکرات بمنظور دستیابی به توافق جامع افزود: در عین حال رمز و راز موفقیت های کم نظیر ملت ایران در عرصه های مختلف ، اتکاء به ظرفیت ها و قابلیت های متنوع و گسترده داخلی و ایستادگی و پایمردی در مقابل زیاده طلبی قدرت های سلطه جو بوده است. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

ادوارد شواردنادزه درگذشت+بیوگرافی...

ادوارد شواردنادزه رئیس جمهور سابق گرجستان و وزیر خارجه پیشین شوروی سابق در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ میلادی در سن ۸۶ سالگی از دنیا رفت. به گزارش تسنیم، ادوارد شواردنادزه رئیس جمهور سابق گرجستان و وزیر خارجه پیشین شوروی سابق در سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ میلادی در سن ۸۶ سالگی از دنیا رفت. به گزارش ایتارتاس، ادوارد شواردنادزه رئیس جمهور سابق گرجستان در ماه های اخیر از بیماری به شدت رنج می برد. وی امروز دوشنبه در ساعت ۱۲ به وقت محلی در منزل شخصی اس در شهر تفلیس درگذشته است. بر اساس این گزارش هنوز زمان دقیق مراسم تدفین و خاکسپاری شواردنادزه اعلام نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با انتشار پیامی درگذشت شواردنادزه را به دوستان، بستگان و همه مردم گرجستان تسلیت گفته است. میخائیل گورباچف آخرین رئیس جمهور شوروی سابق نیز ضمن تسلیت درگذشت شواردنادزه تاکید کرد: شواردنادزه استعداد عجیبی در بحث و مذاکره با افراد مختلف داشت. زندگی نامه شواردنادزه: ادوارد آموروسیویچ شواردنادزه ۲۵ ژانویه ۱۹۲۸ میلادی در روستای ماماتی در منطقه لانچ خوتی شوروی سابق به دنیا آمد. در سال ۱۹۵۱ میلادی از مدرسه کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری سوسیالیست گرجستان فارغ التحصیل شد. در سال ۱۹۵۹ میلادی وی...
ادامه مطلب

زیباکلام: بزرگ‌ترین گناه خاتمی حمایت وی از رییس‌جمهور است!...

آفتاب: صادق زیباکلام در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فشارهای اخیر مجلس به دولت، استیضاح وزیر علوم و تذکر به وزیر دادگستری، گفت: تندروهای اصولگرایان تلاش می‌کنند تا در کار دولت اخلال ایجاد کنند. وی افزود: آنها با جار و جنجال و هوچی‌گری به دنبال این هستند که توجه رییس‌جمهور و وزرا را از پیشبرد امور مملکت دور کنند. اینها نه کاری دارند، نه زندگی و برنامه، تنها هدف آنها این است که دولت روحانی را ناکام کنند. این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران همچنین گفت: دولت نباید وقت خود را با واکنش به این نمایندگان هدر دهد زیرا تمام این تلاش‌های راست افراطی برای این است که آنها احساس می‌کنند روحانی در خصوص باز کردن گره کور هسته‌ای کشور در حال موفق شدن است. به نظر من هر چقدر موفقیت تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بیشتر شود و هر چه به پایان 21 روز مذاکرات هسته‌ای نزدیک‌تر شویم این هوچی‌گری‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود، بنابراین نه وزیر دادگستری و نه دولت نباید به این مواضع توجه کنند. زیباکلام همچنین اظهارکرد : دولت می‌تواند نمایندگان جبهه پایداری و کسانی که در خط اول استیضاح وزیر علوم و به دنبال تقابل با خاتمی هستند را به مردم معرفی کنند و بگوید این نمایندگان در اسفند 90 در حوزه‌های انتخابیه خود چه میزان...
ادامه مطلب

اميرعبدالهيان عازم سفر منطقه ای شد/ رایزنی معاون وزیر در کویت، عمان و امارات ...

به گزارش خبرنگار مهر،حسين امير عبدالهيان ،معاون عربي و آفريقاي وزارت امور خارجه جهت رايزني عازم منطقه خليج فارس شد. وي در اين مرحله به كويت، عمان و امارات مي رود.  رايزني در خصوص تحولات منطقه از جمله اوضاع عراق و سوريه در دستور كار مذاكره با مقامات حوزه خليج فارس قرار دارد. معاون وزير خارجه اخيرا با مقامات روسيه پيرامون اوضاع عراق،سوريه و بحرين در مسكو ديدار و رايزني كرد. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

امیرعبداللهیان عازم سه کشورحوزه خلیج فارس شد...

معاون عربی و آفریقای وزیر امورخارجه برای رایزنی درباره تحولات منطقه، عازم سه کشور حوزه خلیج فارس شد. به گزارش ایرنا، «حسین امیرعبداللهیان» در این مرحله از سفر خود، به کویت، عمان و امارات می رود. رایزنی درباره تحولات منطقه از جمله اوضاع عراق و سوریه در دستور کار مذاکره این مقام ارشد وزارت امور خارجه با مقامات حوزه خلیج فارس قرار دارد. معاون وزیر خارجه اخیرا با مقامات روسیه پیرامون اوضاع عراق، سوریه و بحرین در مسکو دیدار و رایزنی کرد. لینک منبع خبروب سایت خبری الف ...
ادامه مطلب

تصاویر پیشنهادی برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی...

 با توجه به این که گویا مجلسی ها فکر می کنند که مهم ترین مشلات جامعه،‌ عدم تغییر در ساعات کاری رمضان، ساپورت پوشیدن چند زن و دختر،‌ وازکتومی کردن چند مرد و ممنوع نبودن حرف زدن رئیس جمهور پیشین است،‌ تصاویر زیر را به عنوان مشتی نمونه خروار به مجلسی ها عرضه می کنیم تا بلکه این ها را هم از مانیتورهای مجلس پخش کنند و در جریان باشند که مردم ایران با مشکلات بزرگتری دست و پنجه نرم می کنند.   به گزارش عصرایران،امروز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح دوفوریتی تغییر ساعات کار در ماه رمضان تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است. 10 نماینده هم به وزیر دادگستری تذکر داده اند که چرا خاتمی ممنوع البیان و ممنوع التصویر و ممنوع الخروج نیست؟! هفته گذشته هم یک فوریت طرح زندانی کردن کسانی که وازکتومی می کنند را تصویب کردند. چند روز پیش هم مجلسی ها،‌ تصاویری از زنان ساپورت پوش را در مانیتورهای بزرگ صحن علنی پخش کردند تا به وزیر کشور در این باره تذکر و کارت زرد دهند. با توجه به این که گویا مجلسی ها فکر می کنند که مهم ترین مشلات جامعه،‌ عدم تغییر در ساعات کاری رمضان، ساپورت پوشیدن چند زن و دختر،‌ وازکتومی کردن چند مرد و ممنوع نبودن حرف زدن رئیس جمه...
ادامه مطلب

تصاویر پیشنهادی برای پخش در مانیتورهای مجلس شورای اسلامی...

 با توجه به این که گویا مجلسی ها فکر می کنند که مهم ترین مشلات جامعه،‌ عدم تغییر در ساعات کاری رمضان، ساپورت پوشیدن چند زن و دختر،‌ وازکتومی کردن چند مرد و ممنوع نبودن حرف زدن رئیس جمهور پیشین است،‌ تصاویر زیر را به عنوان مشتی نمونه خروار به مجلسی ها عرضه می کنیم تا بلکه این ها را هم از مانیتورهای مجلس پخش کنند و در جریان باشند که مردم ایران با مشکلات بزرگتری دست و پنجه نرم می کنند.   به گزارش عصرایران،امروز یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که طرح دوفوریتی تغییر ساعات کار در ماه رمضان تقدیم هیأت رئیسه مجلس شده است. 10 نماینده هم به وزیر دادگستری تذکر داده اند که چرا خاتمی ممنوع البیان و ممنوع التصویر و ممنوع الخروج نیست؟! هفته گذشته هم یک فوریت طرح زندانی کردن کسانی که وازکتومی می کنند را تصویب کردند. چند روز پیش هم مجلسی ها،‌ تصاویری از زنان ساپورت پوش را در مانیتورهای بزرگ صحن علنی پخش کردند تا به وزیر کشور در این باره تذکر و کارت زرد دهند. با توجه به این که گویا مجلسی ها فکر می کنند که مهم ترین مشلات جامعه،‌ عدم تغییر در ساعات کاری رمضان، ساپورت پوشیدن چند زن و دختر،‌ وازکتومی کردن چند مرد و ممنوع نبودن حرف زدن رئیس جمه...
ادامه مطلب

تسهیلات بلاعوض به طرح‌های دانشگاهی در حوزه "سلول بنیادی" اعطا می‌شود...

به گزارش  گروه علمي،‌ پزشكي باشگاه خبرنگاران، ستاد توسعه علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد از طرح هایی مشخص و تعریف شده در حوزه سلول های بنیادی حمایت کند. طرح های ارائه شده پس از بررسی توسط داوران و انجام اولويت بندي، تا 50درصد بودجه مصوب دانشگاه ارائه دهنده طرح و تا سقف 20 ميليون تومان و طرح هاي كلان دانشگاه هايي كه تاكنون گزارش پيشرفت و گزارش نهايي طرح هاي مصوب آنها در زمينه هاي مذکور به موقع و کامل ارسال شده باشد تا سقف یک میلیارد ریال کمک بلاعوض دریافت می کنند. بر اساس این گزارش، اين طرح ها بايد به صورت پروژه در مقاطع كارشناسي ارشد، دكتري تخصصي، رزيدنتي، پسادكتري و فلوشيپ در معاونت پژوهشي دانشگاه مربوطه از تاريخ یکم شهریورماه 92 تا یکم شهریورماه 93 مصوب شده باشند و فهرست عناوين طرح ها با شماره طرح مصوب، تاريخ تصويب طرح، نام دانشجو، استاد راهنما و مقطع تحصيلي به همراه پروپوزال طرح تا تاريخ 20 شهریور 93 آماده و طي نامه اي به ستاد اعلام شود. كارآزمايي باليني (Clinical trials) در بيماري هاي شايع قلبي و عروقي، كبد و گوارش، نورولوژيك، سرطان ها، روماتولوژيك، آسيب هاي كليوي، متابوليك، ديابت و ايمونولوژيك، طرح هاي توليدي مواد ...
ادامه مطلب

برای ویندوز 8تان فلش دیسک بازیابی سازید...

به گزارش خبرنگار اورژانس IT باشگاه خبرنگاران؛ در صفحه شروع ویندوز 8 عبارت recovery را تایپ کرده و setting را انتخاب کنید. سپس گزینه create recovery drive را انتخاب کنید تا ابزار مربوط اجرا شود. حالا تیک گزینه copy the recovery partition from the pc the recovery drive چنانچه این گزینه کمرنگ است و قابل تیک زدن نبود به این معناست که رایانه شما پارتیشن خاصی برای بازیابی ندارد. در مرحله آخر مطمئن شوید که فلش دیسک مورد نظرتان خالی بوده و در لیست درایوهای در دسترس رایانه شما قرار دارد. حالا تمامی محتویات احتمالی فلش دیسک شما توسط ابزار تهیه درایو بازیابی قابل حذف است. زمانی که مراحل ساخت درایو به پایان رسید بر روی دکمه create کلیک کرده و اندکی صبر کنید تا درایو بازیابی شما ایجاد شود. انتهای‌پیام/ لینک منبع خبروب سایت خبری yjc ...
ادامه مطلب

نانی که برای "بیماران کلیوی" سم است...

دکتر پیام فرهبخش متخصص تغذیه در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران گفت: استفاده از جوش شیرین در نان می‌تواند مشکلات متفاوتی اعم از، از بین بردن ویتامین‌های گندم و مشکلات گوارشی را برای افراد داشته باشد، به همین دلیل توصیه می‌شود خمیر مایع جایگزین جوش شیرین شود. وی افزود: بهترین نوع نان برای افراد چاق و دیابتی نان سبوس دار، سنگک، بربری و نان جو است و استفاده از نان سفید به دلیل سبوس فراوان به خصوص در افرادی که بیماری کلیوی دارند، توصیه نمی‌شود. وی ادامه داد: از نگهداری نان در روزنامه و نایلون و یخچال خودداری کنید و برای نگهداری آن بهتر است از فریزر استفاده کنید، چرا که دمای یخچال باعث رشد قارچ و باکتری می‌شود. انتهای پیام/ لینک منبع خبروب سایت خبری yjc ...
ادامه مطلب

وجود بیش از 11 هزار جانباز درقم...

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، گفت: بیش از 11 هزار و 322 جانباز بالای 25 درصد در شهرمقدس قم زندگی می‌کنند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)منطقه قم، سیدجواد هاشمی روز شنبه 10 خردادماه در جمع خبرنگاران، افزود: از این تعداد 29 هزار نفر را فرزندان جانبازان و 577 نفر را جانبازان آزاده تشکیل می‌دهند.همچنین 4829 نفر جانباز بالای 25درصد، 243نفر نیز از جانبازان 70درصد و 96 جانباز مونث در قم زندگی می‌کنند. وی در ادامه از برگزاری همایش بزرگداشت روز جانباز با حضور 1500 جانباز سرافراز استان قم در مجتمع امام خمینی (ره) خبر داد و افزود:این مراسم با هدف گرامیداشت روز میلاد حضرت ابالفضل العباس(ع) و روز جانباز روز دوشنبه 12خردادماه برگزار می‌شود. هاشمی با اشاره به اینکه 112نفر از جانبازان از نخبگان ایثارگر هستند،افزود: در مراسم تجلیل از جانبازان استان از همسران هشت جانباز شهید تجلیل خواهد شد. وی ادامه داد: پیشرفت‌های امروز کشور مرهون مجاهدت‌های ایثارگران است که جان خویش را برای حفظ و اعتلای آرمان‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی فدا کردند، جانبازان پیروان راستین مکتب ابالفضل العباس (ع) در ولایت‌مداری، شجاعت و صبر و ایثار هستند. هاشمی اضافه کرد: شهید...
ادامه مطلب

یادواره شهدای فرهنگی استان البرز برگزار شد...

یادواره شهدای فرهنگی استان البرز امروز(21 اردیبهشت)، در کانون فرهنگی بسیج جوانان کرج برگزار شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، خسرو ساکی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز در این ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 92 شهید فرهنگی و 400 شهید دانش آموز استان البرز طی سخنانی اظهار کرد: نقش الگویی معلمان شهید برای نسل جوان نقشی ارزشمند و تاثیرگذار خواهد بود لذا آموزش و پرورش موظف است‌ با نکوداشت یاد معلمان شهید فرهنگ ایثار و شهادت را در مدارس و در بین نسل جوان ترویج کند و پیام این رسالت مهم را به دانش آموزان جامعه اسلامی منتقل کند.معلمان شهید، نمونه‌های جاویدان آموزش و پروش هستند و سبک زندگی و عملکرد آنان باید الگوی سایر معلمین قرار بگیرد.اگر می‌خواهیم روش معلمان نمونه را سرمشق راه خود قرار دهیم باید روش زندگی معلمان شهید را در پیش بگیریم.شهدای فرهنگی با نثار خون خود از ارزش‌های اسلامی دفاع کردند و آرامش را برای مردم به ارمغان آوردند. وی ابراز کرد: آنان با ایثار و جانفشانی در مقابل دشمن ایستادگی کردند و درس مبارزه با ظلم و جور را به ما آموختند. وی در ادامه به ارزش خانواده شهدای فرهنگی اشاره کرد و گفت: خانواده‌های شهدای فرهنگی با تقدیم بزرگترین سرمایه‌های خود به نظ...
ادامه مطلب

انتصاب معاون اداری و مالی نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور...

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اشراقی با حکم عليرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، به عنوان معاون اداری و مالی این نهاد منصوب شد. اشراقی سابقه مديركلی در بخش‌های مختلف سازمان امور اداری و استخدامی كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و دفتر ارزشيابی كاركنان قوه قضائيه را در كارنامه خود دارد. وی پيش از اين به عنوان مشاور و رئيس دبيرخانه شورای عالی انفورماتيك كشور مشغول به فعاليت بوده است. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

انتصاب معاون اداری و مالی نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور...

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اشراقی با حکم عليرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، به عنوان معاون اداری و مالی این نهاد منصوب شد. اشراقی سابقه مديركلی در بخش‌های مختلف سازمان امور اداری و استخدامی كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و دفتر ارزشيابی كاركنان قوه قضائيه را در كارنامه خود دارد. وی پيش از اين به عنوان مشاور و رئيس دبيرخانه شورای عالی انفورماتيك كشور مشغول به فعاليت بوده است. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

طنزسرایان «یک فنجان شعر» را با مخاطبان تقسیم کردند...

به گزارش خبرنگار مهر، در این شب شعر، شاعرانی چون سعید بیابانکی، ناصر فیض، همایون حسینیان، مهدی استاداحمد، صابر قدیمی، سعید طلایی، روح‌الله احمدی و شروین سلیمانی حضور داشتند و برای علاقه مندان حاضر در برنامه شعرخوانی کردند. علیرضا بهرامی که اجرای نشست را برعهده داشت، در سخنانی در ابتدای نشست گفت: این شب ها از 15 تیر امسال در مرکز همایش های برج میلاد تهران آغاز شده و قرار است در 15 مرداد و شهریور نیز با موضوعات متنوع میزبان شاعران و علاقه مندان باشد. وی همچنین گفت: این برنامه قرار است در کنار «شب های داستان» که از سال گذشته در برج میلاد برگزار می شود، ارتباطی مستقیم میان پدیدآورندگان و مخاطبان ایجاد کند و ادبیات معاصر کشورمان را معرفی کند. در برخی از نشست‌های «یک فنجان شعر»، بویژه شب‌های طنز، قرار است موضوع‌هایی چون تهران و تهرانگردی، شهروندی، خلق و خوی شهرنشینی، برج میلاد و سایر نمادهای تهران در كنار موضوعات اجتماعی پرداخته شود. پیشتر فرزاد هوشیار پارسیان مدیرعامل برج میلاد تهران گفته بود که فصل اول شب های شعر برج میلاد در تابستان 93 آغاز می شود و حضور در این نشست ها برای عموم علاقه مندان آزاد است. لینک منبع خبروب سایت خب...
ادامه مطلب

طنزسرایان «یک فنجان شعر» را با مخاطبان تقسیم کردند...

به گزارش خبرنگار مهر، در این شب شعر، شاعرانی چون سعید بیابانکی، ناصر فیض، همایون حسینیان، مهدی استاداحمد، صابر قدیمی، سعید طلایی، روح‌الله احمدی و شروین سلیمانی حضور داشتند و برای علاقه مندان حاضر در برنامه شعرخوانی کردند. علیرضا بهرامی که اجرای نشست را برعهده داشت، در سخنانی در ابتدای نشست گفت: این شب ها از 15 تیر امسال در مرکز همایش های برج میلاد تهران آغاز شده و قرار است در 15 مرداد و شهریور نیز با موضوعات متنوع میزبان شاعران و علاقه مندان باشد. وی همچنین گفت: این برنامه قرار است در کنار «شب های داستان» که از سال گذشته در برج میلاد برگزار می شود، ارتباطی مستقیم میان پدیدآورندگان و مخاطبان ایجاد کند و ادبیات معاصر کشورمان را معرفی کند. در برخی از نشست‌های «یک فنجان شعر»، بویژه شب‌های طنز، قرار است موضوع‌هایی چون تهران و تهرانگردی، شهروندی، خلق و خوی شهرنشینی، برج میلاد و سایر نمادهای تهران در كنار موضوعات اجتماعی پرداخته شود. پیشتر فرزاد هوشیار پارسیان مدیرعامل برج میلاد تهران گفته بود که فصل اول شب های شعر برج میلاد در تابستان 93 آغاز می شود و حضور در این نشست ها برای عموم علاقه مندان آزاد است. لینک منبع خبروب سایت خب...
ادامه مطلب

بنیاد شعر و ادبیات داستانی و برگزاری دو کارگاه آموزشی...

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی «شناخت مبانی داستان کوتاه» با تدریس محمدجواد جزینی از یکم مرداد ماه هر دوشنبه پذیرای علاقمندان به داستان‌نویسی خواهد بود. موضوع این کارگاه 8 جلسه‌ای، عناصر داستان کوتاه، سوژه، پیرنگ، شخصیت، فضا، شروع و پایان است. همچنین «کارگاه اقتباس» با محوریت «انتقال مفاهیم ساختاری متن داستانی به متن نمایشی»با تدریس دکتر مجید آقایی از 13 مرداد چهارشنبه‌هادر سرای داستان برگزار می‌شود. نام‌نویسی در کلاس‌های آموزشی بنیاد شعر و ادبیات داستانی از 21 تیر در محل این بنیاد  انجام می‌شود. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

بنیاد شعر و ادبیات داستانی و برگزاری دو کارگاه آموزشی...

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزشی «شناخت مبانی داستان کوتاه» با تدریس محمدجواد جزینی از یکم مرداد ماه هر دوشنبه پذیرای علاقمندان به داستان‌نویسی خواهد بود. موضوع این کارگاه 8 جلسه‌ای، عناصر داستان کوتاه، سوژه، پیرنگ، شخصیت، فضا، شروع و پایان است. همچنین «کارگاه اقتباس» با محوریت «انتقال مفاهیم ساختاری متن داستانی به متن نمایشی»با تدریس دکتر مجید آقایی از 13 مرداد چهارشنبه‌هادر سرای داستان برگزار می‌شود. نام‌نویسی در کلاس‌های آموزشی بنیاد شعر و ادبیات داستانی از 21 تیر در محل این بنیاد  انجام می‌شود. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

بررسی دیدگاه های موافقان و مخالفان طرح تحول دروس علوم سیاسی در شماره جدید "پنجره"...

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مروری خواهیم داشت بر بخشهای این مجله: مجله خبری بازي با چاقوي دولبه(چرا روحاني دست از سر احمدي نژاد بر نمي دارد؟)، مسعود بارزاني: حالا من و مردم هستيم که درباره استقلال تصميم مي گيريم، آيت الله سيد محمد تقي مدرسي: کردها نبايد از پشت به عراق خنجر بزنند، عبدالله گل(جابجايي گل و اردوغان)، ابوبکر البغدادي؛ خليفه مسلمانان!، سياست موازنه رهبري ايران، تيم 33 و آقاي شواليه، 10 سال اقتصاد، شيب منفي بورس!(سقوط شاخص بازار سرمايه به خيلي‎ها ضرر زد)، مومني رئيس ماند(حکم رياست حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي براي چهار سال تمديد شد)، مسافر عراق(ترجمه عربي کتاب «پايي که جا ماند» در عراق  منتشر شد، روايت خواندني شجاعي از مميزي، افطار از شما؛ مهمان ويژه با ما(سوءاستفاده از نام هنرمندان سروشکلي مناسبتي پيدا کرده است)، نابرده  رنج!(اقتباس ايراني از سريال آمريکايي موفق خواهد بود؟)، افشاگري سينمايي عليه داعش(اين ‎بار هنرمندان باسابقه ميدان‎دار شده‎اند)، جهان از دریچه کاریکاتور، جهان از دریچه عکس، مثبت و منفی و ... از بخشهای مهم مجله خبری هستند. اندیشه امکان و مکان علوم سياسي(موافقان و مخالفان تحول در دروس سياسي) ع...
ادامه مطلب

دومین گردهمایی رمضانی هنرمندان در حوزه هنری...

به گزارش خبرنگار مهر، دومین گردهمایی بزرگ هنرمندان کشور در قالب ضیافت افطار به میزبانی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی همزمان با هشتمین روز ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود. در این مراسم هنرمندان شاخه‌های مختلف حوزه هنری در قالب ضیافت افطاری به میزبانی محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، گرد هم جمع خواهند شد. این مراسم ساعت 20:30 روز یکشنبه 15 تیر در حوزه هنری واقع در خیابان حافظ، تقاطه خیابان سمیه برگزار می‌شود. نخستین گردهمایی هنرمندان کشور در ماه رمضان هفته گذشته به میزبانی مرکز فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی برگزار شد. لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

کارنامه نشر قرآنی کشور در نمایشگاه قرآن/ 70 ترجمه برتر فارسی قرآن معرفی می‌شوند...

غلامرضا نوعی، مدیر کمیته بخش مکتوب بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم که هم اکنون در باغ موزه دفاع مقدس در حال برگزاری است، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های بخش مکتوب این دوره از این نمایشگاه اظهار داشت: در این دوره از نمایشگاه تلاش شده مجموعه متنوعی از آثار برجسته حوزه علوم و معارف قرآنی که برای گروه‌های علمی، محققان، اساتید و دانشجویان حوزه علوم و معارف قرآن قابل استفاده باشد، به صورت کاملا علمی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد. مدیر کمیته بخش مکتوب بیست و دومین این نمایشگاه ادامه داد: همچنین با توجه به رسالت نمایشی این بخش، تکیه بر جذابیت‌های بصری و ساده‌سازی مفاهیم علمی برای عموم مردم نیز مد نظر ما بوده است و در کنار آن بهره‌گیری از نقطه نظرات اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در داخل و خارج نیز بر نگاه آکادمیک این بخش افزوده است. وی در ادامه برنامه‌های بخش مکتوب این دوره از نمایشگاه را در 10 قسمت تقسیم بندی شده معرفی کرد و گفت: معرفی ترجمه فارسی قرآن کریم در گذر زمان شامل معرفی و نمایش 70 ترجمه فارسی از قرآن کریم به زبان فارسی به همراه شرح زندگی علمی هر مترجم محترم، از جمله برنامه‌های اجراء شده در این بخش اس...
ادامه مطلب

کارنامه نشر قرآنی کشور در نمایشگاه قرآن/ 70 ترجمه برتر فارسی قرآن معرفی می‌شوند...

غلامرضا نوعی، مدیر کمیته بخش مکتوب بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم که هم اکنون در باغ موزه دفاع مقدس در حال برگزاری است، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه‌های بخش مکتوب این دوره از این نمایشگاه اظهار داشت: در این دوره از نمایشگاه تلاش شده مجموعه متنوعی از آثار برجسته حوزه علوم و معارف قرآنی که برای گروه‌های علمی، محققان، اساتید و دانشجویان حوزه علوم و معارف قرآن قابل استفاده باشد، به صورت کاملا علمی در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد. مدیر کمیته بخش مکتوب بیست و دومین این نمایشگاه ادامه داد: همچنین با توجه به رسالت نمایشی این بخش، تکیه بر جذابیت‌های بصری و ساده‌سازی مفاهیم علمی برای عموم مردم نیز مد نظر ما بوده است و در کنار آن بهره‌گیری از نقطه نظرات اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در داخل و خارج نیز بر نگاه آکادمیک این بخش افزوده است. وی در ادامه برنامه‌های بخش مکتوب این دوره از نمایشگاه را در 10 قسمت تقسیم بندی شده معرفی کرد و گفت: معرفی ترجمه فارسی قرآن کریم در گذر زمان شامل معرفی و نمایش 70 ترجمه فارسی از قرآن کریم به زبان فارسی به همراه شرح زندگی علمی هر مترجم محترم، از جمله برنامه‌های اجراء شده در این بخش اس...
ادامه مطلب

طنز/ اسكولاري در برنامه ماه عسل...

طنز - بنابر گمانه زني ها، فيليپه اسكولاري مربي برزيل قرار است در برنامه امشب ماه عسل حضور پيدا كرده و بينندگان را مهمان احساسات خود كند. لینک منبع خبروب سایت خبری الف ...
ادامه مطلب

موزه هنرهای معاصر میزبان برگزاری کارگاه آموزشی چاپ‌های دستی...

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری کارگاه آموزشی چاپ دستی که همزمان با نمایشگاه آثار «چاپ های دستی از امپرسیونیسم تا امروز» برگزار می شود روز چهارشنبه 18 تیرماه از ساعت 10 صبح تا 12 و 2 تا 4 بعدازظهر سومین کارگاه آموزشی با حضور احمد وکیلی برگزار می شود. در این کارگاه آموزشی بازدید کنندگان با شیوه آماده سازی کلیشه، طراحی و چاپ اثر آشنا می شوند و احمد وکیلی دبیر نمایشگاه در زمان برگزاری کارگاه آموزشی به سوالات بازدیدکنندگان در مورد چاپ پاسخ می دهد. در دومین روز برگزاری کارگاه آموزشی که روز چهارشنبه 11 تیرماه برگزار شد، مهرداد خطایی مراحل مختلف طراحی روی کلیشه و چاپ را در حضور بازدید کنندگان وعلاقه مندان توضیح داد و در پایان به سوالات مختلف بازدید کنندگان در مورد چاپ پاسخ گفت. نمایشگاه چاپ های دستی هنرمندان خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصرتهران با 250 اثر از 75 هنرمند تا 16 مرداد ماه برقرار است و با توجه به اهمیت این نمایشگاه، روزهای چهارشنبه هر هفته تا پایان نمایشگاه ،کارگاه آموزشی با حضور هنرمندان در فضای داخلی موزه برگزار می شود. علاقه مندان برای استفاده از کارگاه آموزشی و همچنین بازدید از موزه می توانند به موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خ...
ادامه مطلب

موزه هنرهای معاصر میزبان برگزاری کارگاه آموزشی چاپ‌های دستی...

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری کارگاه آموزشی چاپ دستی که همزمان با نمایشگاه آثار «چاپ های دستی از امپرسیونیسم تا امروز» برگزار می شود روز چهارشنبه 18 تیرماه از ساعت 10 صبح تا 12 و 2 تا 4 بعدازظهر سومین کارگاه آموزشی با حضور احمد وکیلی برگزار می شود. در این کارگاه آموزشی بازدید کنندگان با شیوه آماده سازی کلیشه، طراحی و چاپ اثر آشنا می شوند و احمد وکیلی دبیر نمایشگاه در زمان برگزاری کارگاه آموزشی به سوالات بازدیدکنندگان در مورد چاپ پاسخ می دهد. در دومین روز برگزاری کارگاه آموزشی که روز چهارشنبه 11 تیرماه برگزار شد، مهرداد خطایی مراحل مختلف طراحی روی کلیشه و چاپ را در حضور بازدید کنندگان وعلاقه مندان توضیح داد و در پایان به سوالات مختلف بازدید کنندگان در مورد چاپ پاسخ گفت. نمایشگاه چاپ های دستی هنرمندان خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصرتهران با 250 اثر از 75 هنرمند تا 16 مرداد ماه برقرار است و با توجه به اهمیت این نمایشگاه، روزهای چهارشنبه هر هفته تا پایان نمایشگاه ،کارگاه آموزشی با حضور هنرمندان در فضای داخلی موزه برگزار می شود. علاقه مندان برای استفاده از کارگاه آموزشی و همچنین بازدید از موزه می توانند به موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خ...
ادامه مطلب

موزه هنرهای معاصر میزبان برگزاری کارگاه آموزشی چاپ‌های دستی...

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه برگزاری کارگاه آموزشی چاپ دستی که همزمان با نمایشگاه آثار «چاپ های دستی از امپرسیونیسم تا امروز» برگزار می شود روز چهارشنبه 18 تیرماه از ساعت 10 صبح تا 12 و 2 تا 4 بعدازظهر سومین کارگاه آموزشی با حضور احمد وکیلی برگزار می شود. در این کارگاه آموزشی بازدید کنندگان با شیوه آماده سازی کلیشه، طراحی و چاپ اثر آشنا می شوند و احمد وکیلی دبیر نمایشگاه در زمان برگزاری کارگاه آموزشی به سوالات بازدیدکنندگان در مورد چاپ پاسخ می دهد. در دومین روز برگزاری کارگاه آموزشی که روز چهارشنبه 11 تیرماه برگزار شد، مهرداد خطایی مراحل مختلف طراحی روی کلیشه و چاپ را در حضور بازدید کنندگان وعلاقه مندان توضیح داد و در پایان به سوالات مختلف بازدید کنندگان در مورد چاپ پاسخ گفت. نمایشگاه چاپ های دستی هنرمندان خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصرتهران با 250 اثر از 75 هنرمند تا 16 مرداد ماه برقرار است و با توجه به اهمیت این نمایشگاه، روزهای چهارشنبه هر هفته تا پایان نمایشگاه ،کارگاه آموزشی با حضور هنرمندان در فضای داخلی موزه برگزار می شود. علاقه مندان برای استفاده از کارگاه آموزشی و همچنین بازدید از موزه می توانند به موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خ...
ادامه مطلب

طولانی‌ترین فیلم‌ تاریخ سینما چندصد دقیقه است؟...

امروزه مخاطبان سینما صبر چندانی برای آگاهی از پیام فیلم ندارند، زود خسته می‌شوند و کم پیش می‌آید که به احترام سازنده‌ی اثر سالن نمایش را ترک نکنند؛ حال تصور کنید به تماشای فیلمی نشسته‌اید که یک نیم‌روز به طول می‌انجامد... به گزارش ایسنا، فیلم «سفر» ساخته «پتر واتکینز» محصول ۱۹۸۷ با مدت زمان ۸۷۳ دقیقه (۱۴ ساعت و ۳۳ دقیقه) بلندترین فیلمی است که تا کنون در تاریخ سینما ساخته شده است. این فیلم که بین سال‌های ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۵ در چندین کشور مقابل دوربین رفت، به موضوع تسلیحات اتمی و هزینه‌های نظامی و از سوی دیگر فقر می‌پردازد و در فیلم از افراد معمول جامعه درباره میزان آگاهی‌شان از این موارد پرسش می‌شود. فیلم «سفر» اولین‌بار در سال ۱۹۸۷ و در جشنواره تورنتو به روی پرده رفت و از آن زمان تا کنون به ندرت در جای دیگری به نمایش گذاشته شده است. همچنین در سال ۲۰۰۷ جشنواره فیلم‌های معاصر مکزیکوسیتی به عنوان ادای احترام به «پیتر واتکینز» این فیلم را نمایش داد و در فاصله ۲۵ آوریل تا اول می نیز تمامی ۱۹ بخش این فیلم در موزه فیلم اتریش به پاس گرامیداشت کارگردان آن به روی پرده رفت. د...
ادامه مطلب

فراکسیون دفاع مقدس مجلس اعلام موجودیت کرد...

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نماینده مردم تهران،‌ ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس، از تشکیل فراکسیون دفاع مقدس و اعلام موجودیت این فراکسیون خبر داد. «لاله افتخاری» در این خصوص گفت: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برنامه‌های خود را گسترش داده است؛ به‌گونه‌ای که بخش بانوان خود را مجزا کرده و از بانوانی که سابقه مدیریتی دارند بهره گرفته است. نماینده مردم تهران،‌ ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی،‌ ادامه داد: با توجه به درخواست این بنیاد و ضرورتی که برای تشکیل فراکسیون دفاع مقدس پدید آمد این فراکسیون جهت گسترش فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس امروز اعلام موجودیت کرد. این نماینده مردم درمجلس نهم، درباره تعداد امضاها برای عضویت در فراکسیون دفاع مقدس افزود: تاکنون بیش از 100 نفر برای تشکیل فراکسیون دفاع مقدس امضا داده‌اند و در تلاش هستیم تا تعداد امضاها را افزایش دهیم. افتخاری گفت: در صدد هستیم تا طی این هفته و هفته آینده نخستین جلسه خود را تشکیل دهیم و هیات رئیسه را مشخص کنیم. انتهای پیام/ لینک منبع خبروب سایت خبری تسنیم ...
ادامه مطلب

ماجرای دنباله دار کپی کاری در سریال هفت سنگ به مجلس رسید...

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس٬ از مکاتبه با مسئولان صدا و سیما برای ارایه توضیحاتی در خصوص سریال هفت سنگ خبر داد و گفت: تا زمان اثبات نهایی کپی‌برداری این فیلم از شبکه آمریکایی نمی‌توان در این باره اظهار نظر کرد. به گزارش خانه ملت، سیدعلی طاهری از مکاتبه با مسئولان صدا و سیما برای حضور در کمیسیون متبوعش در راستای ارایه توضیحاتی در خصوص سریال هفت سنگ خبر داد و گفت: تا زمانی که کپی برداری این فیلم از شبکه آمریکایی اثبات نشود نمی‌توان در خصوص آن اظهار نظر و نتیجه‌گیری کرد. نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس با دعوت ازمسئولان صدا وسیما توضیحات آنان را در خصوص انتقادات وارده به فیلم هفت سنگ استماع خواهد کرد٬ گفت: هیچ گونه نتیجه‌گیری تازمان منسجم شدن نتایج در خصوص شبیه سازی سریال هفت سنگ از سریال پخش شده در شبکه آمریکایی نمی‌توان کرد. این نماینده مردم در مجلس نهم٬‌ با بیان اینکه عملکرد صدا وسیما تاکنون در سوژه‌یابی و ساخت سریال مطلوب بوده است٬‌ گفت: هر چند نقاط ضعفی نیزدر عملکرد صدا و سیما وجو دارد اما در مجموع عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ...
ادامه مطلب

ماجرای دنباله دار کپی کاری در سریال هفت سنگ به مجلس رسید...

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس٬ از مکاتبه با مسئولان صدا و سیما برای ارایه توضیحاتی در خصوص سریال هفت سنگ خبر داد و گفت: تا زمان اثبات نهایی کپی‌برداری این فیلم از شبکه آمریکایی نمی‌توان در این باره اظهار نظر کرد. به گزارش خانه ملت، سیدعلی طاهری از مکاتبه با مسئولان صدا و سیما برای حضور در کمیسیون متبوعش در راستای ارایه توضیحاتی در خصوص سریال هفت سنگ خبر داد و گفت: تا زمانی که کپی برداری این فیلم از شبکه آمریکایی اثبات نشود نمی‌توان در خصوص آن اظهار نظر و نتیجه‌گیری کرد. نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس با دعوت ازمسئولان صدا وسیما توضیحات آنان را در خصوص انتقادات وارده به فیلم هفت سنگ استماع خواهد کرد٬ گفت: هیچ گونه نتیجه‌گیری تازمان منسجم شدن نتایج در خصوص شبیه سازی سریال هفت سنگ از سریال پخش شده در شبکه آمریکایی نمی‌توان کرد. این نماینده مردم در مجلس نهم٬‌ با بیان اینکه عملکرد صدا وسیما تاکنون در سوژه‌یابی و ساخت سریال مطلوب بوده است٬‌ گفت: هر چند نقاط ضعفی نیزدر عملکرد صدا و سیما وجو دارد اما در مجموع عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ...
ادامه مطلب

ماجرای دنباله دار کپی کاری در سریال هفت سنگ به مجلس رسید...

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس٬ از مکاتبه با مسئولان صدا و سیما برای ارایه توضیحاتی در خصوص سریال هفت سنگ خبر داد و گفت: تا زمان اثبات نهایی کپی‌برداری این فیلم از شبکه آمریکایی نمی‌توان در این باره اظهار نظر کرد. به گزارش خانه ملت، سیدعلی طاهری از مکاتبه با مسئولان صدا و سیما برای حضور در کمیسیون متبوعش در راستای ارایه توضیحاتی در خصوص سریال هفت سنگ خبر داد و گفت: تا زمانی که کپی برداری این فیلم از شبکه آمریکایی اثبات نشود نمی‌توان در خصوص آن اظهار نظر و نتیجه‌گیری کرد. نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس با دعوت ازمسئولان صدا وسیما توضیحات آنان را در خصوص انتقادات وارده به فیلم هفت سنگ استماع خواهد کرد٬ گفت: هیچ گونه نتیجه‌گیری تازمان منسجم شدن نتایج در خصوص شبیه سازی سریال هفت سنگ از سریال پخش شده در شبکه آمریکایی نمی‌توان کرد. این نماینده مردم در مجلس نهم٬‌ با بیان اینکه عملکرد صدا وسیما تاکنون در سوژه‌یابی و ساخت سریال مطلوب بوده است٬‌ گفت: هر چند نقاط ضعفی نیزدر عملکرد صدا و سیما وجو دارد اما در مجموع عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ...
ادامه مطلب

ماجرای دنباله دار کپی کاری در سریال هفت سنگ به مجلس رسید...

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس٬ از مکاتبه با مسئولان صدا و سیما برای ارایه توضیحاتی در خصوص سریال هفت سنگ خبر داد و گفت: تا زمان اثبات نهایی کپی‌برداری این فیلم از شبکه آمریکایی نمی‌توان در این باره اظهار نظر کرد. به گزارش خانه ملت، سیدعلی طاهری از مکاتبه با مسئولان صدا و سیما برای حضور در کمیسیون متبوعش در راستای ارایه توضیحاتی در خصوص سریال هفت سنگ خبر داد و گفت: تا زمانی که کپی برداری این فیلم از شبکه آمریکایی اثبات نشود نمی‌توان در خصوص آن اظهار نظر و نتیجه‌گیری کرد. نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی مجلس با دعوت ازمسئولان صدا وسیما توضیحات آنان را در خصوص انتقادات وارده به فیلم هفت سنگ استماع خواهد کرد٬ گفت: هیچ گونه نتیجه‌گیری تازمان منسجم شدن نتایج در خصوص شبیه سازی سریال هفت سنگ از سریال پخش شده در شبکه آمریکایی نمی‌توان کرد. این نماینده مردم در مجلس نهم٬‌ با بیان اینکه عملکرد صدا وسیما تاکنون در سوژه‌یابی و ساخت سریال مطلوب بوده است٬‌ گفت: هر چند نقاط ضعفی نیزدر عملکرد صدا و سیما وجو دارد اما در مجموع عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ...
ادامه مطلب

فرصت کمیسیون اصل نود برای معوقات مالیاتی از باب کدخدایی است!...

بیش از 80 هزار میلیارد معوقه بانکی در کشور وجود دارد که در دست کمتر از صد تن‌ است. هنوز کسی در‌ این باره، ‌به صورت جدی سخنی نگفته و نام این بدهکاران به جز جیب رئیس‌جمهور در جیب قوه قضاییه و نمایندگان مجلس نیز هست. به گزارش «تابناک»، ‌بحث معوقات به اینجا پایان نمی‌یابد. مبالغ چشمگیری از معوقات (10 هزار میلیارد تومان) نیز در کشور وجود دارد که مربوط به مالیات می‌شود؛ یعنی معادل مبلغی که قرار است‌ دولت برای توسعه زیر‌ساختی و حمایت از بخش تولید به صنعت اختصاص دهد. رئیس سازمان امور مالیاتی در این باره می‌گوید: تاکنون 9 تا 10 هزار میلیارد تومان بدهی مالیاتی به ثبت رسیده‌ که 60درصد این رقم دیرکرد یا جریمه مالیاتی بوده و ‌40درصد آن مربوط به اصل مالیات است. اما این بار‌ کمیسیون اصل نود بی آنکه شکایتی در این باره از سوی شخص یا نهادی ‌شده باشد، وارد موضوع شده و ‌خودجوش به سازمان مالیاتی کشور فرصت پنج ماهه داده‌ تا این معوقات را وصول کنند. ‌سید محمدحسین میرمحمدی، میزان معوقات مالیاتی را بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برشمرد که شامل همه معوقات مالیات بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی است که یا دسترسی به ‌آنها مقدور نیست و یا اموال آنها شناسایی نشده است. میرمحمدی از فرصت پنج ماهه کمیسیون...
ادامه مطلب

بسته حمایت مجلس گرفتار بی پولی دولت شد...

در لایحه بودجه سال‌های گذشته، دولت برای حمایت از برخی قشرهای بیکار بین ۲۵ تا ۴۰ سال و همچنین زنان سرپرست خانوار، بسته حمایتی‌ در نظر گرفته و بنا بر ‌مصوبه باید به هر فرد حدود ۲۰۰ هزار تومان پرداخت کند؛ اما این طرح در زمان دولت احمدی‌نژاد از سوی شورای نگهبان به دلیل داشتن بار مالی ‌شد و به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد. به گزارش «تابناک»، هم‌اکنون ایرادهای‌ ‌کار رفع شده و مجلس آماده همکاری با دولت در اجرایی شدن آن است؛ اما دولت یازدهم هیچ اشتیاقی برای انجام‌ این کار از خود نشان نمی‌دهد‌ و این طرح در واقع از طرح‌‌های فراموش شده‌ای است که حتی مسئولان دوست ندارند در‌باره آن چیزی بگویند. در این باره، محمد حسین فرهنگی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تابناک‌ می‌گوید: در سخنان‌ مسئولین دولت، خبری از تصمیم قانونی مجلس در‌ حمایت قانونی از بیکاران متقاضی کار دیده نمی‌شود، در حالی که قانون به صراحت می‌گوید، باید تا سقف ۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از آنان استفاده شود. وی گفت: بر پایه اطلاعاتی که از دستگاه‌های دیگر هم گرفته‌ایم، ساز‌و‌کار اجرایی آن هم پیش‌بینی نشده ‌و حتی دولت از مصوبه مجلس در این خصوص که دو سال پیش به تصویب رسیده، حمایتی نمی‌کند تا نهایی شود و دست ...
ادامه مطلب

اسامی راه‌یافتگان به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات بین‌المللی قرآن...

اسامی 25 قاری و 39 حافظ راه یافته به مرحله نیمه نهایی سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن اعلام شد. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در رشته حفظ این دوره از مسابقات 39 نفر شامل؛ آنار آقایف از آذربایجان، ادیب هارنکر از آفریقای جنوبی، موسی مبارک طناو از اتیوپی، بلال محمود حرب ناصر از اردن، مطیع الله مطمئن از افغانستان، احمد باعلی و سعید از الجزایر، محمد لطفی سلیمان از اندونزی، یحیی منصور ماسرکا از اوگاندا، بهزاد هژبری از ایران، محمد عظیم بن اوان حاج علی از بروئنی، محمد سبایت ربانی از بنگلادش، ممدو عبدالرحمن از بنبن، حارث تشوربو از بوسنی، زین الدین سعیداف از تاجیکستان، عبدالحمید مسعود سلیمان از تانزانیا، محمد داس جافیکا از تایلند، فاروق شاهین از ترکیه، کمال بن الطیب صمیده از تونس، خاله عبدالرحمن حسن از چاد، محمد یوسف بن محمد از سریلانکا، احمد ادم لازم حمد از سودان، احمد بن محمد عمر از سوریه، محمد ناصر باه از سیرالئون، مجیب محمد درویش از عراق، رضا بن محمد بن عبدالله الحاجی محمد از عربستان، مفتی محمد یاسین از فیلیپین، علی عبدالرشید شیخ علی صوفی از قطر، کجه عثمان راجل از کامرون، هیثم صقر احمد از کنیا، ابوبکر سیسی از گامبیا، محمد عمر بن منثو از مالزی، ابرا...
ادامه مطلب

اسامی راه‌یافتگان به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات بین‌المللی قرآن...

اسامی 25 قاری و 39 حافظ راه یافته به مرحله نیمه نهایی سی و یکمین دوره مسابقات بین المللی قرآن اعلام شد. به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در رشته حفظ این دوره از مسابقات 39 نفر شامل؛ آنار آقایف از آذربایجان، ادیب هارنکر از آفریقای جنوبی، موسی مبارک طناو از اتیوپی، بلال محمود حرب ناصر از اردن، مطیع الله مطمئن از افغانستان، احمد باعلی و سعید از الجزایر، محمد لطفی سلیمان از اندونزی، یحیی منصور ماسرکا از اوگاندا، بهزاد هژبری از ایران، محمد عظیم بن اوان حاج علی از بروئنی، محمد سبایت ربانی از بنگلادش، ممدو عبدالرحمن از بنبن، حارث تشوربو از بوسنی، زین الدین سعیداف از تاجیکستان، عبدالحمید مسعود سلیمان از تانزانیا، محمد داس جافیکا از تایلند، فاروق شاهین از ترکیه، کمال بن الطیب صمیده از تونس، خاله عبدالرحمن حسن از چاد، محمد یوسف بن محمد از سریلانکا، احمد ادم لازم حمد از سودان، احمد بن محمد عمر از سوریه، محمد ناصر باه از سیرالئون، مجیب محمد درویش از عراق، رضا بن محمد بن عبدالله الحاجی محمد از عربستان، مفتی محمد یاسین از فیلیپین، علی عبدالرشید شیخ علی صوفی از قطر، کجه عثمان راجل از کامرون، هیثم صقر احمد از کنیا، ابوبکر سیسی از گامبیا، محمد عمر بن منثو از مالزی، ابرا...
ادامه مطلب

توضیحات پورفاضل درباره بازداشت سراج‌الدین میردامادی...

وکیل‌مدافع سراج‌الدین میردامادی درباره بازداشت موکلش توضیحاتی ارائه کرد. گیتی پورفاضل در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: روز گذشته آقای میردامادی برای پرسش و پاسخ به دادسرای اوین مراجعه کرد، ولی متاسفانه با صدور قرار بازداشت موقت، به بازداشتگاه فرستاده شد. وی گفت: خانواده موکلم از علت برنگشتن او به منزل بی‌اطلاع بودند و از من خواستند این موضوع را پیگیری کنم. به همین دلیل امروز صبح به دادسرای اوین مراجعه کردم و در آنجا گفتند یک اتهام به اتهام قبلی آقای میردامادی اضافه شده و برای همین بازداشت شده است. پورفاضل گفت: سراج‌الدین میردامادی به فعالیت‌های مطبوعاتی در ایران مشغول بود که بعد از سال 88 به فرانسه رفت. او در مردادماه 92 به ایران بازگشت و تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. به گزارش ایسنا، میردامادی روز 18 دی ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب جلسه محاکمه و اتهام تبلیغ علیه نظام به او تفهیم شد. رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب در این جلسه از پرونده نقص گرفت و آن را برای رفع نقص به دادسرای اوین بازگرداند. انتهای پیام لینک منبع خبروب سایت خبری ایسنا ...
ادامه مطلب

هر شب با قرآن/ بی‌تردید وعده حق تعالی حق است...

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران ؛ سوره‌ی غافر آیه 55 فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِک وَ سَبِّحْ به حمد رَبِّک بِالْعَشِی‌ّ وَالْإِبْکارِ پس صبر و شکیبایی پیشه کن که وعده‌های خداوند حقّ است و برای گناهت استغفار کن و شامگاهان و بامدادان، سپاسگزارانه پروردگارت را تسبیح کن. * دلایل عقلی و نقلی گواه بر آن است که انبیا معصوم‌اند، زیرا اگر معصوم نبودند پیروی و اطاعت مطلق و بی چون و چرا از آنان واجب نبود و اطاعت از آنان مشروط می‌شد، همان گونه که اطاعت از والدین مشروط به آن است که فرزند را به شرک و انحراف دعوت نکنند. این از یک سو؛ از سوی دیگر دلیل نیاز ما به پیامبر و امام آن است که ما را از انحراف باز دارد و اگر او نیز اهل خلاف باشد، حجّت خدا بر ما کامل نیست در حالی که قرآن می‌فرماید: «و للّه الحجّة البالغة»(انعام، 149) * به هر حال رسولی که خداوند می‌فرماید: «اطاعت او اطاعت من و تبعیت از او تبعیت از من و اذیت او اذیت من است» باید معصوم باشد. بنابراین در مواردی مثل این آیه که سخن از گناه پیامبر به میان آمده است، باید بگوییم: مراد از گناه، ترک اولی است، یعنی کار برتر را رها کرده نه کار واجب را. * به چند مثال توجّه کنید: اگر در مجلسی که افراد محترمی...
ادامه مطلب

از روز جهانی ارتباطات تا تولد کاشف واکسن ضد آبله...

به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، امروز 27 اردیبهشت 1393 خورشیدی برابر با 17 رجب 1435 هجری و 17 می 2014 میلادی است. مهمترین رخدادهای تاریخی امروز از این قرار است: رحلت آیت الله عظمی بهجت از مراجع تقلید (۱۳ ۸ ۸ ش) تحصیلات ابتدایی را در مکتب خانه فومن گذراند و در همان شهر به تحصیل مقدمات علوم اسلامی پرداخت. در سال ۱۳۴۸ ق. در سن چهارده سالگی به عراق رفت و در کربلا به تحصیل مشغول شد. پس از آن در سال ۱۳۵۲ ق. به نجف اشرف مهاجرت نمود و قسمت‌های پایانی سطح را زیر نظر اساتیدی چون مرتضی طالقانی به پایان رساند. وی درآنجا پس از درک محضر میرزای نائینی و آقا ضیاءالدین عراقی، به حوزه درسی محمدحسین غروی اصفهانی پیوست و علاوه بر این از محضر سید ابوالحسن اصفهانی و محمدکاظم شیرازی بهره برد. و علوم عقلی را نزد سید حسن بادکوبه‌ای فرا گرفت. در سنین ۱۷ یا ۱۸ سالگی در سلک شاگردان اخلاقی - عرفانی سیدعلی قاضی درآمد. بعد از پایان رسانیدن تحصیلات خود در سال ۱۳۲۴ ش. (۱۳۶۴ ق.) به ایران بازگشت چند ماهی را در فومن ماند و پس از تشکیل خانواده بر آن شد که دوباره به حوزه‌ی عل...
ادامه مطلب

اسطوخودوس گیاهی با 33 خاصیت درمانی...

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، علی‌محمد محمدی  اظهار کرد: گیاه اسطوخودوس یکی از معروف‌ترین گیاهان طب سنتی است که آرامش‌بخش و مسکن درد است و هنگام سردردهای عصبی و تنش مصرف می‌شود. وی افزود: اسطوخودوس گیاهی چندساله به ارتفاع حدود نیم متر با برگ‌های متقابل، باریک و دراز است که از کرک‌های سفید و پنبه‌ای با گل‌هایی به رنگ بنفش و سنبلی شکل پوشیده شده است. محمدی با بیان اینکه گل‌ها و سرشاخه‌های گلدار این گیاه مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: اسطوخودوس گیاه بسیار مطبوعی است و به همین دلیل در عطرسازی مصرف می‌شود و دارای طعم تلخی است. معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری به برخی از خواص این گیاه اشاره کرد و اذعان داشت: این گیاه دارای 33 خاصیت درمانی شامل تقویت‌کننده معده، ضد تشنج، تقویت‌کننده عمومی بدن و مفید برای بیماری‌های کبدی است. این مسئول اضافه کرد: از این گیاه می‌توان برای رفع فراموشی، تقویت حافظه، درمان سردرد، درمان رماتیسم و آرتروز، رفع بی‌خوابی و تسکین اعصاب استفاده کرد. وی تاکید کرد: این گیاه کاملا بی‌ضرر است و آن را می‌توان در چهار روش دم کرد...
ادامه مطلب

عطرها موجب از کار افتادن این عملکرد بدن می شوند...

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، به نقل از ایرنا، این تحقیق تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست اتریش انجام شده است. این سازمان با انتشاربیانیه ای در مورد نتیجه این تحقیق اعلام کرد: در این بررسی 53 نوع مختلف عطر و ادکلن آزمایش شدند و نتایج مطالعات تایید کرد که در شش نمونه از این محصولات نوعی ماده شیمیایی موسوم به «دی اتیل فنالات» (DEP) وجود دارد که تاثیر سوء بر عملکرد هورمون ها می گذارد.   به گفته کارشناسان اتریشی، از عوارض جانبی این ماده شیمیایی این است که هنگام تماس با پوست، وارد جریان خون می شود و می تواند برای زنان و مردان مشکلات باروری به وجود آورد و همچنین ابتلا به سرطان های پستان، پروستات و بیماری های متابولیک همچون دیابت و چاقی را افزایش دهد.   ** آسیب های فیزیولوژیک پژوهش اخیر تنها تحقیق در مورد تاثیر سوء عطرهای شیمیایی بر ارگان های بدن نیست. پیشتر دراین زمینه گزارش های پزشکی متعددی منتشر شده است. بسیاری از مواد تشکیل دهنده عطر در لیست زباله های خطرناک سازمان حفاظت محیط زیست در کشورهای مختلف قرار دارند. این مواد در صورت تنفس باعث تنگی نفس، سوزش چشم، دهان، پوست، ریه و ...
ادامه مطلب

گل‌ مسی‌ به‌ ایران؛ چهارمین‌ گل‌ زیبای‌ جام‌جهانی...

آفتاب: از نگاه یک خبرگزاری انگلیسی، گل وقت‌های تلف‌شده مسی به ایران، چهارمین گل زیبای جام جهانی تاکنون می‌باشد. خبرگزاری رویترز در گزارشی پنج گل زیبای جام جهانی را اعلام کرد که بر این اساس گل جیمز رودریگز، مهاجم تیم ملی کلمبیا به اروگوئه در مرحله یک هشتم پایانی جام جهانی در جایگاه نخست قرار گرفت. پس از آن گل اول هلند مقابل اسپانیا توسط روبن فن‌پرسی و گل اول استرالیا مقابل هلند توسط تیم کیهیل به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند. از نگاه خبرگزاری رویترز، تک گل آرژانتین برابر ایران که توسط لیونل مسی در وقت‌های تلف‌شده به ثمر رسید چهارمین گل زیبای جام جهانی تاکنون بوده است. همچنین گل داوید لوئیز به کلمبیا در مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی در رتبه پنجم این لیست قرار می‌گیرد. در حالی مرحله نیمه نهایی جام جهانی از بامداد فردا (چهارشنبه) بین تیم‌های برزیل و آلمان آغاز می‌شود که تاکنون 159 گل به ثمر رسیده و جیمز رودریگز با شش گل‌زده در صدر جدول برترین گلزنان جام قرار گرفته است. لینک منبع خبروب سایت خبری آفتاب ...
ادامه مطلب

سبحاني: با پرداخت‌هاي بي‌بندو بار مخالفم...

خليل سپهر سبحاني در گفت‌وگو با فارس در مورد شرايط تيم سايپا گفت: به لطف خدا کارها به خوبي در حال انجام است و تصور مي‌کنم تنها باشگاهي باشيم که قرارداد بازيکنان و کادر فني را به طور کامل ثبت کرده‌ايم. وي در مورد اينکه از وضعيت نقل و انتقالات در ليگ برتر رضايت دارد، گفت: بر پايه اصول و سياست‌هاي کاري وهمچنين توان مالي‌مان عمل کرده‌ايم و روي هم رفته کار را رضايت‌بخش مي‌بينم. مديرعامل سايپا در مورد گلايه برخي از باشگاه‌ها مبني بر درخواست‌هاي ميلياردي از سوي بازيکنان گفت: از آنجا که اين موارد مبتلا به باشگاه سايپا نيست و ما بر اساس سياست‌ها و توان مالي اينگونه موارد را دنبال نکرده‌ايم، نمي‌خواهم در اين باره مستقيما اظهار نظر کنم، اما شخصا معتقدم ما بايد پول را مديريت کنيم نه اينکه پول ما را مديريت کند. اکنون در ورزش و به خصوص فوتبال ما، پول است که بر ما مديريت مي‌کند. من در باشگاه سايپا اگرچه با محدوديت و به نوعي انضباط مالي مواجه‌ام، اما حتي اگر اين محدوديت و انضباط هم وجود نداشت، باز هم تزريق بي‌ضابطه و پرداخت بي‌بند و بار را براي تيم و باشگاهم تجويز نمي‌کردم. توفيقات من به عنوان مدير باشگا...
ادامه مطلب

پيرواني: موافق بيانيه کانون مربيان نيستم...

سرمربي پيشين تيم فوتبال اميد گفت: موافق بيانيه کانون مربيان نيستم اما مخالف اين مسئله هستم که بخواهيم مربي ايراني را «خرد» کنيم. غلامحسين پيرواني در گفت‌وگو با تسنيم، درباره عملکرد ايران در جام جهاني 2014 برزيل اظهار داشت: درست است که مقابل حريفان‌مان بسته بازي کرديم اما نمايش بدي نداشتيم. نبايد از چهارم شدن ايران در گروه انتقاد کنيم چون بازيکنان بازي خوبي انجام دادند اما بايد پذيرفت که به بازي خوب امتياز نمي‌دهند. وي در مورد بحث تمديد قرارداد کارلوس کي‌روش گفت: من موافق تمديد قرارداد کي‌روش هستم اما در سوي ديگر نبايد مربي ايراني را به اصطلاح بزنيم. رسانه‌ها بايد حواس‌شان را جمع کنند و به مربيان ايراني شخصيت دهند. سرمربي پيشين تيم اميد کشورمان ادامه داد: در روزهاي گذشته بحث سرمربيگري حسين فرکي در تيم ملي شنيده مي‌شد و برخي‌ها مدعي بودند که تيم ملي با فرکي فلان نتايج را مي‌گيرد. آيا با کي‌روش يقين داريم که در جام ملت‌هاي آسيا قهرمان مي‌شويم که چنين صحبت‌هايي را مطرح مي‌‌کنند؟ پيرواني در خصوص بيانيه کانون مربيان فوتبال در انتقاد از کارلوس کي‌روش عنوان کرد: موافق اين بيانيه نيستم ...
ادامه مطلب

نمی‌توانم در لیگ روسیه بمانم/ کار کردن با شمسایی برایم افتخار است...

مصطفی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مذاکره‌اش با باشگاه نوریلسکی برای دریافت رضایتنامه و بازگشت به ایران با بیان مطالب فوق اظهار کرد: من چند روز پیش برای مذاکره به روسیه رفتم و یکشنبه شب به ایران بازگشتم. شرایط خانوادگی من به صورتی است که دیگر نمی‌توانم در روسیه بازی کنم. مسافت زیاد شهرهای روسیه باعث می‌شد تا در هر مسابقه چند روزی از خانواده‌ام دور باشم که این مسئله برایم مشکلاتی را ایجاد می‌کرد. رضایت سرمربی و معاون باشگاه را گرفتم وی افزود: برای همین دلایلم را به مسئولان باشگاه گفتم و توضیح دادم که نمی‌توانم فصل بعد در تیم نوریل بمانم. به خاطر دوستی و رفاقت مدیر برنامه‌هایم با اعضای هیات مدیره باشگاه، آنها تقریبا به جدایی‌ام رضایت دادند. خودم به شخصه رضایت سرمربی و معاون باشگاه را گرفتم ولی قرار است آخر این هفته جلسه‌ای بین خود اعضای هیات مدیره برگزار شود و پاسخ نهایی را به من بدهند. مبلغ رضایتنامه بالا بود دروازه‌بان تیم نوریل درباره شروط باشگاه برای صدور رضایتنامه، تاکید کرد: آنها مبلغی را برای دادن رضایتنامه مد نظر داشتند که خیلی زیاد بود. از مسئولان باشگاه خواستیم این مبلغ را کمتر کنند. فکر می‌کنم...
ادامه مطلب

مسي:جام‌جهاني‌ را مي‌خواهم‌ نه آقاي گلي را...

ليونل مسي که تا اين مرحله از جام‌جهاني ستاره تيمش بوده در تازه‌ترين اظهارنظر خود با بيان اين که به جاي بردن کفش طلا دوست دارد قهرمان جام‌جهاني شود، گفت: به عنوان يک بازيکن قهرماني در جام‌جهاني بزرگ‌ترين رخداد است. همان رويايي که شما از بچگي در سر داريد و هيچ وقت هم کهنه نمي‌شود. به نقل از ايسنا، او ادامه داد: هميشه قهرماني در جام‌جهاني را به بردن کفش طلا ترجيح داده‌ام. از هم‌تيمي‌هايم در بارسلونا يعني ژاوي، اينيستا و پيکه پرسيدم که بردن جام‌جهاني چه حسي دارد که شما نمي‌توانيد آن را توضيح دهيد. ما هم مي‌خواهيم اين رويا را حقيقت ببخشيم. مسي با اشاره به اين که از آن چه مردم درباره او مي‌گويند نگران نيست گفت: من به تنهايي روي کار خودم تمرکز کرده‌ام. آرژانتين روي بازي و تاکتيک‌هاي خودش تمرکز مي‌کند و بعد از آن فوتبال واقعي ما خود را بروز مي‌دهد. اگر بتوانم به گلزني‌هايم ادامه دهم و اين باعث شود که آرژانتين به فينال برسد، مهم‌ترين اتفاق افتاده است. کاپيتان آرژانتين با اشاره به اين که رويارويي اين تيم با برزيل در فينال براي همه مردم قاره آمريکاي جنوبي يک اتفاق خاص خواهد بود، گفت: هو...
ادامه مطلب

کرار رسما به استقلال پیوست/ دو آبی‌پوش ثبت کردند...

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، جاسم کرار با حضور در در باشگاه استقلال و ملاقات با مدیرعامل و مسئول نقل و انتقالات باشگاه استقلال، به صورت رسمی به این تیم پیوست. همچنین امید ابراهیمی هافبک میانی و داسیلوا دروازه‌بان جدید استقلال با حضور در هیات فوتبال تهران با آبی‌پوشان قردادهای دو ساله خودشان را ثبت کردند.       لینک منبع خبروب سایت خبری مهر ...
ادامه مطلب

عکس زیر خاکی از علی کریمی...

لینک منبع خبروب سایت خبری آفتاب ...
ادامه مطلب

انيميشن بازي هلند-کاستاريکا(ويدئو)...

لینک منبع خبروب سایت خبری ورزش3 ...
ادامه مطلب

قراردادهاي ثبت شده در هيئت فوتبال تهران...

باشگاه استقلال بيشترين فعاليت را در ثبت قرارداد بازيکنانش در هيات فوتبال استان تهران داشته است. نحوه‌ي عملکرد باشگاه‌هاي تهراني در نقل و انتقالات بازيکنان و ثبت قرارداد آنها در هيات فوتبال استان تهران به شرح زير است: لازم به يادآوري است قرارداد‌هاي ذکر شده رسمي است و توافق باشگاه‌ها و بازيکنان در دفتر ثبت هييت فوتبال لحاظ نشده است. اسامي بازيکناني که با باشگاه هاي خود قرارداد رسمي امضا کرده‌اند به شرح زير است: باشگاه استقلال: عمران‌زاده، برهاني، قاضي، نوري، کريميان، فخرالديني، شهباززاده، مگوئيان، محمدرضا خرسندنيا، علي رمضاني، فرزين گروسيان، سهيل اصغر زاد فياض. باشگاه نفت تهران: ديويد ويکروم باشگاه پيکان: سيد مهدي رحمتي، آرمان قاسمي، سعيد دقيقي، ميلاد نوري، امير حسين فشنگچي و علي حسيني لازم به ذکر است قرارداد ساموئل و محمد نصرتي با پيکان به هيات فوتبال ارسال شده و طي امروز يا فردا رسما ثبت خواهد شد. باشگاه راه آهن: بدون ثبت قرارداد باشگاه پرسپوليس: بدون ثبت قرارداد لینک منبع خبروب سایت خبری تماشاگر ...
ادامه مطلب

استفاده از کمک داور يا تکنولوژي-بخش دوم (ويدئو)...

لینک منبع خبروب سایت خبری ورزش3 ...
ادامه مطلب

وزیر نیرو به وعده کاهش قیمت انشعاب برق عمل کند...

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه هنوز در خصوص کاهش انشعاب برق از سوی وزارت نیرو اقدامی صورت نگرفته، گفت: امیدواریم چیت چیان به قول خود برای تجدیدنظر در خصوص هزینه‌های انشعاب برق عمل کند. ابراهیم کارخانه‌ای در خصوص وعده وزیر نیرو برای تجدید نظر در هزینه انشعاب برق افزود: طبق قولی که وزیر نیرو در صحن مجلس داد، مقرر شد، برای هزینه انشعاب برق تجدیدنظر صورت گیرد. وی ادامه داد: بعد از اظهار نظر وزیر نیرو در صحن مجلس قرار شد، تا بررسی‌هایی در این باره صورت گیرد که به دلیل تعطیلی مجلس هنوز در این که اقدامی صورت گرفته است، اطلاعی ندارم. نماینده مردم همدان تاکید کرد: بعد از حضور وزیر نیرو در صحن مجلس به کمیسیون انرژی نیامده‌اند که ببینیم چه اقداماتی برای تجدیدنظر در خصوص هزینه انشعاب برق صورت داده است. عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: به هر حال چیت چیان طبق قولی که در صحن مجلس داده تا در خصوص هزینه انشعاب برق تجدیدنظر صورت گیرد، امیدواریم این کار صورت گیرد. حدود دو هفته پیش بود که پس از افزایش 4 برابری هزینه انشعاب برق نماینده های مجلس وزیر نیرو را به صحن مجلس دعوت کردند که چیت چیان قول داد در خصوص هزینه انشعاب برق تجدیدنظر کند. لینک منبع خبروب سایت خبری تابناک ...
ادامه مطلب

ورودثبت نام           

Fatal error: Call to a member function find() on a non-object in /home3/gooyanew/public_html/wp-content/themes/Metro-final - final/LotusFW/functions/new-items-manager/lotusfw-new-items-manager.function.php on line 118